Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce

Szanowny panie Gelzok, ja mogę dopisać po lekturze raportu ochrony środowiska- miasteczka Bartoszyce, patrz poniżej: tysiące odpowiedzialnych systemu demokracji parlamentarnej jest skorumpowanych włącznie z władzami najwyższymi. To jest istota systemu zwanego demokratycznym, w którym władza jest odpowiedzialna przed lobbystami czyli legalnymi, nawet akredytowanymi przy parlamencie europejskim, jako przedstawiciele kół przemysłowych łapówkarzami. Z wyborcami się żaden z kupnych polityków nie liczy. Dlatego tak się politycy bronią przed ustawą umożliwiającą wyborcom, bezpośrednią kontrolę ich działalności. Korupcji nie trzeba szukać w Afryce jak to robią chętnie politycy i muzycy..

Oto kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce
(.pdf, 1446 KB) na lata 2004-2007, 3.3.5. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące, strona 37

"Na terenie miasta są zlokalizowane stacje bazowe telefonii komórkowej. Brak jednak ewidencji tych stacji. Właściciele stacji nie wystąpili również o pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych, co jest ich obowiązkiem w myśl art. 234 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r ? prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). Stacje bazowe telefonii komórkowej emitują pole elektromagnetyczne o największym natężeniu w kierunku pionowym w górę i zazwyczaj nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Podsumowując, można stwierdzić, że występujący w mieście poziom promieniowania zarówno jonizującego, jak i niejonizującego nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska."

Odpowiedzialny: Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz

Szanowny panie Nałęcz, jak się nic bez ewidencji nie pomierzyło, nie sprawdziło i nie pozwoliło to nie można pisać, że nie ma zagrożenia !

Nawet nie znając typów anten można stwierdzić na podstawie logiki, że nadajniki telefonii komórkowej umieszczone są na górze, żeby promieniować w dół i to przede wszystkim tam gdzie są odbiorcy tych pól. Stacje bazowe telefonii komórkowej walą w dół najsilniejszymi polami elektromagnetycznymi tam gdzie przebywa najwięcej potencjalnych odbiorców obojętnie czy posiadają komórki czy nie: w mieszkania, w niewinne dzieci, w szkoły, w ulice, w przechodniów i w chodniki. Jedynym sensem intensywnego napromieniowywania przez 24 godziny na dobę nieba byłby kontakt z panem bogiem gdyby bóg posiadał komórkę..

Dodatkowe charakterystyki promieniowania anten telefonii komórkowej zamieszczę ewentualnie wkrótce, ale być może w innym kontekście. Dwie charakterystyki znajdzie pan już teraz na stronie pracy Aby ludzie byli zdrowi

Krzysztof Puzyna, 7.7.05


Bartoszyce, na szkołach i eventualnie na przedszkolu miały być montowane stacje bazowe telefonii komórkowej

polecany link: protesty w innych szkołach

Po głosowaniu w dniu 26.6.05 widać, wyraźny brak chęci do oporu przeciwko napromieniowaniu przez stacje bazowe. Ponieważ były sygnały od jednej osoby pozostawiam tą stronę jako stałą ofertę do rozpoczęcia walki przeciwko mafii telefonii komórkowej także w zagłuszonych, elektroskażonych i skorumpowanych Bartoszycach
wtorek, 28.6.05 webmaster@umtsno.deTylko Demokracja Bezpośrednia
jest odporna na korupcję
Maszyna jest czynna, dzisiaj 26.06.2005 można głosować do godz. 24.00 !

Czy iddd.de ma informować o zagrożeniach telefonią komórkową Bartoszyc ?

Wynik "neutralny" jak za mało głosów- mniej niż 50 lub ich równowaga, daje administratorowi wolną rękę.

Jeśli wygra "nie" to strona bartoszyce.htm będzie usunięta, tak jak żąda tego pani B. Sk. i Z. G..

Jeśli wygra "tak" to ta strona pozostanie i będzie do dyspozycji przeciwników stacji bazowych w Bartoszycach.

tak
nie wiem
nie


Uwaga, wynik będzie policzony
tylko po przyciśnięciu klawisza - glosuj -


Uwaga, z jednego komputera można oddać tylko jeden głos.
Uwagi proszę meldować pod webmaster@iddd.de lub w księdze gości

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Szanowni państwo,
strona http://iddd.de informuje o niebezpieczeństwach pulsujących pól elektromagnetycznych.

