umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Interpelacja poselska posła
Bolesława Piecha


strona 1

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja poselska posła Bolesława Piecha zagrożenie polami elektromagnetycznymi 1
str. pocz, str. 2, str. 3