umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej
"Rzecznik Prasowy"
28 Feb 2006

Szanowny Panie,
Proszę o sprostowanie informacji zamieszczonej na stronie poświęconej Cieszynowi i zmianę podpisu pod zamieszczonym tam zdjęciem: "Do wynajęcia -budynek Starostwa w Cieszynie?" Budynek, który został zaprezentowany na zdjęciu nie jest własnością Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Urząd mieści się w budynku położonym tuż obok.

Z poważaniem
Iwona Marczyk-Klepczyńska
Rzecznik Prasowy Powiatu Cieszyńskiego
 1. 2005-05-16, PWIS w Katowicach decyzja o stacji bazowej Leszna Górna, (.pdf, 137 KB)
 2. 2005-11-21, PWIS w Katowicach o wznowienie postępowania, (.doc, 35 KB)
 3. 2005-11-21, Star. Pow. w Cieszynie, Wniosek Wznowienie postępowania,
  strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (.doc, 35 KB)
 4. 2005-11-21, Śląski UW w Katowicach Wniosek o wznowienie postępowania, (.doc, 35 KB)
 5. 2005-11-24 Wojewoda Śląski decyzja o wznowieniu postępowania, oryginał (.pdf, 194 KB)
 6. 2005-11-29, Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, (.doc, 32 KB)
 7. 2005-12-03, Starostwo Pow. w Cieszynie, podaje okoliczności będące dowodami w sprawie wznowienia
  postępowania i wstrzymanie wykonywania decyzji, (.doc, 63 KB)
 8. 2005-12-12, Pismo Wójta gminy Goleszów do Pana Gelzoka, działający w imieniu Państwa Ruty i Karola Kuczera
 9. 14.12.05, wstrzymanie decyzji Starosty Cieszyńskiego, (.doc, 34 KB)
 10. 17.03.2006, Decyzja uchylenia zaskarżonej decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia
  14.12.2005 r. w całości
  (.pdf, 222,6 KB)
Pozdrawia Keys

z Forum Operatorów z Cieszyna

Uwaga administratora umtsno: w Polsce ludzie mają szanse w sposób legalny powywalać operatorów, patrz zagranica, tam ludzie nie mają szansy jak w NRF- ie, gdyż są traktowani jak psy, bez praw do ochrony zdrowia


Decyzja o wznowieniu postępowania

Powoli do przodu w Cieszynie.Tak działa przestępcza firma ERA GSM
3 grudzień 2005
Panie Krzysztofie.

PTK Centertel był u pana Kuczery.

Na rysunku musi być zatwierdzone to co w opinii, bez tego decyzja jest nieważna.

Na tym projekcie nie wolno dokonywać żadnych skreśleń bo wtedy są nieważne.
Każdy operator telefonii komórkowej na jeden azymut używa tylko i wyłącznie jednej radiolinii bo więcej mu nie potrzeba te 50 i 40 dowodzą iż jest PTK CENTERTEL.

Ponadto nie spotkałem jeszcze stacji o dwóch antenach 900 MHZ jednego operatora z różną wysokością. Znam to wszystko bo robiłem setki stacji jak i znam przekręty.Niedługo udowodnię że mam rację.To nie było to wstawiania tylko panu przesłałem.Czy widział pan zatwierdzone trasy, kable, anteny dla tych poniżej?
To jest przekręt operatora który miał nie wyjść. W poniedziałek jadę do starostwNie chcemy tej anteny !
Petycja- Sfałszowanie projektu budowlanego

2 grudzień 2005
Proszę o przeczytanie i poparcie dokumentu o nazwie exSfałszowanie projektu budowlanego przez PLUS GSM
Zbigniew GelzokTa wieś postawiła się operatorowi telefonii komórkowej
2 grudzień 2005

Szanowny Panie!

Oto przykład jak PLUS GSM został złapany na fałszowaniu projektu budowlanego. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, jednoznacznie wykluczył, że skreślenia zostały zrobione przez nich. Powiadomiłem już Prokuraturę i zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli.
Ile mógł zrobić takich przekrętów. Zobaczymy, co Starosta Cieszyński na to powie.

PLUS GSM jak widać nawet do fałszowania dokumentów się posuwa, ale to wyjdzie w tym przypadku. Mieszkańcy nie dają się.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.