iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Strona 5
Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Krzysztof Puzyna

Spis treści:

streszczenie
wstęp

 1. Taktyka palenia książek

 2. Taktyka fałszowania badań i wyników badań.
  2.1 Cenzura tekstów i kłamstwa
  2.2 Fałszerstwa dr Repacholi
  2.3 Dywersja naukowa
  2.4 Taktyka specjalna
  2.5 Taktyka fałszowania pomiarów
  2.6 Taktyka fałszowania raportów

 3. Bełkotanie
  3.1 Bełkotanie prof. Szmigielskiego
  3.2 Acoustic Neuroma Dk
  3.3 Ostrożność czy cenzura?
  3.4 Acoustic Neuroma Sv

 4. Korupcja i przekupstwo
  4.1 Korupcja Kohla
  4.2 Dowody na szkodliwość są
  4.3 Łapówki prez. Kwaśniewskiego

 5. Związki przyczynowe
  5.1 Związki przyczynowe zależne od naukowców z okresu przed telefonią komórkową
  5.2 Taktyka chowania wiedzy
  5.3 Związki przyczynowe kształtowane przez osoby z przemysłu telefonii komórkowej
  5.4 Taktyka gry na czas
  5.5 Zgodność wyników ze stanem wiedzy z okresu przedkomórkowego
  5.6 Związki przyczynowe kształtowane przez poszkodowanych, uczciwych naukowców i przeciwników budowy masztów
  5.6.1 Związki przyczynowe zależne od poszkodowanych
  5.6.2 Związki przyczynowe zależne od uczciwych naukowców
  5.6.3 Związki przyczynowe zależne od uczciwych lekarzy

 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.

 7. Zaburzenia patologiczne
  7.1 Teoria prof. Manczarskiego
  7.2 Stopczyk i inni
  7.3 Choroba mikrofalowa
  7.4 Junk science, stanowisko prof. St. Szmigielskiego
  7.5 masowo występująca impotencja
  7.6 Analiza Hechta, 1500 prac radzieckich

