Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to zastosowanie demokracji bezpośredniej w Twoim mieście według trzech zasad DBDla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"sprawa stacji Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Jak zlikwidować stację bazową SOS0072 w Sosnowcu przy ulicy Dmowskiego 20A ?Hamburg. piątek 12 wrzesień 2008 r.

Szanowna pani Małgorzato,

odpowiadam przez zacytowanie wyciągu z mojej ekspertyzy dla Kamieńca Ząbkowickiego - całość znajdzie pani na stronach Kamieńca Ząbkowickiego

polecam także cały oficjalny dokument wysłany do SKO:


http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/KZdocs/KZkrytRaportu10sierp08S.pdf

P4 zaniżył o faktor 10 dane mocy anten od producenta Kathrein przez inż. Bojko ze Sp. z.o.o P4, Warszawa ul. Pileckiego 63 i zadeklarował maksymalną moc nadajnika 30 W (44,8 dBm) zamiast 300 W!

Firma kontrolna Sundoor i jej kierownik mgr inż Kapuściński, ul. Racławicka 29 w Chorzowie zaniżył o faktor 10 dane mocy anten od producenta i przyjął moc nadajnika 30 W (44,8 dBm) zamiast
300 W jak podaje producent nadajników Kathrein! patrz poniżej.

Oczywiście w dniu pomiarowym zdławił operator moc zdalnie z centrali i nie ma dowodów, że on tego nie zrobił.

Bez dowodów1 technicznego rozwiązania dla stałego udokumentowanego zdławienia maksymalnej mocy pobranej przez jedną antenę Kathrein 742 215 z 300 W na 30 W są deklaracje i założenia w pracy pana inż. Bojko oraz mgr inż. Kapuścińskiego pustymi słowami - obiecanką cacanką... a ich "obliczenia i pomiary" fałszerstwem wpływu tej stacji na środowisko, a w szczególności fałszerstwem wpływu promieniowania stacji P4 na pani mieszkanie.

Te istotne zafałszowania siły promieniowania stacji bazowych, tłumaczą po części choroby ludzi, gdyż stacje dają więcej mocy niż operatorzy deklarują w badaniach i "obliczeniach" - pomiary PEM nie mają sensu, gdyż nie ma najmniejszych podstaw wierzyć w uczciwość operatorów i zleconych, czy płaconych przez nie pomiarów - patrz wyroki sądowe .

1Jak wykazuje dyskusja szwajcarskich ekspertów w sprawie wyżej wymienionego wyroku- argument ochrona przed przegrzaniem nie tłumaczy 10 krotnej nadwyżki mocy.

W połączeniu z polskimi wyrokami przeciwko nowemu rozporządzeniu z 21.8.2007 r. a szczególnie ostatnim bardzo ważnym wyrokiem z 1.7.2008r (WSA Bydgoszcz 01.07.2008 .pdf, 372 KB) ma pani optymalne informacje by zlikwidować zagrożenie pani rodziny przez firmę islandzkiego biznesmena P4.
tłumaczenie fragmentu wyroku, tłumacz Krzysztof Puzyna
Cytat z wyroku Naczelnego Sądu Związkowego z Lucerny w Szwajcarii . V 04 374 z 18.08.2005

http://basel.kombas.ch/downloads/urteilluzern20050818.pdf

"Jeśli chodzi o moc nadawczą sąd postanowił, że ta wielkość powinna być sprawdzona w postępowaniu o pozwolenie na budowę lub w postępowaniu administracyjnym.

Zasadniczo miarodajna jest przy tym na podstawie konfiguracji poszczególnych elementów urządzenia maksymalna wartość mocy ERP*, a nie jakaś ustawiona przy pomocy zdalnego sterowania mniejsza wartość.

Jeśli zadeklarowana w zestawieniu parametrów urządzenia moc ERP jest niższa niż maksymalna moc nadawcza urządzenia, to nie ma żadnej gwarancji, że wartości dopuszczalne faktycznie będą dotrzymane, ponieważ moc promieniowania może być w każdym momencie przy pomocy zdalnego sterowania podwyższona.

