umtsno.de

Protest na Szafirowej
,
Rozprawa administracyjna, sfałszowane protokoły, zwycięstwo !


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe
stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym
choroby i powolną śmierćnie tylko
Tobie najbliższych osób.


Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije polskie matki
Polizei im Auftrag von Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter zusammen
Demonstracja przed domem prezydenta
Demo vor der Residenz des Präsidenten
Przykład listu o odszkodowania do Prezydenta Miasta Lublina
List do Instytutu Łączności Stowarzyszenia przeciw Elektroskażeniom, inż Ryszard Dziworski
Interpelacja posła Bolesława Borysiuka do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
materiały prasowe Kurier Lubelski: ex5.9.2007,.doc 65,5 KB, ex12.9.2007,.doc 343 KB, ex13.9.2007,.doc 62,4 KB
19.10.2007, Die Erklärung des Stadtpräsidenten von Lublin zum Mobilfunkmast von Deutsche Telekom (Era) im Stadtteil Poręba
19.10.2007 r. Oświadczenie prezydenta Lublina dotyczące sprawy masztu na Porębie
Filmy video na Youtube Nie chcemy wieży Aiffla
Videos: Wir wollen keinen Eiffelturm, die Verdeckten Ermittler ziehen ihre Waffen, Rettungswagen waren verboten u.a.
25.10.2007, Postanowienie Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego: "..utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie"
9.11.2007, Urząd Miasta Lublin, Pisemna Decyzja Prezydenta, aktualizacja 24.11.07
10.2.2008, ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
 • 11.2.2008, normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA)
  Lublin, Szafirowa wygrała z Deutsche Telekom (w Polsce niemiecka firma promieniuje pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa ERA)

 • Lublin, Szafirowa wygrała z Deutsche Telekom (w Polsce niemiecka firma promieniuje pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa ERA)

  16-02-2008

  Dziennik Wschodni, 9 luty 2008, artykuł pt. 'Szafirowa wygrała z masztem'

  Dominik Smaga

  Prezydent miał prawo przerwać budowę masztu z nadajnikami telefonii komórkowej na os. Poręba.

  Tak uznała wojewoda lubelska, rozpatrując zażalenie sieci Era GSM. Teraz operatorowi telekomunikacyjnemu pozostaje tylko sąd.

  Jeszcze kilka miesięcy temu sprawa masztu przy Szafirowej rozgrywała się na ulicy między blokami i na ekranach telewizorów. Miliony Polaków widziało, jak zdesperowani mieszkańcy osiedla Poręba próbowali uniemożliwić postawienie masztu z nadajnikami, które - jak twierdzili - miały szkodzić ich zdrowiu i życiu. Interweniowała policja, która siłą spychała protestujących z drogi dojazdowej do placu budowy. Wszystko ucichło, gdy pod naciskiem mieszkańców prezydent wstrzymał budowę. Stwierdził, że obawy o zdrowie są bezpodstawne, ale sam strach przed masztem może być przyczyną chorób.

  Spór przeniósł się do urzędowych gabinetów. Prezydent wznowił postępowanie w sprawie inwestycji. Czym się skończyło? Ratusz odmówił uzgodnienia projektu budowlanego i nie wydał nowego pozwolenia na budowę. Mieszkańcy Poręby odetchnęli z ulgą. Ale Era nie dała za wygraną i zaskarżyła decyzje prezydenta do wojewody.

  - Wojewoda uznała, że prezydent słusznie uchylił pozwolenie budowę, bo projektowana inwestycja ponad przeciętną miarę zakłócałaby korzystanie z sąsiednich nieruchomości i naruszała uzasadniony interes obywateli - informuje Rafał Przech z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. -
   Wola mieszkańców była taka, żeby masztu nie budować, więc ją uszanowaliśmy - mówi Stanisław Fic, zastępca prezydenta Lublina.

  Ale wojewoda wytknęła też Ratuszowi błędy. I część decyzji uchyliła. - Z powodów formalnych związanych z rozpoczęciem budowy - wyjaśnia Przech. Prawnicy wojewody uznali, że Ratusz popełnił błąd, wydając Erze odmowną decyzję w sprawie wydania ponownego pozwolenia na budowę. Dlaczego? Bo inwestycja faktycznie zaczęła się już wcześniej, a nie można wydać pozwolenia na budowę czegoś, co zaczęto już budować.

