umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Interpelacja poselska posła Bolesława Piecha

strona 3


Interpelacja poselska posła Bolesława Piecha zagrożenie polami elektromagnetycznymi 3
str. pocz, str. 1, str. 2
polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki