iddd.de

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

dodatek 7

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Spis treści:

streszczenie
wstęp

 1. Taktyka palenia książek
 2. Taktyka fałszowania badań i wyników badań.
 3. Bełkotanie
 4. Korupcja i przekupstwo
 5. Związki przyczynowe
 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.
 7. Zaburzenia patologiczne
 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena
 9. Wykaz piśmiennictwa
 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen
 16. RRM, 21.08.2007
 17. Jadczyk
 18. Rydzyk nie zabijaj mikrofalami
 19. Tetra, odszkodowania
 20. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych


Rydzyku nie zagłuszaj ducha mikrofalami

Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić !


23.11.2008Foto: Krzysztof PuzynaKrótki wybór problemów | Rydzyku służ ludziom! | Komunikujcie Ojca Rydzyka | Rydzyk fizyk: Pragniemy Dobra | Inż. M. Kłoszewski: Nie zabijaj mikrofalami- petycja do Ojca T. Rydzyka | Dlaczego Urszula Krupa zbłaźniła się jako lekarka i poseł UE
| exProjekt Rezolucji PE z 19.12.2008 r., poprawki, U. Krupa walczy o mandat | sieć wRodzinie będzie niosła choroby, list otwarty inż M. Kłoszewskiego16. lipiec 2009

19 wiek, Krasiński: "Mord elektryczny prądem się rozpostrze"

P E T Y C J A
w sprawie sieci telefonii komórkowej wRodzinie

Dnia 8 lipca 2009r.
pełny tekst, .doc, 37,7 KB

Ja, Marian (77 l.) działający z inspiracji moralnej w obronie życia, odpowiedzialny przed Bogiem i prawem, wołam do Ciebie, Ojcze Dyrektorze Radia Maryja, zawieś istniejące umowy w sprawie radiotelefonii wRodzinie i rozważ materiał dowodowy świadczący o szkodliwości tej technologii.

Dochodź prawdy, którą zakamuflowali technokraci związani z korporacją ponadnarodową GSM. Ani duchowni ani humaniści nie są kompetentni w tej sprawie. Głosy niezależnych ekspertów i masowe protesty społeczne przeciw GSM są na świecie i w Polsce dyskredytowane przez lobby przemysłowo-militarne. Ignoruje ono liczne rezolucje gremiów profesjonalnych, wyniki badań niezależnych naukowców, a nawet ustalenia Parlamentu Europejskiego.

Według prawa wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, a więc mogą szkodzić środowisku i ludziom. Prawo określa limity poziomów promieniowania, które są kryteriami dopuszczalności emisji, a nie kryteriami bezpieczeństwa zdrowotnego, jak przyjmuje establishment.

Nie ma dokumentu, w którym by autorytatywnie określono bezpieczne dla zdrowia normy. Każda stacja bazowa i każdy telefon komórkowy promieniuje mikrofale (nośnik informacji), które przenikają najgrubsze mury, również ciało człowieka (głowę), zmieniają w nim funkcje i struktury bioukładów, co po pewnym czasie prowadzi do schorzeń organizmu (Sedlak).

Mikrofale te są wszechobecne, nawet w prywatnych posesjach, mieszkaniach, sypialniach. Modyfikują one środowisko życia, dane przez Stwórcę. Jest to najbardziej rozpowszechniony czynnik środowiskowy, który razem z innymi czynnikami powoduje gwałtowny wzrost schorzeń w krajach wysoko uprzemysłowionych, w tym w Polsce.

W USA połowa populacji leczy się psychiatrycznie, w RFN 200 tys. osób jest przytroczonych do łóżek z powodu utraty świadomości . W Polsce - pandemia depresji i załamań nerwowych: 2 miliony osób rocznie przechodzi przez kliniki psychiatryczne, ADHD u dzieci, wiele zjawisk patologicznych o rzekomo nieznanej etiologii, w tym gwałtowny przyrost chorób nowotworowych. Wiele badań naukowych wskazuje na przyczynowy związek tych zjawisk z promieniowaniem elektromagnetycznym, ale to jest negowane przez urzędowych ekspertów.

Od połowy XX wieku otwarto puszkę Pandory z energią elektromagnetyczną rozlewaną na ludzi. Tworzenie nowej sieci wRodzinie zwiększy to napromieniowanie. Mikrofale dotrą również do ludzi, którzy ich nie używali. Dodatkowo będą napromieniowane dzieci, matki ciężarne, ludzie chorzy i starsi, właśnie ci, którzy są najbardziej wrażliwi na zmianę czynników środowiskowych ( w tym mikrofal).

Tym i innym ludziom sieć wRodzinie będzie niosła choroby. Działalność ta wpisuje się w kulturę śmierci, a wpłaty od operatora CenterNet dla Fundacji "Lux Veritatis? byłyby judaszowymi srebrnikami.

Marketing prowadzony przez media podległe Ojcu Dyrektorowi godziłby w polski ruch społeczny przeciw elektroskażeniom i w poszkodowanych.

Marketing taki umacniałby przekonanie o braku szkodliwości technologii komórkowej, co jest również w interesie operatorów wszystkich sieci. Byłoby to szerszym otwarciem drzwi dla elektroskażeń, dla ukrytego i powolnego zabijania. Przy takim działaniu walka z aborcją lub z "in vitro? wygląda na demagogię.

Jestem przekonany, że Ojciec Dyrektor jest wprowadzony w błąd i jeszcze raz rozważy materiał dowodowy i argumenty niezależnych ekspertów.

Apeluję o działania eliminujące cywilizacyjne przyczyny schorzeń, w tym głównie elektroskażenia, przez wprowadzenie moratorium na dalszy rozwój naziemnej radiokomunikacji do czasu dogłębnego zbadania oddziaływań biologicznych, uświadamianie społeczeństwa o istniejących zagrożeniach i prawnej ochrony zdrowia. Polska jest już w potopie elektromagnetycznym. Konieczne jest tworzenie obszarów wolnych od eletroskażeń, szczególnie dla ludzi nadwrażliwych na pola elektromagnetyczne (zespół chorobowy uznany przez PE). Ojczyzna Ojca Świętego Jana Pawła II powinna zainicjować walkę z elektromagnetyczną zarazą na całym globie.

Czyż na Ziemię nie spada już apokaliptyczna gwiazda? (Ap. 8.10.).

Wysłałem Ojcu Dyrektorowi dwie petycje, na które nie było żadnej odpowiedzi. Dodam, że ze stacji bazowych oraz z kościołów, w których zamontowane są te stacje emituje się filmy i gry erotyczne. Nikt nie reaguje. Na moje pisma nie ma odpowiedzi.

W 1923r. wizjoner (Rudolf Steiner 1861-1925) powiedział o efekcie działania wytwarzanych pól elektromagnetycznych: "Człowiekowi będzie trudno być człowiekiem?.

Ksiądz prof. KUL Włodzimierz Sedlak (1911-1993) stwierdził:
"Cywilizacyjna interwencja człowieka w środowisko dotycząca frakcji elektromagnetycznej staje się głęboka i groźna, bo niedostrzegalna żadnym zmysłem, w skutkach nieswoista. Elektromagnetyzm uderza w rozród, zmienia behawior mózgu, a ponadto powoduje nieskoordynowanie psychofizyczne, zmienność nastrojów, drażliwość, stany nerwicowe, łatwość męczenia się, zaburzenia układu wegetatywnego i ich skutki dla układu krążenia i dla tkanki łącznej oraz procesy przedwczesnego starzenia? Śmierć elektromagnetyczna jest przeźroczysta, a więc zdradliwa i niedostrzegalna, bezgłośna: przenika każdą zaporę, nie daje cienia, gdzie można się ukryć. Obejmuje całą przestrzeń, posiada planetarny zasięg.?

Stan zdrowia współczesnych społeczeństw potwierdza tezy księdza Sedlaka.
Uwidacznia się degradacja predyspozycji ludzkich. Maleje człowieczeństwo, choruje soma. A sprawca jest ciągle skrywany, bo zapewnia komuś potężną kasę. Jest to problem dla ruchów obrońców życia, duchowieństwa i być może Magisterium Kościoła?

