umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6
Interpelacja poselska posła Bolesława Piecha
oryginalny dokument w fotokopii (.pdf,390 KB)
Odpowiedź na interpelację poselską posła Bolesława Piecha. List biura posła do Gelzoka
str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6