umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Trzy wyroki przeciw inwestycji Potwora Polkomtel.sa w Łuszczaczu,

wygrana przeciw Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Zamościu
wygrana przeciw Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lublinie
wygrana przeciw Wojewodzie LubelskiemuTrzy te wyroki są nieprzypadkowe i pokazują gdzie i na jakim szczeblu Polkomtel.sa, a z pewnością i inni inwestorzy telefonii komórkowej opłacają ludzi z urzędów, żeby naginali prawo na szkodę mieszkańców.9 grudnia 2005, WSA Lublin, przeciw Kolegium SKO w Zamościu, .pdf, 303 KB, cytat:

29 września 2005, WSA Lublin, przeciw Nadzorowi Budowlanu w Lublinie, .pdf, 330,4 KB, cytat:

11 maja 2005, WSA Lublin, przeciw Wojewodzie, .pdf, 292 KB, cytat: