umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu

Elrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
Elrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia

Walka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
Najszybsza porażka PLUSA
Kamień zaczyna walczyć
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz K.P.
Jastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
Diabeł Rokita, chce piekła dla polskich rodzin, (.pdf, 60 KB)

Rybnik-Ochojec

exO6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!
ex18.05.05 Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu
Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)
ex13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"
więcejStowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
Rybnik-Grabownia-silny protest rozpoczęty

nowy polecany w
zór listu
"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 46 KB)

stary wzór listu
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" wypełniony
oryginał listu "Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 40 KB)

stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" do indywidualnego użytku
jako .doc, 40 KB

jako .pdf, 139 KB- z linkami do dokumentów

opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB

jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów

dalsze teksty


Przesyłam panu zdjęcia kościoła pod wezwaniem Św.Barbary

w Rybniku-Boguszowicach, gdzie wieża kościelna przerobiona na stacje bazową PTK CENTERTEL znajduje się w środku osiedla, dosłownie 30 metrów od najbliższych bloków.
My mieszkańcy Grabowni mamy prawo do życia.

Nie chcemy umierać tylko dlatego, że operatorzy telefonii komórkowej prowadząc działalność komercyjną i oszczędzając na kosztach bez naszej wiedzy i zgody narażają nas na szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego.
cały tekst patrz u dołu
oryginał, (.doc. 34 KB)

DE

Wir die Einwohner von Grabownia haben das Recht zum Leben. Wir wollen nicht sterben nur deswegen, weil die hochverschuldeten Mobilfunkbetreiber die Investitionskosten sich sparend ohne unsere Erlaubnis und ohne uns zu Benachrichtigen uns den schädlichen elektromagnetischen Strahlen aussetzen.

der ganze Text aus Grabownia in polnisch

Anm. von umtsno:

In Polen gelten noch Gesetze, die Menschen von Hunden unterscheiden, so daß die Bewohner nicht nur jammern oder sich beschweren dürfen, wie in der BRD, sondern sie sind bei Mobilfunkinvestitionen als rechtliche Seite anerkannt und dürfen Einspruch einlegen. Das Einverständnis der Betroffenen ist nach den aktuellen, polnischen Gesetzen bei Betriebsgenehmigungen für Mobilfunk erforderlich.

Mobilfunkbetreiber und staatliche Behörden sehen sich nicht in der Lage die Unbedenklicheit der Mobilfunksendeanlagen unterhalb der polnischen Grenzwerte - obwohl 100 mal kleiner als in der BRD - für Leben und Gesundheit der Menschen zu garantieren. Entsprechende Versicherungen werden nicht abgegeben. Bei schriftlichen Protesten werden Mobilfunkanlagen spätestens nach Enscheidung der Gerichte abgeschaltet und demontiert.

Wegen der Informationssperre der Medien und Lügen der Betreiber - die alte
Taktik des Gauleiters von Danzig Förster TTV: tarnen, täuschen, ver- ( strahlen ), dachten viele Polen bis 2004, daß der Mobilfunk ungefährlich sei. Die Informationen von der Seite umtsno.de hat den Polen die Augen geöffnet ...

Leider die korrupten Politiker, wie der Prezydent Kwaśniewski arbeiten gerade an der weiteren - Anpassung - der polnischen Gesetze an die undemokratischen Eu - Gesetze, nach denen, nur die parlamentarische Kaste die Macht haben wird.

Eine Entwicklung hin zu direkten Demokratie ist auch in Polen dringend erforderlich. Geschichtlich stehen die Polen viel besser dar. Sie sind noch Unwissende aber Souveränen mit
Traditionen das vermeintliche Unmögliche durchzusetzen.Stowarzyszenie Inicjatywa Przeciw Elektroskażeniom w Rybniku.
Herbert Krok
Ul. Poloczka 75
44-207 Rybnik
Rybnik, 2005-05-19

