umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł.
Sztabowa str. 23 Raport oddział. na śr., Spis treści Sztabowa str. 25


8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, Ocena zagrożenia środowiska i ludności. Analiza możliwych konfliktów społecznych, obszary ograniczonego użytkowania

4.3.2007r.

Z przedstawionych obliczeń i rysunków wynika, że pola elektromagnetyczne o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2 występować będą wyłącznie w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi przebywających w otoczeniu stacji.

Stwierdza się, że narażenie ludzi i środowiska na działanie pól elektromagnetycznych od stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Wrocław 46277.05 Krzyki U nie wystąpi

Trudności - nie ma
Obszary ograniczonego użytkowania
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanym z planowanym przedsięwzięciem. W razie potrzeby zostanie przeprowadzone spotkanie z udziałem inwestora.