umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wyrok, 19 kwiecień 2006
str. 1-2 | str. 3-5
plik oryginalny, .pdf, 312,8 KB

Inwestor występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, spełnił wszystkie wymagania określone przepisami prawa budowlanego oraz ochrony środowiska, prawidłowo zatem organ I instancji odmówił uchylenia decyzji. Skarga nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza prawa.