Można podsumować:
- mikrofale telefonii komórkowej działają skrytobójczo,
- obojętność wobec takiego stanu jest grzechem, ale masowe użycie technologii
mikrofalowej jest zbrodnią,
- realizacja sieci wRodzinie byłaby profanacją imienia Matki Bożej i kompromitacją
mediów katolickich wspierających ślepo tę inicjatywę
- moja wiedza i doświadczenie nie pozwalają mi milczeć.

Dość eksperymentów! NIE ZABIJAJ MIKROFALAMI!

Szczęść Boże

Marian KłoszewskiWybór problemów:
opracował Krzysztof Puzyna

1. Brak odpowiedzi na nasze próby kontaktów z dyrektorem ojcem Tadeuszem Rydzykiem i jego mediami (patrz u dołu), źle świadczy o medialnym potentacie.

2. Ludzie umierają pod masztami radiostacji Radia Maryja, a biznesmen Tadeusz Rydzyk wspólnie z przedsiębiorcą Romanem Karkosikiem (2 miejsce na liście najbogatrzych Polaków) chciałby dodatkowo zarabiać pieniądze na promieniowaniu masztów telefonii komórkowej !

3. Osobiście popieram większość inicjatyw i walk politycznych ojca Rydzyka, a szczególnie jego wkład w rozwój polskiej geotermii.
(Za cenę jednej elektrowni jądrowej geotermia daje 40 razy więcej energii niż elektrownia atomowa)

4. W swoich audycjach ma on cały dział na temat ochrony zdrowia p.t. "Szlachetne zdrowie"


A. O. R. powinien uwzględnić szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i dorosłych pól elektromagnetycznych ze 110 radiostacji Radia Maryja
B. O. R. powinien uwzględnić szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i dorosłych elektroskażeń mikrofalami z masztów telefonii komórkowej i przenieść swoje radiostacje zdala od osiedli ludzkich.
C. Cytat z "Naszego Dziennika" według listu eksperta Zbigniewa Gelzoka do Prymasa Polski:

"..Promieniowanie elektromagnetyczne, zarówno to emitowane przez sieć trakcyjną, jak i telefony komórkowe czy anteny, przyczynia się, według niezależnych ekspertów, do chorób układu limfatycznego, może również powodować białaczkę i guzy mózgu, a podejrzewane jest także o wywoływanie bezpłodności."


5. Ojca Rydzyka propaganda własna

"..chodzi o pomoc ludziom biednym i rodzinie" - w obliczu prawdziwie nieludzkich zagrożeń przez modulowane pola mikrofalowe i ELF ( 7- 8 Hz -kanały organizacyjne anten nadawczych/częstotliwości organów ludzkich) pozbawia ludzi ostatniej nadziei na godne chrześcijańskie życie.

Tadeuszu Rydzyk, Twój biznes komórkowy, po trupach poczciwych ludzi, niewinnych dzieci jest podły i niegodny Twoich odbiorców!

Kłamiesz teraz gardząc cynicznie niebezpieczeństwem dla nieświadomych ludzi. Tobie nie chodzi o pomoc innym, tylko o własny biznes.Rydzyku służ ludziom !

23.11.2008
Krzysztof Puzyna

Kto ma media, ten ma władzę. Dyrektor Tadeusz Rydzyk ma władzę, która go zatruwa.

Silne promieniowanie 110 radiostacji Radia Maryja zabija, okalecza ludzi mieszkających w ich otoczeniu.

Ostateczny wyrok najwyższego sądu rzymskiego przeciwko lokalizacji radiostacji Radia Watykan jest najlepszym potwierdzeniem naszych starań o zdrowie narodu polskiego. Rydzyku służ ludziom!


patrz

Włoski sąd kasacyjny skasował w ostatniej instancji wyroki uniewinniające Radio Watykan

patrz prace ze strony Krebsfälle

oraz
Melanoma Incidence and Frequency Modulation (FM) Broadcasting,
.pdf, 236,2 KB
oraz Cancer Trends During the 20th Century,
.pdf, 246,2 KB
oraz Adult and Childhood Leukemia near a High-Power Radio Station in Rome, .pdf, 91,4 KBKomunikujcie Ojca Rydzyka !

