umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 22 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 24


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, Występowanie pól elektromagnetycznych o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2, tabele 4,5,6,7

3.3.2007r.