umtsno.de


Protest na Szafirowej
,
Rozprawa administracyjna

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije polskie matki
Polizei im Auftrag von Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter zusammen
Demonstracja przed domem prezydenta
Demo vor der Residenz des Präsidenten
Przykład listu o odszkodowania do Prezydenta Miasta Lublina
List do Instytutu Łączności Stowarzyszenia przeciw Elektroskażeniom, inż Ryszard Dziworski
Interpelacja posła Bolesława Borysiuka do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
materiały prasowe Kurier Lubelski: ex5.9.2007,.doc 65,5 KB, ex12.9.2007,.doc 343 KB, ex13.9.2007,.doc 62,4 KB
19.10.2007, Die Erklärung des Stadtpräsidenten von Lublin zum Mobilfunkmast von Deutsche Telekom (Era) im Stadtteil Poręba
19.10.2007 r. Oświadczenie prezydenta Lublina dotyczące sprawy masztu na Porębie
Filmy video na Youtube Nie chcemy wieży Aiffla
Videos: Wir wollen keinen Eiffelturm, die Verdeckten Ermittler ziehen ihre Waffen, Rettungswagen waren verboten u.a.
25.10.2007, Postanowienie Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego: "..utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie"
9.11.2007, Urząd Miasta Lublin, Pisemna Decyzja Prezydenta, aktualizacja 24.11.07
10.2.2008, ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
 • 11.2.2008, normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA)

 • Urząd Miasta Lublin, Decyzja budowlana i środowiskowa


  9.11.2007r.
  Aktualizacja 24.11.07

  Uchylenie decyzji budowlanej: AAB.IV.AM.7353/117-7/07 plik oryginalny, .pdf, 828,6 KB
  Uchylenie decyzji środowiskowej: OŚ.IV.7624/DŚ/61/XXII/06 plik oryginalny, .pdf, 708 KB


  24.11.2007 René Obermann szef Telekom przegrał. aktualizacja

  R. Obermann, Deutsche Telekom hat in Lublin dreifach verloren. Update

  Deutsche Telekom hat dreifach verloren:

  1. wegen Menschen,
  2. wegen Baugesetze und
  3. wegen Umweltgesetze
  .

  siehe Bild...

  Der Vorstandsvorsitzende des globalen Konzerns "Deutsche Telekom" Rene Obermann, ist auf Mitarbeiter nicht angewiesen. Als Lebewesen, das den Anforderungen der EU-Kommission entspricht gentechnisch verändertes, menschliches Lebewesen, produziert es die Handys selbst.
  Decyzja budowlana
  Znak: AAB.IV.AM.7353/117-7/07


  Jetzt ist es amtlich, Deutsche Telekom (ERA) darf nicht in Lublin-Czuby weiter bauen! Bewohner von Poręba haben gesiegt, die erste große Niederlage für Telekom-Chef René Obermann. Die Invasion von Deutsche Telekom in Lublin wurde aufgehalten.

  Teraz urzędowo i pisemnie: Deutsche Telekom (ERA) nie ma prawa dalej budować wieży śmierci na Porębie. Pierwsza porażka dla szefa Telekomu René Obermanna. Inwazja niemieckiego Telekomu w Lublinie Czubach została zatrzymana.

  1) uchylam decyzję nr 147/504 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 maja 2007 r. znak AAB.IV.AM.7353/117/07, którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181 pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA oznaczonej kodem 27072 Lublin-Czuby, na terenie nieruchomości przy ul. Nadbystrzyckiej 195m w Lublinie (dzialka nr 4 w obrębie ewidencyjnym 27),

  2) odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181 pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA oznaczonej kodem 27072 Lublin-Czuby, na terenie nieruchomości przy ul. Nadbystrzyckiej 195m w Lublinie (dzialka nr 4 w obrębie ewidencyjnym 27).
  Decyzja srodowiskowa

  OŚ.IV.7624/DŚ/61/XXII/06
  Wydział Ochrony Środowiska