umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

"skarga Państwa jest nieuzasadniona"
Mapka, gdzie znajduje się Płaza | Spór o nadajnik na kościelnej wieży podzielił parafian | Płaza, nie chcą anten na dzwonnicy | Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik -Wnioski | W Płazie rozłam; spór o maszty telefonii komórkowej | Umarza się postępowanie, dok. | Wojewoda Małopolski -Uchylenie, dok. | Nadajnik PLUSA to samowola budowlana, art | Płaza,Wojewoda w obronie obywatela | WSA Kraków, Płaza, tak się wygrywa ze zgłoszeniami