Ojciec Rydzyk powinien służyć ludziom

Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić !

exRadio Maryja | exTV - Trwam
ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń, Polska

Telefony:
056-655-23-55 - antena 1 - słuchacze z Polski płn.
056-655-23-56 - antena 2 - słuchacze z Polski płd.
056-655-23-33 - antena 3 - słuchacze z zagranicy
056-655-23-66 - antena 4 - słuchacze z zagranicy
056-655-23-61 - biuro
056-655-23-62 - fax
011-48-56 - nr kierunkowy z USA

Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej

ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
tel. 056-610-72-00
exwsksim.edu.pl
wsksim@wsksim.edu.pl

Nasz Dziennik
ul. Żeligowskiego 16/20,
04-476 Warszawa
tel. 022-515-77-77
fax 022-515-77-78
exnaszdziennik.pl
Naszych Czytelników zapraszamy do współpracy
strona@naszdziennik.pl

Fundacja "Nasza Przyszłość"
ul. Klasztorna 16
78-400 Szczecinek
tel. 094-373-11-60(61)
fax 094-374-25-14
fnp@fnp.pl
exfnp.pl

Fundacja Lux Veritatis
ul. Wiwulskiego 7
51-628 Wrocław
tel. 071-348-29-38
fax 071-348-23-04
fundacja@luxveritatis.pl
exluxveritatis.plRydzyk fizyk: pragniemy dobra, chcemy waszych pieniędzy

Foto: Maszty Radia MaryjaTa szlachetna deklaracja ojca dyrektora jest tytułem wywiadu opublikowanego we wtorkowym wydaniu Naszego Dziennika (07.10.2008). O czym jest w nim mowa? Nieeee, nie o misji ewangelizacyjnej czy pomocy charytatywnej, tylko nowym biznesie przedsiębiorczego zakonnika. Tym razem tworzy on nową sieć telefonii komórkowej o budzącej zaufanie nazwie "W rodzinie". A parterem w tym biznesie jest niejaki Roman Karkosik, multimilioner, gracz giełdowy i sponsor toruńskich żużlowców.

- Wszystkie środki uzyskane w ten sposób będą służyły dobrym celom, takim jak komunikacja społeczna. Nie zgodziłbym się na to porozumienie, gdyby miało to służyć jakimś złym celom - deklaruje ojciec dyrektor.

I zapewnia, że "komunikowanie się poprzez tę sieć ma być bardzo tanie, tańsze niż jakiekolwiek połączenia komórkowe dostępne na rynku." Mało tego: - To byłaby także pomoc ludziom biednym i rodzinie - zapewnia redemptorysta.

A przy okazji jego dziełu, bo kasa z komórek pójdzie - o czym nie omieszkał poinformować - na geotermię i uczelnię o.Rydzyka.

Dlaczego ojciec dyrektor robi deal właśnie z Karkosikiem? Bo, jak twierdzi,  zależało mu na współpracy z polskimi firmami, a taką jest kontrolowana przez Karkosika spółka CenterNet.

Nie wiem jak was, ale mnie to przekonuje. Gorzej może być z kilkoma setkami pracowników karkosikowej Elany, którzy zostali niedawno pozbawieni roboty w związku ze zwijaniem zakładu. Ale przecież i oni będą mogli skorzystać z tanich połączeń reklamowanych przez o. Rydzyka.

A cały wywiad znajdziecie extutajDlaczego Urszula Krupa zagłosowała przeciwko rezolucji PE z 4.9.2008 i się zbłaźniła jako lekarka


25.11.2008r., Krzysztof Puzyna

Z polskich Europosłów jedynie Krupa i Tomczak głosowali 4 września 2008 r. przeciwko zasadzie ostrożności w lokalizacji źródeł PEM patrz: wyciąg z protokołu, głosowanie imienne, .pdf, 38 KB

Przypominam wyniki tej rezolucji:

7.9. Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries
(A6-0260/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI
Przyjęto (P6_TA(2008)0410)

522 posłów ZA

16 posłów NIE w tym polscy posłowie Krupa i Tomczak; (Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Železný, Bobošíková, Chruszcz, Mote, Wise, Cabrnoch, Duchoň, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil)

7 posłów wstrzymało się w tym Giertych; ( Pafilis, Louis, Giertych, Hannan, Ventre, Berlato, van Buitenen)

Urszula Krupa podająca patriotyczne poglądy, zbłaźniła się jako lekarka !

