umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 21 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 23


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, Monitoring planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji
3.3.2007r.

Niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów prawa, na etapie eksploatacji, dzięki pracy stacji bazowej w ogólnopolskim systemie kontroli sieci stacji bazowych telefonii cyfrowej sieci ERA prowadzony jest dwudziestoczterogodzinny monitoring parametrów pracy stacji. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów lub awaryjnej pracy stacja bazowa zostanie zdalnie wyłączona, a zespół serwujący sieć usunie przyczynę awarii.