umtsno.de

Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł. Sztabowa str.30


Raport Anny Warżały pod względem metodologii, wyliczeń i wniosków nie spełnia kryteriów prawa ochrony środowiska oraz podstaw matematyki i fizyki

Uwagi operatora ROKO dotyczące raportu oddziaływania na środowisko mgr Anny Warżała i inwestora PTC ERA

6.3.2007r.

przejęte z księgi gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Autor powołuje się na

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zmianami z 3.11.2005 r.
(patrz Ustawy i druki )

Art. 11. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Art. 52.
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust. 1a
1. opis planowanego przedsięwzięcia a w szczególności
c przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia
6.) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z :
a. istnienia przedsięwzięcia
c. emisji
oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883 )

Załącznik nr 3
Metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwościWitam
Pani , która sporządzała raport nie zna się na metodyce obliczeniowej. Ona zrobiła podstawowy błąd.

Podstawowym błędem jest niesumowanie poszczególnych oddziaływań anten.

Moce anten w poziomie i w pionie muszą być bezwzględnie sumowane i nie chodzi tutaj o 2 plus 2 tylko bardziej skomplikowane obliczenia. (patrz załącznik 3) wg rysunek pionowy może być tylko i wyłącznie przekrojem wzdłuż jakiegoś azymutu.

Inaczej nie da się w pionie przedstawić pola elektromagnetycznego. Pytam się co to znaczy widok od strony południowej ??????

Pole wokół stacji tworzy pewną bryłę, którą możemy przeciąć w poziomie lub w pionie, ale zasięgi od poszczególnych anten muszą się SUMOWAĆ.

Przedstawione zasięgi są zaniżone i niezgodne z rzeczywistością. Wg mnie jest to najpoważniejszy błąd w tym raporcie i dyskwalifikuje go. Ponadto, a to też jest bardzo ważne nie ma takich oznaczeń anten jak zaprezentowane w raporcie pod tymi skrótami kryją się jakieś anteny, ale nie wiem jakie bo AS2 to grupa anten.

Służy to temu, aby przy zmianie anten pwtórnie nie przeprowadzać całej procedury uwarunkowań środowiskowych. Jak operator wymieni anteny w ramach grupy AS2 to tak jakby niedokonywał żadnych zmian, a anteny w rzeczywistości różnią się od siebie. Ponadto nie da się sprawdzić zasięgów, gdyż nie ma charakterystyk tych typów.Przeczytałem to wspaniałe opracowanie i z podziwu dla ignorancji wyjść nie mogę.

Powiem tak: idę o zakład, że na rysunku wschodnim (na iddd.de to str 28) wysokość minimalna przekracza 2,2m.

Postawię na to każde pieniądze. Przecież to nawet z tego głupawego rysunku widać, że nagle ten obszar się "wypłaszcza"Po za tym nie uwzględnia sumowania, ale to pisałem

Tabele z tłumieniami są mocarne.
Jakim cudem w pionie odczytała tak dokładnie skoro podaje co 5 stopni (a szerokość wiązki wynosi ok 6) kurde przecież może przestrzelić z odczytem.

Nie no cały ten raport to dno, a najgorsze jest to, że urzędnik go łyknął bo sam nic nie kapuje.
Uwaga umtsno: chodzi o tych co podpisali ten raport: Dyrektora Wydziału Bogdana Łukaszewicza i Z-ca Dyr. Wydziału - Edwarda Białego.

Panie GELZOK ten raport łatwo można ubić, to proste.str 6 w ramce (na iddd.de to str 13) - "operator przewiduje pochylenie wiązek od 0 do 15 stopni"

to chyba jakiś żart to w końcu jaki kształt mają te zasięgi. przecież tilt (nachylenia anteny) są niezwykle istotne.
Raport zgodnie z art. 52 musi być wykonany na konkretną konfiguracje.

Uwaga umtsno: patrz też wyrok na postanowienie Ministra Środowiska prof. Szyszkę

Idąc okiem rozumowania autorki to cały ten raport może być wirtualny, a wszystkie dane mogą się zmieniać np. moc może się wahać w granicach 100 do 10000, a to chyba różnica ????

str 7 (na iddd.de to str 14) podane dane w tablicy są niepełne przecież bardzo istotna jest dla całego procesu moc wyjściowa i tłumienia.