Ja napisałem do niej 18 września b.r. list z zapytaniem dlaczego głosowała przeciwko ważnej dla wszystkich cierpiących pod wpływem pól elektromagnetycznych rezolucji Parlamentu Europejskiego - teraz jest wszystko jasne: to nie jej etyka lekarska i wiedza powodowały jej zachowanie w parlamencie europejskim ale biznes komórkowy ojca Rydzyka, u którego ona publikuje ! To znaczy Krupa była już 4 września dobrze poinformowana o niegodziwych planach z masztami telefonii komórkowej Ojca Dyrektora Radia MaryjaJak w dokumentach o w/w rezolucji widać Taka* głosowała najprawdopodobniej według najlepszego dla niej biznesu, a nie etyki lekarskiej, czy przekonań politycznych. Taką wybierać znowu do PE tylko po to by sobie nabijała kieszenie - nie daje wyborcom patriotom żadnej korzyści.* patrz uzupełnienie z 9.3.2009r.
exProjekt Rezolucji PE z 19.12.2008 r., poprawki, U. Krupa walczy o mandat


Nie zabijaj mikrofalami!

Petycja do Ojca Rydzyka
tekst oryginalny, pdf, 107,2 KB
24.11.2008


Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom
Grzybów 44 , 09 533 Słubice Maz., tel. 024 2778 498
Grzybów, 14 listopad 2008 r.

Do
Ojca Tadeusza Rydzyka
Dyrektora Radia Maryja
Toruń

Petycja otwarta

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo z dnia 21.10.2008r. zwracamy się otwarcie do Ojca Dyrektora o rezygnację z budowy nowej sieci telefonii komórkowej w Polsce ze względu na chorobotwórcze działanie energii elektromagnetycznej (mikrofale) emitowanej przez system telefonii komórkowej, na co wskazuje coraz więcej doniesień naukowych i rezolucji, w tym np. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. Wymienia ona 1 500 prac badawczych i nowy zespół chorobowy "nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne" (elektronadwrażliwość). (przypowieść admin. K.P. patrz choroba mikrofalowa

Mimo utajnienia informacji o szkodliwości elektroskażeń społeczeństwo polskie jest coraz bardziej świadome tego zagrożenia i będzie coraz więcej protestów przeciw budowie nowych stacji, co uderzy w reputację Radia Maryja. Narastające zjawiska chorobowe, w tym zaburzenia zdrowia psychicznego, wskazują na korelację z masowym rozwojem telefonii komórkowej.

Istniejące prawo nie zapewnia ochrony zdrowia ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Według kryteriów prawnych (ostatnio zliberalizowanych) wszystkie stacje bazowe należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, mimo to nie mają one żadnych atestów zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne ludności. Sporządzane tzw. raporty o oddziaływaniu są jedynie prognozą dotrzymania granicznych wartości dopuszczalnych (0,1 W/m2), co nie jest ani prawnym, ani naukowym kryterium braku negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi.

Jest nagminne łamanie prawa przez administrację, co wykazują wyroki sądów administracyjnych. Ignoruje się skargi ludności i organizacji społecznych. Protesty są nazywane histerią. Są nam znane tragiczne przeżycia osób elektronadwrażliwych, które odczuwają dokuczliwie promieniowania elektomagnetyczne np. w pobliżu stacji bazowych.

Osoby bogatsze mogły się wyprowadzić ze swych mieszkań, a ci biedniejsi są skazani na cierpienia i na postępy chorób, w tym nowotworowych. Ludzi, którzy zgłaszają takie dolegliwości, posądza się o urojenia i kieruje do klinik psychiatrycznych, bez analiz ich sytuacji i przyczyn schorzeń.

Ludzie ci poszukują miejsc do życia o najniższym elektroskażeniu znośnym dla ich organizmu. Są oni właściwie wyzuci z prawa. Problem elektronadwrażliwości wychodzi na światło dzienne i narasta. Szacunki mówią o 6 do 10% populacji Zachodniej Europy, a prognoza na rok 2017r. wskazuje 50% elektronadwrażliwych.

Dlaczego nie bada się właściwych przyczyn narastającego kryzysu zdrowotnego w Polsce, w tym schorzeń u dzieci i młodzieży?
Czy winne są tylko finanse?