 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena

  8.1 Wnioski

 9. Wykaz piśmiennictwa

 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen
 16. RRM, 21.08.2007
 17. Dodatek 6
 18. Rydzyk nie zabijaj mikrofalami
 19. Tetra, odszkodowania
 20. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Wykaz piśmiennictwa
 1. Barański S., Histological and histochemical effects of microwave irradiation on the central nervous system of rabbits and guinea pigs, Am. J. Phys. Med., 51 (1972)
 2. Henryk Mikołajczyk, "Pismo do dyr. Dep. Zdrowia Publ. Ministerstwa Zdrowia i OS, ZFF/2351/93" z dnia 05.11.1993.
 3. Henryk Mikołajczyk, "Działanie biologiczne pól elektromagnetycznych zakresu do 300 MHz (przebieg ciąży, liczebność potomstwa i gonadotropowa czynność przysadki", "Medycyna Pracy" XXIX, 1978 r., 2
 4. Henryk Mikołajczyk, "Opinia w sprawie oceny narażenia na pola elektromagnetyczne od urządzeń Radiowego Centrum Nadawczego w Konstancinie, dotyczącej ludności zamieszkałej w sąsiedztwie tego Centrum", Instytut Medycyny Pracy, ul. Teresy 8, Łódź, PSb/ 4853/89. i inne
 5. Marian Kłoszewski, "Wykazanie fałszywości wniosków z badań epidemiologicznych koło Gąbina", Stowarzyszenie Ochrony Życia przy Najwyższym Maszcie Europy w Topólnie, kwiecień 1996 r.
 6. Marian Kłoszewski, "Telefonia komórkowa masowy eksperyment na ludziach", Grzybów, Styczeń 2005r.
 7. Marian Kłoszewski, "Stacja telefonii komórkowej w Słubicach jest zbudowana i pracuje nielegalnie", Grzybów, Luty 2005r. i inne
 8. Mariola Śliwinska-Kowalska, Maria Kameduła, "Niejonizujace pola elektromagnetyczne, promieniowanie podcczerwone, ultrafioletowe, lasery", Instytut Medycyny Pracy
 9. Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz "Zagrożenia elekromagnetyczne w państwach europejskich ", Centralny Instytut Ochrony Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, 4/2003
 10. Krzysztof Puzyna, "Prywatnie do WHO", Hamburg, 04.09.2003
 11. Krzysztof Puzyna, "Demokracja bezpośrednia a korupcja Państwo i władzę państwową stanowi naród", 9.06.2004
 12. Krzysztof Puzyna, "List otwarty do Watykanu", Hamburg, 01.09.2004
 13. Krzysztof Puzyna, "Taktykę Urzędu do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem trzeba nazwać po imieniu.", 10.10.2004
 14. Krzysztof Puzyna, "Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi", 10.04.2005
 15. Dabrowski W.P., Stankiewicz W., Kubacki R., Sobiczewska E., Szmigielski S.: "Immunotropic effects in cultured human blood mononuclear cells pre-exposed to low-level 1300 MHz Pulse-Modulated microwave fields." Electromagnetic Biology and Medicine, 2003, 22, 1 ? 14.
 16. Stopczyk D, i inni "Pomiar aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) oraz poziomu malondialdehydu (MDA) w płytkach krwi człowieka jako oceny stopnia zniszczenia płytek krwi przez wolne rodniki w celu określenia oksydacyjnego stresu komórkowego", Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Promocji Zdrowia, Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, 2002
 17. Szmigielski S., Sobiczewska E., Kubacki R.: "Carcinogenic potency of microwave radiation: overview of the problem and results of epidemiological studies on Polish military personnel." European Jour, Oncology, 2001, vol.6. No.42.
 18. Stanisław Szmigielski, Elżbieta Sobiczewska, "Oddziaływanie Biologiczne i Ryzyko Zdrowotne Pól Elektromagnetycznych Wysokiej Częstotliwości (Radio- i Mikrofalowych)", Lublin, 26-28 września 2001
 19. Szmigielski S., Published in the Salzburg Standard: The Vienna Workshop (October 25-28, 1998)
 20. REFLEX, "Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods" A project funded by the European Union under the programme Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 4 "Environment and Health", Contract: QLK4-CT-1999-01574, Start date: 01 February 2000 End date: 31 May 2004, Acronym: REFLEX, LIST OF PARTICIPANTS VERUM - Stiftung für Verhalten und Umwelt, München, Germany (Scientific person in charge of the project: Prof. Franz Adlkofer) Institut für Klinische Chemie, Universitätsklinikum Benjamin Franklin, Berlin, Germany (Scientific person in charge of the project: Prof. Rudolf Tauber) Abteilung für Arbeitsmedizin, Universitätsklinik für Innere Medizin, Wien, Austria (Scientific person in charge of the project: Prof. Hugo W. Rüdiger) Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben, Germany (Scientific person in charge of the project: Prof. Anna M. Wobus) Insalud, Ramon y Cajal Hospital, Madrid, Spain (Scientific person in charge of the project: Dr. Angeles Trillo) STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Helsinki