Po za tym nie ma anten AM1 itd czy AS-5

NIE ma takich typów anten to jest zastępcza nomenklatura i pod tym kryje się cała gama anten.

str 8 (na iddd.de to str 15) azymuty linii radiowych podane są z dokładnością +- 10 stopni

hahaahahhaha dobre

Odnośnie raportów to w przypadku stacji bazowej nie podważy Pan , że stacja szkodzi skoro wyliczenia pokazują, że 7 V/m nie występuje w miejscach dostępnych dla ludności.

Uwaga umtsno: oczywiście musimy podważać, gdyż są dowody naukowe na ciężkie śmiertelne choroby spowodowane przez promieniowanie ze stacji telefonii komórkowej przy polskich normach i poniżej tych norm (patrz rezolucja z Benevento i badania dookoła stacji bazowych; granica gęstości pola 100 000 mikroW/m2 czyli 7V/m nie jest granicą zdrowia tylko granicą wyssaną z palca na podstawie pewnych spekulacji związanych z fizyką promieniowania, a nie z wpływem promieniowania na organizmy ożywione.

Natomiast może Pan podważyć właśnie te wyliczenia. Proszę pamiętać, że po przejrzeniu raportu widać jak na dłoni, że
raporty są robione nie na rzeczywiste urządzenia tylko na teoretyczne tylko i wyłącznie po to żeby w przypadku zmian na stacji nie trzeba było uzyskiwać kolejnych decyzji.

Oczywiście jest to wbrew prawu, ale trzeba zaprotestować nie, że szkodzi tylko że np. nie ma takiego typu anten lub kąty połowy mocy się nie zgadzają lub same moce. Jakbyś się dowiedział jak oni wyliczają moc wypromieniowaną to....... no właśnie.jedziemy dalej

Wszystkie zasięgi na danym sektorze są źle wyliczone

Nie uwzględniono wpływu na dany sektor pozostałych sektorów

str 21 (na iddd.de to str 23) dlaczego charakterystyka pozioma jest tylko do 180 stopni przecież antena promieniuje dookólnie z odpowiednimi tłumieniami.

W tabeli 4 podano, że maks jest na azymucie 50 i 170 więc proszę mi odnaleźć te azymuty w tabeli NIE MA !!!!! natomiast jest najwięcej na 0 stopni (a miało być na 50 i 190)

hahahahahaha dobre

W pionie na głównym azymucie charakterystyka jest podawana co 5 stopni a w miejscach gdzie promieniowanie idzie do nieba podaje ona co stopień więc co jest z tą dokładnością dla anteny UMTS na azymucie 290 w poziomie nawet takiego azymutu w tabeli nie ma

hahahaahahahhaah

dobre te tabelki może obrazują czas pieczenia kurczaka w kuchence, ale nie V i H charakterystyk

str 22 (na iddd.de to str. 26)
SGSM ???? a co to jest? z tego co wiem w zakresie 1800 jest DCS ( w Polsce)

rysunek poziomy (na iddd.de to str 27)

Co to znaczy widok poziomy (w legendzie) Przedstawiony zakres sumaryczny na 100% nie odpowiada rzeczywistemu.

Widok pionowy (na iddd.de to str 28) to cudo nad cuda Kobieta nie zna nawet podstaw matematyki. Po za tym bardzo ważna rzecz to, że zasięg np jest na 5 m n.p.t. wychodzi tak z wyliczeń, to wcale nie oznacza że nie zejdzie niżej.

Indukcja wtórna jakby wiedzieli co to jest to przewidzieliby to, a wtedy zasięg wydłuża się tak naprawdę o ok 30% przecież jak będę miał pole 3 metry od balkonu to wg tego raportu jest ok, a ja proponuję wziąć pomiarowca i zmierzyć, a wyjdą przekroczenia. Znam się na tym bo robiłem takie pomiary.

Reasumując ten raport pod względem metodologii obliczeń , wyliczeń wniosków dyplomatycznie mówiąc nie spełnia kryteriów prawa ochrony środowiska oraz podstaw matematyki i fizyki.