  Jaki jest efekt? Era została bez pozwolenia, a na nowe raczej nie będzie miała szans, chyba że inną decyzję wyda sąd, do którego firma może się jeszcze odwołać.


  Urząd Miasta Lublin fałszuje protokół z rozprawy administracyjnej przeciwko mieszkańcom osiedla Czuby


  10.02.2008r.

  ze strony: Protest na Szafirowej, postępowanie administracyjne

  Poprawki do protokołu plik oryginalny, .pdf, 89 kB
  Protokół rozprawy administracyjnej 2007-10-19 plik oryginalny .pdf, 221 kB

  Lublin, 31 stycznia 2008 r.

  Stowarzyszenie Przeciw Elektroskażeniom ul. Podhalańska 59, 20-730 Lublin KRS: 0000265977

  Urząd Miasta Lublina Biuro Obsługi Prawnej Prezydenta

  Dotyczy rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 19.10.2007 r. (zwanej dalej w skrócie "rozprawą") w ramach postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 27072 Lublin-Czuby przy ul. Nadbystrzyckiej 195m w Lublinie (zwanej dalej w skrócie "stacją bazową").

  W załączeniu przedkładamy uzupełniony - na podstawie nagrania wideo - protokół rozprawy. Uzupełnienia dokonała strona społeczna, ponieważ pierwotna wersja protokołu, przygotowana przez Urząd Miasta i podpisana przez uczestników (bezpośrednio po rozprawie), jest rażąco niezgodna z rzeczywistym przebiegiem rozprawy.

  Wobec powyższego zwracamy się do Biura Obsługi Prawnej Prezydenta Lublina, aby dokonało autoryzacji uzupełnionego protokołu. Żądanie powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 7, 8, 68 § 1 i 71 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.).

  Uzasadnienie

  Protokół sporządzony przez Urząd Miasta jest dowodem w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Dlatego w obecnej postaci odgrywa bardzo negatywną rolę, prowadząc czytelnika do całkowicie błędnych wniosków, w zakresie oddziaływania stacji bazowej na środowisko, a w szczególności na człowieka.

  Osnową rozprawy była opinia Instytutu Łączności we Wrocławiu (zwana dalej w skrócie "opinią IŁ") i wypowiedzi przedstawiciela Instytutu - pana magistra Kałuskiego (zwanego dalej "biegłym"). Przebieg rozprawy obnażył brak kompetencji autorów opinii, pogłębił obawy społeczeństwa o zdrowie i utwierdził mieszkańców os. Poręba w kategorycznym sprzeciwie wobec budowy stacji bazowej. Pan magister Kałuski oświadczył, że Instytut Łączności, który reprezentuje, "nie prowadzi badań biologicznych i medycznych" (cytat ze str. 11 załączonego protokołu).

  Biegły przyznał, że w opinii przedstawiono jedynie fizykalny, teoretyczny model stacji bazowej, przeprowadzono obliczenia PEM i odniesiono wyniki do przepisów prawa. Opinia nie zajmuje się oddziaływaniem biologicznym, w szczególności na ludzi. A zatem nie jest istotnym dowodem w postępowaniu środowiskowym, które ma określić zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

  Niezależnie od powyższego, w protokole sporządzonym przez Urząd Miasta pominięto całkowitym milczeniem szereg wypowiedzi i dowodów przedstawionych przez stronę społeczną. Oto przykłady:

  1. Nie ma nawet wzmianki o wypowiedzi lekarza medycyny (pani Elżbiety Kaliszczak), osoby najbardziej kompetentnej wśród obecnych na rozprawie, w kwestii wpływu stacji bazowej na zdrowie mieszkańców pobliskiego osiedla.

  2. Marginalne miejsce w protokole zajmuje sprawa p. Bożeny Leszkowicz. A ten przypadek jest - zdaniem Stowarzyszenia - kluczowym przykładem manipulacji społeczeństwem. Przypadek ten powinien być poddany szczególnie wnikliwej analizie specjalistów. Po drugie - tragedia ludzka wymaga zadośćuczynienia. A reakcją naukowców, urzędników i koncernu ERA jest ... milczenie. W protokole najbardziej razi brak informacji o zaniku kory mózgowej u p. Leszkowicz.

