umtsno.de


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe
stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym
choroby i powolną śmierćnie tylko
Tobie najbliższych osób.
Stow. Eko. Świdnica, List Puzyna | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 1 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 2 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 3 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 4 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 5 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 6 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 7 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 8 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 9 | Wyrok WSA Lublin str. 1 | Wyrok WSA Lublin str. 2 | Wyrok WSA Lublin str. 3 | Wyrok WSA Lublin str. 4 | Wyrok WSA Lublin str. 5 | Wyrok WSA Lublin str. 6 | Wyrok WSA Lublin str. 7 | Wyrok WSA Lublin str. 8 | Wyrok WSA Lublin str. 9 | Wyrok WSA Lublin str. 10 | Wyrok WSA Lublin str. 11 | Wyrok WSA Lublin str. 12 | Wyrok WSA Lublin str. 13 | Wyrok WSA Lublin str. 14 | Wyrok WSA Lublin str. 15 | Wyrok WSA Lublin str. 16 | Wyrok WSA Lublin str. 17 | Wyrok WSA Lublin str. 18 | Wyrok WSA Lublin str. 19 | Wyrok WSA Lublin str. 20 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 1 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 2 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 3Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna 58-105 Świdnica
Lublin. Skarga o uchylenie Decyzji SKO z dnia 30.06.2008r. Ogólne i szczegółowe zarzuty do decyzji SKO nr SKO.0073/2994/SD/2007. Lublin. Skarga o uchylenie Decyzji SKO z dnia 30.06.2008r. Powyższa systemowa przestępczość prawodawcza spowodowała: - wycięcie w dotychczasowym polskim prawie wszelkich zapisów ochraniających zdrowie i środowisko przed mikrofalowymi PEM o nadmiernej gęstości mocy w odniesieniu do elektromagnetycznego tła Ziemi. - absolutną swobodę lokalizacyjną dla stacji bazowych, - minimalizację nakładów na inwestycje i ekspluatację oraz maksymalny zysk zagranicznego kapitału.

Strona skarżąca:
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna 58-105 Świdnica
Strona przeciwna:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie ul. Zana 38c
20-601 Lublin
Skarga nr EK-145/08
o uchylenie Decyzji SKO z dnia 30.06.2008r. oraz Decyzji Prezydenta Lublina z dnia 9.11.2007r.