Mieszkańcy w okolicy stacji bazowej telefonii komórkowej mają jednak godny ochrony interes, że zachowanie norm promieniowania niejonizującego jest zagwarantowane poprzez obiektywne i dające się skontrolować środki.

Jako przewidywaną ekspozycję w zestawieniu parametrów urządzenia trzeba przyjmować stosownie do danych producenta maksymalną możliwą ERP.

Prowadzi to do przekroczenia norm promieniowania niejonizującego to trzeba zasadniczo zredukować maksymalną moc ERP poprzez zastosowanie typów nadajników o niższej mocy

Jeżeli odstaje się od tego i pozwala się na eksploatację urządzenia z niższą mocą niż maksymalna ERP musi być to w pozwoleniu uzasadnione i przedstawione w jaki sposób będzie możliwe utrzymanie poziomu dozwolonej mocy nadawczej (Wyrok Naczelnego Sądu Związkowego 1A.160/2004 z rozszerzeniem 10.3.2005 Erw. 3.3; porównaj też: BGE 128 II 379 ff. Erw. 4)."


ERP -Effective Radiated Power - faktycznie wypromieniowywana moc w głównym kierunku promieniowania anteny - przypowieść tłumacza K.P.


Sosnowiec: głosowanie wspólnoty, anteny P4 na dachu bloku, przedszkole oddalone 50 metrów


Sat, 8 Dec 2007

Mama, Sosnowiec

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w celu powstrzymania montażu anten telefonii komórkowej na moim dachu Sosnowiec, ul. R. Dmowskiego 20A/19.

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i 60% lokatorów jest za założeniem anten, ponieważ obiecali , że zapłacą za wynajem dachu 1500,00 zł na miesiąc. Gdzie mogę zwrócić się o pomoc, do jakiej instytucji, lub organizacji, która pomoże nam przegranym nie dopuścić do montażu anten (3 anteny izotropowe- dookólne na dachu).

Głosowanie współwłaścicieli wspólnoty(20 mieszkań) ma się odbyć w krótkim czasie, gdyż przedstawiciele bardzo nas przyciskają . Jak można im przeszkodzić. W dodatku na przeciwko naszego bloku stoi przedszkole oddalone 50 metrów i dookoła niskie bloki położone wyżej od naszego.

Zarząd Wspólnoty szybko działa, napisali pismo do zarządcy budynku , że się zgadzamy na instalacje anten (13 za /7-przeciw). Jutro mają zamiar zanieść.

Złożyłam petycje do UM Sosnowiec z podpisami ludzi mieszkającymi w naszym i obok naszego bloku.

Proszę o odpowiedź jak ich zatrzymać.
MIESZKAŃCY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Sosnowiec, 10-12-2007r.
PRZY UL. R.DMOWSKIEGO 20A
W SOSNOWCU

PREZYDENT MIASTA SOSNOWIEC

PAN KAZIMIERZ GÓRSKI

WYDZIAŁ

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ AMINISTRACJI

PETYCJA

W związku z trwającymi właśnie w Pracowni Projektowo - Urbanistycznej pracami nad aktualnym ,,Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy'' dla działek przy ul R. Dmowskiego oraz planami firmy P4 Sp. z o.o., 02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 63 zbudowania stacji BTS telefonii komórkowej na nieruchomości położonej pod adresem R. Dmowskiego 20A, prosimy o uwzględnienie naszego postulatu, by na rzeczonej nieruchomości oraz w jej pobliżu zabroniono umieszczani wspomnianej instalacji oraz jej podobnych .

Wniosek nasz motywujemy dobrem społecznym obywateli. W pobliżu znajdują się m.in.: Przedszkole nr 39 (ok. 50m.), plac zabaw i osiedlowe mini centrum handlowe (ok. 80 m). Budowa stacji BTS w pobliżu takich miejsc budzi nasze uzasadnione zaniepokojenie o zdrowie nasze i naszych bliskich. Ponad to wspomniana inwestycja w znacznej mierze obniża wartość nieruchomości.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 58 § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a więc wszelkie pozwolenia na budowę stacji BTS na nieruchomości przy ul. R. Dmowskiego 20A w Sosnowcu wydane bez naszej zgody są nieważne, a takiej zgody nie było. W załączeniu podpisy osób popierających petycję.

polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa