umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowejexSŁUPSK. Mieszkańcy protestują przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej | exBydlino -Ustka Uzupełnienie | exBydlino. Męska Decyzja Wójta |exBydlino2, uniwersalna odmowa na oszustów | Bydlino3, najlepsza odmowa | Bydlino4, wzór odmowy


Bydlino3, ODMOWA-Decyzja nr 1 -38/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Uniwersalna odmowa na oszustów, nie tylko z PTK Centertel

W sytuacji, gdy przytoczone argumenty i materiały za i przeciw zamierzonej inwestycji budzą wątpliwości organu co do braku oddziaływania zamierzonej inwestycji na zdrowie ludzi i środowisko a ponadto jak wynika z załączonych dokumentów brak jest w dniu dzisiejszym wiarygodnych opracowań, które jednoznacznie stwierdzałyby, że zamierzona inwestycja jest obojętna dla ludzi i środowiska orzeczono jak w sentencji.

25.07.2006, plik oryginalny, .pdf, 350 KB