umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Parafianie, Spór o nadajnik na kościelnej wieży podzielił wiernych w Płazie