umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do ŻyciaWalcz z mafią telefonii komórkowej


Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije polskie matki
Polizei im Auftrag von Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter zusammen
Demonstracja przed domem prezydenta
Demo vor der Residenz des Präsidenten
Przykład listu o odszkodowania do Prezydenta Miasta Lublina
List do Instytutu Łączności Stowarzyszenia przeciw Elektroskażeniom, inż Ryszard Dziworski
Interpelacja posła Bolesława Borysiuka do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
materiały prasowe Kurier Lubelski: ex5.9.2007,.doc 65,5 KB, ex12.9.2007,.doc 343 KB, ex13.9.2007,.doc 62,4 KB
19.10.2007, Die Erklärung des Stadtpräsidenten von Lublin A. Wasilewski zum Mobilfunkmast von Deutsche Telekom (Era) im Stadtteil Poręba
19.10.2007 r. Oświadczenie prezydenta Lublina dotyczące sprawy masztu na Porębie
Filmy video na Youtube Nie chcemy wieży Aiffla
Videos: Wir wollen keinen Eiffelturm, die Verdeckten Ermittler ziehen ihre Waffen, Rettungswagen waren verboten u.a.
25.10.2007, Postanowienie Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego: "..utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie"

9.11.2007 Urząd Miasta Lublin, Pisemna Decyzja Prezydenta
10.2.2008, ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
  • 11.2.2008, normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA)

  • 11 września 2007, Lublin, Czuby osiedle Poręba, ul. Szafirowa, policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije do krwi polskie matki z dziećmi.

    11. September 2007 Lublin, Stadtteil Czuby, Wohnsiedlung Poreba, Szafirowa Straße, die Polizei im Auftrag der Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter mit Kindern blutig zusammen.

    27.09.2007

    Ludzie was wybrali maszt za to dostali
    Die Menschen haben euch gewählt dafür bekommen sie einen Sender