umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Interpelacja poselska posła Bolesława Piecha

strona 2


Interpelacja poselska posła Bolesława Piecha zagrożenie polami elektromagnetycznymi 2
str. pocz, str. 1, str. 3