umtsno.de

Stowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Nielegalne maszty rozebrane

patrz decyzja wojewody z 20 maja 2006 r.
plik oryginalny, .pdf, 127,5 KB


patrz decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2006 r.
plik oryginalny, .pdf, 155,3 KB

Dowód ogromnej korupcji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Prawo Do Życia: Przestępstwa inżyniera Stanisława Sabata

Sabat, tv Rzeszów, a prawo do życia, czy koalicja RP i profesor PRAWA potrafią je ludziom podarować ?

WSA: planowane maszty godzą w interes publiczny, jeśli ludzie protestują ! Niemiecki Telekom na czele z René Obermann czyli właściciel PTC ERA dostał baty od WSA w Rzeszowie

14.01.2008, Polkomtel S.A. (Vodafone): fałszywe zeznania, podrobione dokumenty, powodują rozbiórkę stacji Vodafone z kościoła Farnego
plik oryginalny, .pdf, 71,8 KB

16.02.2008,
Rzeszów: wstrzymana budowa masztu | Play pogoniony z Rzeszowa

26.06.2009, Play pogoniony z ulicy Ustrzyckiej, .pdf, 505,3 KB

W Rzeszowie Polkomtel (Vodafone) zmuszony do rozbiórki stacji !

Cały plik, 71,8 KB


... Wobec powyższego w dniu 17 lipca 2007r. przekazano akta sprawy do Prokuratury celem rozstrzygnięcia, czy w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji posługiwano się podrobionymi dokumentami oraz czy miało miejsce składanie fałszywych zeznań.

W dniu 12 listopada 2007r. pan Wacław Ziemba - pełnomocnik POLKOMTEL S.A. (Vodafone) zawiadomił o zamiarze rozbiórki przedmiotowej stacji, która miała nastąpić 14 listopada 2007r.

W trakcie oględzin przeprowadzonych w wieży Kościoła Farnego przez organ nadzoru budowlanego w dniu 14 listopada 2007r., podczas których sporządzono protokół, ustalono, że stacja bazowa telefonii komórkowej z instalacjami i urządzeniami została rozebrana.

Wobec powyższego prowadzone przez organ nadzoru budowlanego postępowanie w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w wieży kościoła Farnego na działce nr ewid. 971 obr. 207 położonej przy Placu Farnym w Rzeszowie stało się bezprzedmiotowe.Rozbiórka stacji bazowej telefonii komórkowej w Rzeszowie. Cały plik, 71,8 KB