Pl - De - En | polskie teksty | dalsze miasta | Kontakty | Brodnica | Rybnik | Rzeszów | Słupsk | Warszawa | Ustawy i Wzory | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | ukradli Polskę | Krytyka polskiej normy | Strona Pomiarowa | Wybór protestów w Polsce | self-defence (en)| szkoła (en)| exadres głównej strony związku OSPE | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Tylko demokracja bezpośrednia niszczy korupcję poprzez podział władzy wśród całego narodu i podejmuje dobre decyzje dla ludzi w Twojej okolicy. W prawdziwej demokracji rządzisz Ty.Nowa grupa dyskusyjna Antyatom

Materiały dla Inicjatywy AntyNuklearnej

Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona

Demonstracje

Strestest

Fukushima

Ranking awarii elektrowni nuklearnych w NRF, tabela | Elektrownie nuklearne w Niemczech| Woda silnie radioaktywna | EJ we Francji, ważna odpowiedź wiceszefowej frakcji Zielonych w parlamencie niemieckim pani Sager | 29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów.Atomowe świnie, skażona woda gruntowa w Asse ! | Asse, góra się zapada


Asse, góra się zapada

6 stycznia 2012 roku
Krzysztof Puzyna

Jednym z najbardziej poruszanych tematów politycznych w Niemczech są akcje ludności i dyskusje o radioaktywnych odpadach w składowisku Asse.
W Asse chodzi:


1. O eksperymentalne składowisko odpadów radioaktywnych Asse w Wolfenbüttel.

2. O Sigmara Gabriela (SPD), którego okręg wyborczy jest w okolicach Asse.

3. O około 3,7 mld Euro kosztów (wg oszacowań z roku 2010 odpowiedzialnego ministra Norberta Röttgen z CDU) dla wydobycia odpadów i ponownego ich składowania w bezpieczniejszym miejscu.

4. O akcje mieszkańców z okolicy Asse. Minister środowiska Röttgen chce zaoszczędzić pieniądze. Zaczął, więc publiczną dyskusję o sytuacji "alarmowej i wyjątkowej", która by mu pozwoliła zalać składowisko materiałów radioaktywnych rozcieńczonym betonem, w domyśle by tanio, ale nieodpowiedzialnie załatwić problem.. Rzeczoznawcy jednak mówią, że będą się tworzyć gazy oraz radioaktywne odpady będą wypierane przez beton i ługi do góry skażając zasoby wodne i w rezultacie doprowadzając do skażenia całej biosfery.

5. O dodatkowe zastraszające mieszkańców wyniki z jesieni 2011 rutynowo przeprowadzanych przez niemiecki urząd zdrowia statystyk występowania raka. Okazuje się, że w okolicach Asse nastąpił 3 -krotny wzrost białaczek, a u kobiet dodatkowo 4-krotny wzrost raka tarczycy w stosunku do średniej niemieckiej. Ale naukowcy uspokajająco - nie widzą, czy nie potrafią lub nie mają pozwolenia dla związania przyczynowego 300-400 procentowego podwyższenia występowania przypadków raka z odpadami radioaktywnymi składowanymi 900 metrów pod ziemią.

Nikt nie wie co tam się naprawdę znajduje
Röttgen: nikt nie wie co tam się naprawdę znajduje

Rozwijając temat: od roku 1965 do roku 1978 w Asse były składowane, oficjalnie słabe odpady radioaktywne. W praktyce okazało się, że odpowiedzialne towarzystwo badające zachowanie się przechowywanych w stalowych beczkach materiałów radioaktywnych w składowisku o wcześniejszej nazwie "Forschungszentrum Karlsruhe", a przy rozwiązaniu występującej pod nazwą "Helmholtz-Gesellschaft" nie protokołowało składowania lub protokoły zniszczyło. Dlatego dzisiaj nikt nie wie, co leży w Asse. Firmy składowały w Asse średnie i silne odpady radioaktywne oraz różne do dzisiaj niezbadane trucizny przemysłowe. Nie było faktycznie w tym niby doświadczalnym i "naukowym" składowisku kontroli!

Towarzystwo naukowe było krytykowane, ale utrzymywało się w zarządzie składowiska i przy dotacjach, stosując trik rozwiązywania się i ponownego zawiązywania się pod nową nazwą. W 1991 roku w kwietniu okazało się, że od 23 lat składowisko było zalewane żyłami wodnymi, które utworzyły żrące ługi potasowo-sodowe, intensywnie korodujące beczki z odpadami. W 1995 instytut do badań składowiska (GSF-Institut für Tieflagerung) musiał się rozwiązać, gdyż skończyły się środki finansowe. Ostatnią nazwą towarzystwa badawczego było "Helmholtz Zentrum München (HMGU)". W 1992 roku zakończono prace badawcze. Aby zamknąć składowisko zmieniono przyporządkowanie składowiska z prawa górniczego na prawo atomowe. Kierownictwo przejęło Ministerstwo Środowiska, a w nim prezydent BfS -Urzędu dla Ochrony przed Promieniowaniem Wolfram König.

Jak Sigmar Gabriel (SPD) został Ministerem Środowiska to okazało się, że nie można składowiska zamknąć, gdyż sztolnie są zalane, pojemniki z odpadami przeżarte i całe składowisko grozi zawaleniem i skażeniem środowiska. Powstała decyzja o wydobyciu odpadów i wywiezieniu ich do nowego miejsca w byłej kopalni rudy żelaza "Schacht Konrad" w Salzgitter. Aktualnie okazuje się, że chodzi o przynajmniej 126000 beczek z radioaktywnymi odpadami. W sumie odpadów ma być ponad 100000 ton, to znaczy pojemność składowiska "Schacht Konrad" jest za mała, trzeba by kopalnię powiększyć. Wyciąganie uszkodzonych beczek, według ustalonych procedur ma potrwać około 20 lat.

Tymczasem widać, że góra Asse pracuje. Ona się zapada i próbuje istniejące sztolnie zamknąć i wypełnić. Pogięte wsporniki, zapadające się sztolnie już teraz uniemożliwiają zejście na poziom 900 metrów, gdzie są składowane odpady. Jak obawiają się geolodzy, w najbliższych latach w Asse może dojść do największej katastrofy zatrucia środowiska w historii Niemiec.


Atomowe świnie, skażona woda gruntowa w Asse !

15 lipca 2009, iddd.de
wyładowywanie beczek z radioaktywnymi odpadami w jednej
z sztolni składowiska Asse
Asse, jeszcze więcej podobnych wiadomości, a Asse otrzyma na iddd.de specjalną stronę; pierwsza informacja o "wiecznym" składowisku odpadów atomowych ASSE na iddd.de.

Jak podają dzisiaj służby informacyjne, w zamkniętym już, bo zawalającym się składowisku, zalanym przez wodę gruntowową, pootwierały się następne "super trwałe"pojemniki z radioaktywnymi odpadami. Mieszaninka solnych, radioaktywnych ługów wyciekająca ze zbiorników powoduje dalszą korozję i dalsze przecieki zbiorników. Według oszacowań chodzi o 1500 litrów radioaktywnego roztworu, który podmywa też ściany sztolni na głębokości 900 m. To jest co atomowe świnie chcą zostawić nie tylko przyszłym pokoleniom- ale współczesnym obywatelom - skażoną wodę gruntową ! Prezydent głównego urzędu do ochrony przed promieniowaniem, [Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) w Salzgitter] 15.07.2009 r., Wolfram König: "sytuacja jest nie do zniesienia, trzeba się nastawić na katastrofę"