umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

mieszkańcy nie chcą wieży Przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Ostrzeszowie

 1. Obwieszczenie Burmistrza o lokalizacji z 20-08-2004
  oryginał .doc, 10 KB
 2. artykuł w Puls Tygodnia nr. 36 z 14-09-2004 str. 1
 3. artykuł w Puls Tygodnia nr. 36 z 14-09-2004 str. 2
 4. Obwieszczenie Burmistrza o lokalizacji z 13-04-2005
 5. odwołanie mieszkańców do Burmistrza Ostrzeszowa z 25-04-2005
  oryginał .doc, 9 KB
 6. odwołanie mieszkańców do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Kaliszu z 25-04-2005

  oryginał .doc, 25 KB
 7. Dobrze byłoby sprawdzić co podawano we wnioskach o lokalizację
obwieszczenie burmistrza