 21. INTERPHONE-Sv, "Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma", Stefan Lo¨nn,* Anders Ahlbom,* Per Hall,? and Maria Feychting* EMF Study, INTERPHONE - Swedish National Study (900 & 1800 MHz analogue & GSM): Multi-national case-control study of the relation between RF from mobile telephones and the risk of tum urs of the brain, acoustic nerve and parotid gland
 22. INTERPHONE-Dk, "Cellular Telephone Use and Risk of Acoustic Neuroma" Helle Collatz Christensen, Joachim Schüz, Michael Kosteljanetz, Hans Skovgaard, Poulsen, Jens Thomsen, and Christoffer Johansen
 23. Johansson O, "Screen dermatitis and electrosensitivity: Preliminary observations in the human skin", In: Electromagnetic Environments and Health in Buildings (ed. D Clements-Croome), Spon Press, London & New York, 2004, pp 377-389
 24. Hallberg Ö, Johansson O, "Malignant melanoma of the skin - not a sunshine story!", Med Sci Monit 2004; 10: CR336-340
 25. Johansson O, "Elöverkänslighet - en form av strĆlskada" (="Electrohypersensitivity - a kind of irradiation damage", in Swedish), Tf-bladet 2004; (3): 12-13
 26. Johansson O, "Electrohypersensitivity: Observations in the human skin of a physical impairment", Symposium on "Electrical Sensitivity in Human Beings", Royal Society of Medicine, London, U.K., September 11, 2004 (abstr.)
 27. Hallberg Ö, Johansson O, "Does GSM 1800 MHz affect the public health in Sweden?", In: Proceedings of the 3rd International Workshop "Biological Effects of EMFs", Kos, Greece, October 4-8, 2004
 28. Johansson O, "Electrohypersensitivity: Observations in the human skin of a physical impairment", WHO Workshop on "Electrical Hypersensitivity", Prague, Czech Republic, October 25-27, 2004 (abstr.)
 29. Johansson O, "Elektro-Hypersensitivität: Beobachtungen von physikalischen Schäden an der menschlichen Haut", "2nd National Congress for Afflicted Persons by Electrosmog", Olten, Switzerland, November 13, 2004 (abstr.)
 30. Hallberg Ö, Johansson O, "1997 - A curious year in Sweden", Eur J Cancer Prev 2004; 13: 535-538
 31. Hallberg Ö, Johansson O, "Long-term sickness and mobile phone use", J Aust Coll Nutr & Env Med, 2004; 23: 11-12
 32. Hallberg Ö, Johansson O, "Mobile handset output power and health", Electromagnetic Biology and Medicine 2004; 23: 229-239
 33. Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O, "An immunohistochemical and morphometrical study of the power-frequency electromagnetic field influence on skin and thyriod amine- and peptide-containing cells in rats", BioEM 2005, Dublin, Ireland, June 19-24, 2005 (abstr.)
 34. Karl Hecht, Hans-Ulrich Balzer, "Biologische Wirkungen Elektromagnetischer Felder im Frequenzbereich 0 ? 3 GHz auf den Menschen, Studie russischer Literatur von 1960 ? 1996", Inhaltliche Zusammenfassung, I.S.F. Institut für Stressforschung Forschung und Entwicklung, im Auftrag des Bundesministerium für Telekommunikation Auftrag-Nr. 4131/630 402, Vom 14. 11. 1996, Berlin 1997
 35. M. Davoudi, C. Brössner, W. Kuber "Der Einfluss Elektromagnetischer Wellen Auf Die Spermienmotilität", J. Urol. Urogynäkol. 3/2002
 36. I. Fejes, Z. Závaczki, J. Szöllősi, S. Koloszár, L. Kovács, A. Pál University of Szeged, Obstetrics and Gynaecology, Szeged, Hungary "Zależność pomiędzy regularnym użytkowaniem telefonów komórkowych a jakością ludzkiego nasienia", Berlin 29-06-2004
 37. Dr. Kerstin Hennies, Dr. H.-Peter Neitzke, Dr. Hartmut Voigt mit Unterstützung durch Dr. Gisa-Kahle Anders, "Mobilfunk und Gesundheit Mobilfunk und Gesundheit Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes unter dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Gesundheitsschutzes" im Auftrag der T-Mobil DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung GmbH, Hannover, April 2000
 38. "TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition", 30 September 2003, The Committee: Prof. EW Roubos, Chairman Prof. of Zoology, neurobiologist; Nijmegen University Dr LM van Aernsbergen, consultant physicist; Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague Prof. G Brussaard, Emeritus Professor of Radio Communication; Eindhoven University of Technology Dr J Havenaar psychiatrist; ?Altrecht? Mental Health Care Foundation, Utrecht FBJ Koops biologist; Arnhem Prof. FE van Leeuwen Professor of Cancer Epidemiology; Vrije Universiteit Amsterdam epidemiologist; The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam Dr HK Leonhard, consultant physicist; Ministry of Economic Affairs, Groningen Dr GC van Rhoon physicist; Erasmus University Medical Center Rotterdam Dr MM Sitskoorn psychologist; University Medical Centre, Utrecht Dr GMH Swaen epidemiologist; University of Maastricht.