Operatorzy postępują w całej Polsce w taki sam sposób bagatelizują ryzyka - pola e-m walą jakoby ponad głowami w niebo, a nie w komórki, kupują decydentów i ekspertów, montują po cichu pod pozorem, że żadnych zezwoleń nie trzeba, nie informują, nie pytają o ocenę oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, często nawet nie wnioskują o pozwolenie na budowę.

Jest więc łatwo przypuszczać, że operatorzy w Bartoszycach działali i działają w ten sam sposób.

Były naciski na mnie, ( dzisiaj 26.6.05 zostały wycofane ) abym stronę o Bartoszycach na iddd.de całkowicie z wszystkimi linkami zlikwidował.

Te akcje wskazujące na korupcję spowodowały tym większe zainteresowanie administratora.

Administrator tej strony bierze jednak pod uwagę, że być może akcja pojedyńczych osób faktycznie jest bezpodstawna lub te osoby mają za sobą większość.

Czy jest związek pomiędzy konkursem na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2, czy dyrektora Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, a uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bema, i ul Marksa ?

Dla wyjaśnienia tej ciekawej sytuacji mamy teraz w niedzielę 26. czerwca 2005 pomiędzy godziną 17 i 24 głosowanie. Głosowanie tutaj na stronie http://iddd.de/umtsno/bartoszyce.htm

To głosowanie jest przed sesją Rady Miasta Bartoszyce z 30.06.2005 roku, czyli zainteresowani mają eventualnie szansę podjąć odpowiednie kroki.

Żadne pieniądze nie uzdrowią, miejsc pracy nie przybędzie, a stacje bazowe telefonii komórkowej powodują raka ..

Pozdrawiam

administrator strony umtsnoDate: 26 Jun 2005 08:44:09
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: Bartoszyce Rybnik!
To: webmaster@umtsno.de

Szanowny Panie!

Niech pan poda pełną informację, stacji bazowej telefonii komórkowej nie będzie w Bartoszycach, zbyt dużo uchybień formalnych i żle prowadzone postępowanie przez władze.

Doskonale pan wie, że bez powodu nie chciałbym usunięcia jakiekolwiek materiału, nie ma bardziej zaangażowanego człowieka w Polsce niż ja i pan, który walczy z łamaniem prawa i są efekty.

Ma pan dowód Urząd Miasta Żory wstrzymał na rok załatwianie sprawy Centertelowi.

Jeżeli w taki sposób będzie się postępować to ci co obawiają się nigdy już nie zwrócą się o pomoc, wie pan doskonale że żyjemy w skorumpowanym kraju, gdzie władze straszą ludzi.

Posyłam panu kolejne porównanie- w sprawie Ochojca strony i społeczeństwo zostało zlekceważone przez Urząd Miasta Rybnik, a w przypadku Niedobczyc całkowicie coś innego, to presja strony zrobiła, ale ja urzędników nie boję się.

Z posiadanych informacji uzyskanych u Wojewody wynika, że
Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali to oszust i wystąpił przeciwko ludności Rybnika pomagając w przestępstwie Era GSM, to samo w przypadku Ochojca. Niech pan porówna w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw publicznych, a w Niedobczycach pan Fudali chce robić się dobry.

Ponadto przesyłam dokument PLUS GSM, który świadczy o tym, że nie umie odpowiedzieć na wnioski ludzi, stron, stowarzyszenia oraz przyznaje stacje bazowe to proces budowy i pozwolenie na budowę jest wymagane i tym samym sami przyznali, że na zgłoszenia łamią prawo i wiedzą o tym i to potwierdzają.

Może przeprowadzi pan głosowanie czy Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali będąc oszustem, powinien dalej pełnić swoją funkcję czy powinien odejść. Naruszył cały KPA, ale pobierając pensje ponad 10 tysięcy na pewno nie odejdzie. Może takie głosowanie pokaże naszym władzom i klubom poselskim co ludzie sądzą i jakie mają zdanie.

Takie głosowanie pozwoli innym zastanowić się nad swoim działaniem..Szczególnie dotyczy najwyższych przedstawicieli władzy publicznej.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.umtsno.de