umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do ŻyciaWalcz z mafią telefonii komórkowej


Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije polskie matki
Polizei im Auftrag von Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter zusammen
Demonstracja przed domem prezydenta
Demo vor der Residenz des Präsidenten
Przykład listu o odszkodowania do Prezydenta Miasta Lublina
List do Instytutu Łączności Stowarzyszenia przeciw Elektroskażeniom, inż Ryszard Dziworski
Interpelacja posła Bolesława Borysiuka do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
materiały prasowe Kurier Lubelski: ex5.9.2007,.doc 65,5 KB, ex12.9.2007,.doc 343 KB, ex13.9.2007,.doc 62,4 KB
19.10.2007 r. Oświadczenie prezydenta Lublina dotyczące sprawy masztu na Porębie
19.10.2007, Die Erklärung des Stadtpräsidenten von Lublin zum Mobilfunkmast von Deutsche Telekom (Era) im Stadtteil Poręba
25.10.2007, Postanowienie Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego: "..utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie"
9.11.2007, Urząd Miasta Lublin, Pisemna Decyzja Prezydenta
10.2.2008, ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
  • 11.2.2008, normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA)


  • Filmy video na Youtube Nie chcemy wieży Aiffla

    Videos: Wir wollen keinen Eiffelturm, die Verdeckten Ermittler ziehen ihre Waffen, Rettungswagen waren verboten u.a.