 39. Thamir   Al-Khlaiwi,  Sultan  A.  Meo, "Association of mobile phone radiation with fatigue, headache, dizziness, tension and sleep disturbance in Saudi population", Saudi Medical Journal 2004
 40. "Untersuchungen zum Einfluß elektromagnetischer Felder von Mobilfunkanlagen auf Gesundheit, Leistung und Verhalten von Rindern" Teil 1 ? Klinisch-genetische, -hämatologische, -chemische und epidemiologische Untersuchungen Teil 2 ? Verhalten und Labortests. Diese Studie wurde im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen von der Ingenieurgemei schaft für Geowissenschaften und Umwelttechnik München 1 , vom Institut für Veterinärpathologie - Fachgebiet Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik - der Justus-Liebig-Universität Gießen 2 und dem Institut für Tierhygiene, Verhaltenskunde und Tierschutz der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 3 erstellt Autoren: 1 Dr. Matthias Wuschek, 2 Dr. Klaus Volmer, Dr. Werner Hecht, Prof. Dr. Alexander Herzog, 3 Dr. Christoph Wenzel, Dr. Anna-Caroline Wöhr, Martina Klempt, Prof. Dr. Jürgen Unshelm, 2000
 41. R. Santini ** , P. Santini, J.M. Danze, P. Le Ruz, M. Seigne, "Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations I. Influe nces of distance and sex ", 2002 Institut national des sciences appliquées ? laboratoire de biochimie -pharmacologie ? bČtiment Louis Pasteur, 20, avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne, France
 42. Hutter, Moshammer, Kundi, "Mobile Telephone Base-Stations: Effects On Health And Wellbeing" 2002, Instiute Of Environmental Health, Medical Faculty, University Of Vienna, Kinderspitalgasse 15, A-1095 Vienna, Austria
 43. Enrique A. Navarro 1, Jaume Segura 1, Manuel Portolés 2, and Claudio Gómez-Perretta de Mateo 2, "Das Mikrowellensyndrom: Eine vorläufige Studie in Spanien" 1 Departamento de Física Aplicada, Universitat de Valéncia, 46100, Burjassot, Valéncia, Spain 2 Centro de Investigación, Hospital Universitario LA FE, 46009, Valéncia, Spain, 2002
 44. Oberfeld Gerd, Navarro A. Enrique, Portoles Manuel, Maestu Ceferino, Gomez-Peretta Claudio "Das Mikrowellensyndrom - Weitere Aspekte Einer Spanischen Studie", 2004
 45. Horst Eger, Klaus Uwe Hagen, Birgitt Lucas, Peter Vogel, Helmut Voit "Einfluss der räumlichen Nähe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz" 2004
 46. "Usfie, Hebrew-University-Studie" 2004 (AbuRuken et al.)
 47. Ronni Wolf Md 1, Danny Wolf Md 2, "Increased Incidence Of Cancer Near A Cell-Phone Transmitter Station", The Dermatology Unit, Kaplan Medical Center, Rechovot, and the Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, ISRAEL. The Pediatric Outpatient Clinic, Hasharon Region, Kupat Holim, ISRAEL. Running title: Cancer near a cell-phone transmitter station, 2004
 48. "Der elektrosensible Mensch, Gibt es eine Elektrosensibilität?", 2004, Dr. L. von Klitzing
 49. "Time-slot modulated electromagnetic fields of wireless communication systems: Is there a health risk for man? " May 2003, Dr. L. von Klitzing
 50. Robert C. Beasond1,*, Peter Semm2, "Responses of neurons to an amplitude modulated microwave stimulus" Department of Biology, State University of New York, Geneseo, NY 15454, USA, Received 30 April 2002; received in revised form 6 August 2002; accepted 7 August 2002
 51. Bürgerschaft Der Freien und Hansestadt Hamburg -, Drucksache 17/2616, 17.Wahlperiode 02. 05. 03
 52. Dr. Ulrich Warnke, "Schädigungen des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten - Stand des Wissens -" (.pdf, ca. 400 kB)-, Universität des Saarlandes
 53. Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, którą poprzedziła inna publikacja z lutego 2001 r. "Pole elektromagnetyczne a zdrowie". europarl.eu.int., numery druków: PE Nr 297.563 i PE Nr 297.574, wersja angielsk, wersja niemiecka
 54. SCANDAL: WHO denied Prof. Olle Johansson the democratic right to participate in a workshop
 55. Röösli M, Moser M, Baldinini Y, Meier M, Braun-Fahrländer C. Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure - a questionnaire survey. International Journal of Hygiene and Environmental Health 207: 141-150, 2004.

skorowidz aktualnej strony: 5
wykaz
Tylko demokracja bezpośrednia jest w stanie zatrzymać masową korupcję i dewastację Polski przez działające globalnie koncerny.