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KATOWICACH


W związku z rosnącą liczbą przypadków śmiertelnych i zwiększonej wielokrotnie zachorowalności na raka oraz inne choroby.
Szczególnie z powodu bardzo dużej zachorowalności dzieci na skutek uszkodzenia układu odpornościowego u nich jak i osób dorosłych i podejrzeniem, że ma to związek z emitowanym polem elektromagnetycznym stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych na terenie Elektrowni Rybnik zwracamy się o przeprowadzenie pomiarów z uwzględnieniem wszystkich poniższych uwag i odpowiedzią na nie tym bardziej, że,

Wiesław Rozbicki, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie mówi, że póki, co nie ma żadnych dokumentów jednoznacznie stwierdzających, że stacje bazowe telefonii komórkowej są nieszkodliwe. Trwają różne badania, póki, co, na wszelki wypadek zalecamy, żeby, BTS były sytuowane jak najdalej od miast i ludzkich skupisk - mówi rzecznik.

Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom chcę uczestniczyć w pomiarach i mam nadzieję, że zostaną przeprowadzone w następujący sposób i według,

7. O uwzględnienie Art. 56 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ administracji może nałożyć decyzją pozwolenie na budowę obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy porealizacyjnej. Stosownie do przepisu art. 46 ust. 10. ustawy Prawo ochrony środowiska uzasadnienie decyzji w sprawie przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od wymagań określonych w k.p.a., powinno zawierać informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa wart. 56 tej ustawy, z szczególnym uwzględnieniem, kto zmierzy rzeczywiste natężenie pole elektromagnetycznego, zinterpretuje te wyniki oraz udowodni, iż wynik pomiarów wskazuje na całkowite bezpieczeństwo środowiska i ludzi mieszkających w pobliżu stacji.

1- Pomiary mają wykazać rzeczywiste oddziaływanie pole elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe.

2- Wyniki maja zostać zinterpretowane, a szczególnie trzeba udowodnić mieszkańcom, że pole poniżej wartości normatywnej jest całkowicie bezpieczne i obojętne dla zdrowia i życia ludzkiego.

3- Mieszkańcy mają otrzymać pisemną gwarancję Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, iż bierze on pełną odpowiedzialność za skutki zdrowotne, jakie spowodować może pole elektromagnetyczne.

4- Dostarczenie dowodu, iż na podstawie dostępnej naukowej wiedzy wyklucza się jednoznacznie, że jakiekolwiek choroby czy występujący rak może być spowodowany prze pole elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej.

5- Zagwarantowanie, że przy pomiarach moc stacji nadawczych telefonii komórkowej nie zostanie zmniejszona lub stacja nie zostanie całkowicie wyłączona.

Na dzień dzisiejszy z uwagi na brak danych o nieszkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowej oraz z powodu tego, że jest coraz większa zachorowalność w całej Polsce a ponadto świat nauki mówi o szkodliwym wpływie pole e-m na organizm ( dowody na stronie iddd.de ) dlatego nie można wykluczyć, że odpowiedzialnym za dotykające nas nieszczęścia, jakie niosą ze sobą choroby i zgony osób nam bliskich jest pole elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej, wobec powyższego żądamy podjęcia natychmiastowych działań tym bardziej, że operator nie stosuje się do waszych zaleceń.

My mieszkańcy Grabowni mamy prawo do życia i nie chcemy umierać tylko, dlatego że operatorzy telefonii komórkowej prowadząc działalność komercyjną i oszczędzając na kosztach bez naszej wiedzy i zgody narażają nas na szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego.


Stowarzyszenie Inicjatywa Przeciw
Elektroskażeniom w Rybniku.
Herbert Krok


Rybnik-Grabownia-silny protest rozpoczęty

Panie Krzysztofie

Wczoraj na zebraniu w Grabowni Rada Dzielnicy powiadomiła mieszkańców w obecności Prezydenta Miasta Adama Fudalego że wraz z powstającym Stowarzyszeniem na ich terenie pomogą protestującym ludziom (na dzień dzisiejszy ponad 220 podpisów) i jeżeli operator nie przedstawi jednoznacznych dowodów na nieszkodliwość pola elektromagntycznego i nie wykluczy masowego wzrostu zachorowań na raku i innych zmian chorobowych szczególnie u dzieci to zostaną zmuszeni do likwidacji stacji bazowych, bo Elektrownia Rybnik nie weźmie za nich odpowiedzialności.

