umtsno.de

Poznaniacy to chodzi o wasze życie, to wy musicie działać !

Poznań, strona główna | stare zgłoszenia

Aktualne zgłoszenia na stacjeprzedwczesnej śmierci w Poznaniu

Stacja bazowa na dachu mojej szkoły !!!


PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

o wszczęciu, na wniosek p. Krzysztofa Woźniaka - ITA Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin, działającego z upoważnienia inwestora: Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Polkomtel S.A., nr BT 32223 POZ_OŻAROWSKA, zlokalizowanej
na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 59, na działce nr 41/9, arkusz 13, obręb Starołęka, przy ul. Baranowskiej 2.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-210/07

a.. od 2007-07-09 do 2007-07-30
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Krzysztofa Woźniaka - ITA Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin, działającego z upoważnienia inwestora: Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Polkomtel S.A., nr BT 32223 POZ_OŻAROWSKA, zlokalizowanej
na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 59, na działce nr 41/9, arkusz 13, obręb Starołęka, przy ul. Baranowskiej 2;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn.,czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-210/07

a.. od 2007-07-09 do 2007-07-30
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Szymona Siwińskiego, działającego z upoważnienia inwestora - P4 Sp. z o.o., 02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 63, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci P4, nr POZ0061 Jesionowa,
zlokalizowanej na dachu budynku szkolnego, na działce nr 3/1, arkusz 22, obręb Dębiec, przy ul. Jesionowej 14;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni (od 09.07.2007 r. do 30.07.2007 r.), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sekretariat - pokój 303, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-209/07

To skandal ! Następna stacja bazowa na dachu mojej szkoły !!! http://www.wsnhid.pl/
od 2007-05-10 do 2007-05-31
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje:

- o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., nr 40407, na działce nr 62/4, arkusz 2, obręb Poznań, przy ul. Gen. Kutrzeby 10.

OS.V/7683-447/05

od 2007-06-20 do 2007-07-11
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Krzysztofa Woźniaka - ITA Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin, działającego z upoważnienia inwestora - Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel, nr "BT 32204 POZ_PIASTOWSKIE",
zlokalizowanej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3, na działce nr 42/7, arkusz 10, obręb Rataje, na os. Piastowskim 27;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni (od 20.06.07 r. do 11.07.07 r.), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sekretariat - pokój 303, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-191/07

od 2007-06-20 do 2007-07-11
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Adama Kasperka - ITE Sp. z o.o., ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las, pełnomocnika inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej, sieci Era, nr 40144.09, na działce nr 9/15, arkusz 20, obręb Górczyn, przy ul. Żwirowej 3;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni (tj. od 20.06.2007 r. do 11.07.2007 r.), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sekretariat - pokój 303, w godzinach urzędowania (pn., czw. 8.00-17.00 wt., śr., pt. 7.30-15.30).

OS.V/7684-178/07

i WIMAX !!!

od 2007-06-22 do 2007-07-13
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p.Radosława Potrawiaka - UP-TELECOM Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, działającego z upoważnienia inwestora: Sferia S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Sferia S.A."SB Wilczak", na dachu budynku usługowo-handlowego, na działce nr 9/8, arkusz 10, obręb Winiary, przy ul. Wilczak 49;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni (tj. od 22.06.2007 r. do 13.07.2007 r. ), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sekretariat - pokój 303, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-176/07


a.. od 2007-07-10 do 2007-07-17
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

o wszczęciu, na wniosek p. Krzysztofa Woźniaka, ITA Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin, działającego z upoważnienia inwestora: Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Polkomtel S.A., nr BT 32285 Poznań_Węglowa, lokalizowanej na dachu budynku należącego do firmy Silvapol, na działce nr 4/2, arkusz 14, obręb Górczyn, przy ul. Węglowej 1/3.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-187/07

a.. od 2007-07-10 do 2007-07-31
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Krzysztofa Woźniaka, ITA Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin, działającego z upoważnienia Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A., nr BT 32285 Poznań_Węglowa, zlokalizowanej na dachu budynku należącego do firmy Silvapol, na działce nr 4/2, arkusz 14, obręb Górczyn, przy ul. Węglowej 1/3;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn.,czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-187/07

a.. od 2007-07-09 do 2007-07-23
OBWIESZCZENIE

a.. od 2007-07-09 do 2007-07-23
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami i uzupełnieniami oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, nr 9249/8041 Poznań_Traugutta, zlokalizowanej przy ul. Traugutta 11 / Madalińskiego 21, 23, na działce nr 86, arkusz 14, obręb Wilda, na wniosek p. Radosława Piskorskiego, Avallon Sp. z o.o., ul. Rubież 46 bud. C5/111, 61-612 Poznań, działającego z upoważnienia Polska Telefonii Cyfrowa "Centertel" Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-113/07

a.. od 2007-07-09 do 2007-07-30
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 2 lipca 2007 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o., nr 6021 Poznań_Chwaliszewo, zlokalizowanej na działce nr 38/2, 34/3, 41, arkusz 32, obręb Poznań, przy ul. Grobla 15.

OS.V/7684-67/06


dlaczego komórki ogłupiają dzieci patrz pod "Eltern machen ihre Kinder krank und dumm"

Dalsze Komunikaty ze str. UM Poznania