Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Gdańsk Barniewice, pogwałcone przez Plus Polkomtel (Vodafone) i UM w Gdańsku prawa obywateli
Pogwałcenie Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Polkomtel S.A. oraz przez UM Gdańska

16.03.2008
Krzysztof Puzyna

Według Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Mieczysława Markuszewicza z marca 2006 roku chodzi tu Radiolinię z anten parabolicznych. patrz rys. 5 i rys. 6

Do przekazu sygnałów telefonii komórkowej na odległość bezkablowo używane są anteny paraboliczne, które transmitują sygnał od wieży do wieży przez cały kraj. Dlatego ich funkcja jest taka sama jak linii energetycznych, które transmitują pola elektromagnetyczne po liniach kablowych. W przypadku radiolinii chodzi o mikrofale w obszarze niskich GHz -gigaherców

Jeśli chodzi o linie energetyczne to istnieją liczne badania epidemiologiczne stwierdzające, że linie takie do odległości 600 m powodują zwiększenie zachorowań na białaczkę u dzieci patrz "Association between childhood leukaemia and high voltage power lines"

Jeśli chodzi o wpływ pól elektromagnetycznych skupionych przez anteny paraboliczne w małym przekroju to nie ma (ja nie znam takich) badań epidemiologicznych.

Badania epidemiologiczne wpływu stacji bazowych uwzględniają promieniowanie od anten sektorowych zakres megaherców i radiolinii- zakres gigaherców, patrz badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.

Rodzina Malek, rodzina Lis i inne są poddane na niezbadane działanie skondensowanych pól elektromagnetycznych, bez ich zgody i bez odpowiednich badań. Czy takie pola powodują na odległość białaczkę. czy inne choroby - nie wiadomo. Radiolinie promieniują także poprzecznie do głównego kierunku transmisji poprzez tak zwane brudne promieniowanie i indukcję, których polskie normy w ogóle nie biorą pod uwagę.

Artykuł konstytucji mówi wyraźnie:

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.


Rodzina Malek, rodzina Lis i inne są poddane na nieznane działanie skondesowanych pól elektromagnetycznych, bez ich zgody i bez odpowiednich badań. Czy takie pola powodują na odległość białaczkę nie wiadomo. Fizykalnie radiolinie promieniują poprzecznie do kierunku poprzez tak zwane brudne promieniowanie i indukcję, których polskie normy w ogóle nie biorą pod uwagę.

Artykuł konstytucji mówi wyraźnie:

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki