Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Gdańsk Barniewice, fajne zabawy dla dzieci z osiedla Osowa, którym UM w Gdańsku wmusił wieże radiolinii firmy Plus Polkomtel (Vodafone)


polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki