umtsno.de


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe
stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym
choroby i powolną śmierćnie tylko
Tobie najbliższych osób.
Stow. Eko. Świdnica, List Puzyna | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 1 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 2 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 3 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 4 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 5 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 6 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 7 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 8 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 9 | Wyrok WSA Lublin str. 1 | Wyrok WSA Lublin str. 2 | Wyrok WSA Lublin str. 3 | Wyrok WSA Lublin str. 4 | Wyrok WSA Lublin str. 5 | Wyrok WSA Lublin str. 6 | Wyrok WSA Lublin str. 7 | Wyrok WSA Lublin str. 8 | Wyrok WSA Lublin str. 9 | Wyrok WSA Lublin str. 10 | Wyrok WSA Lublin str. 11 | Wyrok WSA Lublin str. 12 | Wyrok WSA Lublin str. 13 | Wyrok WSA Lublin str. 14 | Wyrok WSA Lublin str. 15 | Wyrok WSA Lublin str. 16 | Wyrok WSA Lublin str. 17 | Wyrok WSA Lublin str. 18 | Wyrok WSA Lublin str. 19 | Wyrok WSA Lublin str. 20 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 1 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 2 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 3

Lublin. Sygn. akt II SA/Lu 571/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 16 grudnia 2008 r. - całość, ale bez imion własnych i danych osobowych .pdf, 138,6 KBLublin. Sygn. akt II SA/Lu 571/08 - Wyrok WSA w Lublinie, Data orzecz enia 2008-12-16, wpłynęło 09.01.2009r. Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji,

Uzasadnienie wyroku c.d. : Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] została zaskarżona także przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Ojczyzna". Sprawa wszczęta ze skargi tego Stowarzyszenia została opatrzona sygnaturą akt II SA/Lu 572/08. Zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Lublina z dnia 9 listopada 2007 r. strona skarżąca, kierując się "szeroko pojętym interesem społecznym (ochrona zdrowia i życia ludności w tym szczególnie o podwyższonym ryzyku zdrowotnym wg art. 68 ust. 3 Konstytucji, ochrona środowiska, zachowanie wartości mieszkań i prywatnych działek budowlanych na osiedlu Poręba"), zarzuciła między innymi naruszenie art. 7, art. 28, art. 29, art. 77 § 1 i art. 154 § 1 k.p.a., art. 143 i art. 144 kodeksu cywilnego, art. 323 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 4 pkt 1 Regulaminu (Statutu) Stowarzyszenia.

W szczególności w uzasadnieniu skargi strona wskazała, że uznanie, iż przedmiotowa inwestycja nie jest w ogóle przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagałoby sporządzenia raportu oddziaływaniaprzedsięwzięcia na środowisko, jest stwierdzeniem opartym na niezgodnym z prawem działaniu "ekspertów" oraz organów administracji, w związku z którym strona skierowała zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratora Generalnego z dnia 10 października 2007 r. Poza tym Zarząd Stowarzyszenia stwierdził, iż decyzje obu organów niewłaściwie zastosowały art. 105 § 2 k.p.a., poprzez nie spełnienie równocześnie warunków określonych w tym przepisie.

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna 58-105 Świdnica
Lublin. Skarga o uchylenie Decyzji SKO z dnia 30.06.2008r. Załączniki do skargi
Strona skarżąca: Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna 58-105 Świdnica
Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie ul. Zana 38c