  (admin.: patrz 1. pod anteną nie ma życia .pdf, 48,1 KB, 2. Promieniowanie pod antenami jest bardzo duże jak wykazały badania firmy Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH, należącej do koncernu telefonii komórkowej dla Ministerstwa Ochrony Środowiska "Untersuchung der Immissionen durch Mobilfunk Basisstationen in NRW-Bornkessel",

  Natężenie pola e-m pod antenami pomimo promieniowania w kierunku głównym odkryte przy pomiarach promieniowania stacji bazowych w NRW - Niemcy dochodziło do 100 000 mikrowatów/m2. Było ono w licznych pomiarach większe niż w głównym kierunku promieniowania !

  patrz tabelki na str. Aby Polska była zdrowa

  tutaj cały link do oryginalnego dokumentu -po niemiecku, patrz stronę Pomiary)


  3. Niemal w całości pominięto argumenty podane przez pana Czesława Mędykowskiego, w zakresie niezgodności inwestycji z mpzp.

  4. Całkowicie pominięto najistotniejszy fragment wypowiedzi posła B. Borysiuka, zawierający propozycje zmian prawnych.

  5. Całkowicie pominięto wypowiedź pełnomocnika Stowarzyszenia, pana Sebastiana Kotuły, dot. wyboru alternatywnej lokalizacji dla budowy stacji bazowej.

  6. Pominięto dowód spadku wartości mieszkań wokół stacji bazowej (str. 4 załączonego protokołu). Z tego względu niezbędne jest dokonanie przez Urząd Miasta Lublin uzupełnienia protokołu rozprawy poprzez autoryzację poprawek naniesionych przez stronę społeczną w oparciu o zapis audiowizualny.
  ...........

  Na koniec pytamy o kilka szczegółów, prosząc o udzielenie pisemnej odpowiedzi: 1. Dlaczego całkowitym milczeniem pominięto w protokole (na str. 3 i 4 w załączonej wersji społecznej) tak wa.ne zdarzenia, jak pisemne protesty mieszkańców Poręby w 2006 i 2007 roku, skierowane do Prezydenta Lublina ? Wnosimy o uzupełnienie tego braku.

  2. Dlaczego całkowitym milczeniem pominięto w protokole (na str. 4 w załączonej wersji społecznej) tak ważny dokument, jakim był wniosek skierowany indywidualnie przez ponad 260 mieszkańców Poręby do Prezydenta Lublina, we wrześniu i październiku 2007 r. (wzór w załączeniu) ? Wnosimy o uzupełnienie tego braku.

  3. Czy przedstawiciel koncernu ERA na rozprawie, to Sławomir Wójcik, czy Sławomir Dudzik? W protokole rozprawy środowiskowej wymieniony jest Wójcik, a na odwołaniach ERY podpisuje się Dudzik. Czy to jedna i ta sama osoba ?

  4. Dlaczego protokół nie wymienia pozostałych dwóch przedstawicieli ERY, którzy towarzyszyli S. Wójcikowi/Dudzikowi ? Wnosimy o uzupełnienie tego braku.


  całość Poprawki do protokołu plik oryginalny, .pdf, 89 KB  Ponad 600 uchwał dotyczących planów zagospodarowania, zabraniających budowy masztów komórkowych na terenach osiedli mieszkaniowych w całym kraju.
  21-01-2008

  plik oryginalny, .pdf, 56 KB

  ze strony głównej http://www.protestnaszafirowej.republika.pl/main.html

  Dokonaliśmy przeglądu planów zagospodarowania przestrzennego w całej Polsce. Znaleźliśmy SETKI uchwał, zabraniających budowy masztów komórkowych na terenach osiedli mieszkaniowych w całym kraju (i nie jest to pełna lista, bo przegląd planów był selektywny - na miarę naszych społecznych możliwości).

  Ochronę ludności przed promieniowaniem wprowadziły m.in. Rady Miejskie w Gdańsku, Sopocie, Stargardzie Szczecińskim, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy, Krakowie. Szczególnie dużo uchwał ograniczających budowę masztów, przypada na lata: 2006 i 2007.

  W tym samym czasie Lublin "otwiera się na nowoczesność" i koncerny usiłują instalować setki anten stacji bazowych - gdzie popadnie, gdzie tylko się da.

  A propagandyści opowiadają w mediach bajki, że alternatywą jest Lublin odcięty od świata...

  Dlaczego w naszym mieście nie chroni się osiedli mieszkaniowych? Kiedy radni Lublina zadbają o nasze zdrowie i życie? Najbliższa Rada Miasta już w czwartek - 24 stycznia.

  [ - ] Społeczny Komitet Protestacyjny