Mamy ponad 40 tysięcy stacji bazowych i ponad 40 milionów "komórek" emitujących mikrofale o największym natężeniu przy głowie, nawet u małych dzieci. Teraz w dobie pokoju i rosnącego dobrobytu społeczeństwa mamy w Polsce 6 tysięcy samobójstw rocznie, a dwa miliony osób trafia na leczenie psychiatryczne?!
Jest pandemia załamań nerwowych i depresji ("Dziennik" z dnia 24/25.03.2007r.).

W Niemczech co piąty mieszkaniec ma zaburzenie psychiczne, a 200 tysięcy osób jest przytroczonych do swych łóżek z powodu braku świadomości. Ksiadz prof. KUL Włodzimierz Sedlak (1911 ? 1993) stwierdza:

"Elektomagnetyzn uderza w rozród, zaburza sferę psychonerwową, zmienia behawior mózgu, powoduje nieskooordynowanie psychofizyczne, zmienność nastrojów, drażliwość, stany nerwicowe, łatwość męczenia się, zaburza układ nerwowy wegetatywny ze skutkami dla układu krążenia i tkanki łącznej oraz wywołuje procesy przedwczesnego starzenia się. Mikrofale obniżają ustawicznie barierę odpornościową."

Społeczeństwo jest dezinformowane i nie zna pełnej prawdy. Wlascicielem technologii jest ponadnarodowa korporacja. Zawłaszcza ona "eter" w przestrzeni życia ludzi na całym globie, z czego czerpie niebywałe zyski.

Promieniowanie elektromagnetyczne od systemu komórkowego jest nośnikiem informacji (dźwięku, obrazu), wypełnia ono całą przestrzeń życia ludzi, również ich prywatne posesje, sypialnie, przenika również organizm człowieka i wywiera zmiany w jego funkcjonowaniu, co prowadzi do schorzeń.

Limity tego promieniowania są ustalane według wymagań technicznoekonomicznych, a nie zdrowotnych. Są one setki miliardów razy wyższe od poziomu tła naturalnego, w którym przebiegało życie na Ziemi. Środowisko elektromagnetyczne człowieka w coraz większym stopniu jest modyfikowane, są zaburzone geofizyczne warunki życia na Ziemi. Jest to naruszenie dzieła Stwórcy. Efektem tego jest karłowacenie fizyczne (zdrowotne), moralne i duchowe naszego Narodu. W istocie jest to zbrodnia dokonywana przez niewidzialne narzędzia. Ziemia staje się krzesłem elektrycznym. Cywilizacja śmierci ma również wymiar elektromagnetyczny i to chyba największy. "Kultura śmierci agresywnie atakuje kulturę życia." Ojciec Świety Jan Paweł II "Evangelium Vitae"

W naszym przypadku agresja polega na kłamstwie oraz brutalnym działaniu inwestorów i administracji wobec nieświadomego społeczeństwa.

Wobec burzliwgo wzrostu schorzeń o rzekomo nieznanej etiologii, w tym elektronadwrażliwości i ewidentnego kamuflowania chorobotwórczego działania promieniowania elektromagnetycznego, dalsze nasycanie tym promieniowaniem siedzib ludzkich byłoby świadomie dokonywaną zbrodnią.

Podstawowe potrzeby są już zaspokojone z nadmiarem. Operatorzy oferują gry i filmy erotyczne, które są emitowane również z kościołów, gdzie zamontowano stacje bazowe (UMTS). O tym władze Kościoła i społeczeństwo nie mają wiedzy. Prawda o elektroskażeniach powinna być pilnie ujawniona i oddana do wiadomości społeczeństwa. Jest konieczne moratorium na dalszy rozwój telefonii komórkowej do czasu przedstawienia przez inwestorów nieszkodliwości tej technologii.

Życzymy Ojcu Dyrektorowi rozeznania współczesnych zagrożeń, jakim jest niszczenie dzieła Bożego - środowiska naturalnego (elektomagnetycznego) człowieka.

Nie zabijaj mikrofalami!
Przedstawiciel Stowarzyszenia
mgr inż. Marian Kłoszewski
markloszewski@interia.pl