Protest na Grabowni stał się faktem i będzie rósł na sile tym bardziej że zostanie połączony z innymi.

Zaczęła się walka o życie i zdrowie mieszkańców Rybnika.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT - 24252, Rybnik - Boguszowice

Ar I-7331/00182/04
Z A W I A D O M I E N I E


Prezydent Miasta Rybnika zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) zawiadamia, że Polkomtel S.A. Warszawa al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, reprezentowana przez Pana Marka Kucharskiego i Jacka Klemczaka, złożył wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT ? 24252 Rybnik - Boguszowice" w Rybniku Boguszowicach, na parceli nr 1923/113 (dach budynku szkoły przy ul. Małachowskiego).

Powyższy wniosek został zamieszczony w publicznym wykazie Urzędu Miasta Rybnika prowadzonego przez Wydział Ekologii.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Architektury Referat Planowania Przestrzennego 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2

Przekazał: J. Błaszczyński (Ar)
Wprowadził: L. Tyl (Ad I)
13.01.2005 rBudowa wieży przekaźnikowej wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych i kontenerem technicznym w Rybniku - Kamieniu

Ar I-7331/00019/05
Z A W I A D O M I E N I E


Prezydent Miasta Rybnika zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o. o. 02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181, złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

"Budowa wieży przekaźnikowej wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych i kontenerem technicznym" w Rybniku - Kamieniu przy ul. Alojzego Szewczyka na parceli nr 2807/229

Powyższy wniosek został zamieszczony w publicznym wykazie Urzędu Miasta Rybnika prowadzonego przez Wydział Ekologii.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Architektury Referat Planowania Przestrzennego 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2


Przekazał: J. Błaszczyński (Ar)
Wprowadził: L. Tyl (Ad I)
28.02.2005 r.W obecnej chwili przy stacji przekaźnikowej w Słupsku liczba ofiar raka wynosi 75 osób a 150 następnych jest chorych, a są to przypadki odnotowane tylko w pobliżu samej wieży.

Raport oddziaływania na środowisko stacji bazowej nie gwarantuje bezpieczeństwa tylko informuje, że pole elektromagnetyczne nie przekrocza wartości ponad normę.

Nawet Główny Inspektor Sanitarny nie gwarantuje bezpieczeństwa.

Z pełną odpowiedzialnością opierając się na posiadanej dokumentacji oraz iż z powodu ekspozycji pola e-m jestem na rencie w wieku 32 lat, twierdzę że stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane w pobliżu miejsc przebywania ludzi, stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo nawet po latach ekspozycji pola.

Pomoc oraz ekspertyzy na stronie iddd.de strona w 3 językach: polski, niemiecki, angielski, oraz pod numerem telefonu
42-54-608 Gelzok Zbigniew, Rybnik.

W obronie życia protestują również mieszkańcy Rybnika, gdzie wbrew ich woli w bezpośrednim sąsiedztwie postawiono stacje bazowe telefonii komórkowej.

Strefy pierwszych 400 metrów od nadajnika nazywane są na świecie strefami śmierci ponieważ liczba chorych na raka po 4 latach wzrasta 4-krotnie i to zostało potwierdzone również w Polsce.

Protestuje już kilkaset mieszkańców Rybnika z dzielnic Gotartowice, Kamień, Ochojec i Boguszowice.

Stacja na szkole to pozwolenie na narażanie dzieci i nauczycieli na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia tym bardziej, że nikt nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa.

Na dzień dzisiejszy twierdzę iż pole e-m jest szkodliwe, ponieważ w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w sprawie chorób zawodowych wywołanych działaniem pól e-m - patrz zespół choroby mikrofalowej.


Apel o prawo do życia

Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!


Promieniowanie pod antenami osiąga wartości progowe
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1.htm#25podant
Musi byc najpierw test pozytywny, żeby dostac "AIDSa" ?
http://iddd.de/umtsno/rodz.htm#pl
List otwarty do Watykanu (do Papieża Jana Pawła II)
http://iddd.de/umtsno/pappl.htm
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr

Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator
ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki