umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Grenzwerte

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


exWieża śmierci
exDo Prymasa Polski
exWybór protestów w PolsceStacje bazowe szkodzą
Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej
AIDS a pola elektromagnetyczne


Korruptionsskandal in Polen
Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit

exElrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
ex
Elrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia

exInwazja stacji bazowych w Rybniku: Rybnik - Ochojec, Rybnik - Kamień, Rybnik - Boguszowice
exWalka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
exNajszybsza porażka PLUSA
exKamień zaczyna walczyć
exJastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
exStowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
exDecyzja państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach była niezgodna z prawem !
(.pdf, 470 KB)
Kolejna gazeta pisze o Jastrzębiu podaję exlink,
a rozmawiałem z ludźmi z innego bloku; mają wkrótce podjąc działania.Stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera
Sąd uznaje uszkodzenie narządów płciowych
List otwarty do Prezesa Zarządu ERA GSM
Gelzok: polskie normy są niebezpieczne!
Apel o prawo do życia
Szanowny Panie Prezydencie!!!
Wyszków: nie chcemy takiego sąsiada
Premier RP Prof. Belka, dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.
Odpowiedź Biura Prezydenta RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków"
Sygnały z Parlamentu
List otwarty do Sejmu RP
nowa afera Kwaśniewskiego
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz
Z. Gelzok poleca ważny artykuł
Nie damy operatorom odpocząć !
Interpelacja poselska posła B. Piechy z inicjatywy Z. Gelzoka
W Zorach teraz wojna
kolejne bandyckie działania PLUS GSM
W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM
czy stacje bazowe mogą byc robione na zgłoszenie
Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu
W Rybniku to dopiero początek
To ten pan dzięki któremu na Ślasku operator łamie prawo

Rybnik Niedobczyce

20.6.2005, spotkanie przeciwników budowy stacji PLUS GSM na budynku szkoły podst. nr 21
odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem? pdf, 171 KB


Rybnik-Ochojec

w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw
exO6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!
ex18.05.05 Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu
Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)
ex13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"
więcejRybnik-Grabownia

exRybnik-Grabownia-silny protest rozpoczęty
exDrugie Stowarzyszenie w Rybniku atakuje, nieostatnie zapewne.

Diabeł Rokita, planuje piekło dla polskich rodzin, (.pdf, 60 KB)
Jak na podstawie powyższego wygląda, pan Rokita i Platforma Obywatelska, kłamie, a ludzie ich nie obchodzą.Polanica- Zdrój, Opinia Gelzoka
exopinia Gelzoka: " Jak się bronić przed zgloszeniami "

ex
Nowy polecany wzór listu
"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 46 KB)

ex
Wzór listu
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" wypełniony
oryginał listu "Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 40 KB)

ex
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" do indywidualnego użytku
jako .doc, 40 KB
jako .pdf, 139 KB- z linkami do dokumentów

ex
Opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB
jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów


To ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo,

zadałem mu proste pytania i nie umie na nie odpowiedzieć.
Wysyłam pytania i jego odpowiedź.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
29 Jun 2005 20:46:18

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-06-04
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Wojewoda Ślaski
Ślaski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Przez
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Wydział Rozwoju Regionalnego
Ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice.

W związku z tym, że operatorzy twierdzą że stacje bazowe telefonii komórkowej mogą być budowane na zgłoszenie chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź zanim zwróce się do wszystkich możliwych instytucji.

1. Zgodnie z opiniami klubów poselskich, władz jak i Wojewody Śląskiego stacje bazowe telefonii komórkowej są budowane, a nie montowane i zgodnie z poniższymi przepisami jedynie w następujacy sposób mogą być zatwierdzone w drodze decyzji.
"Prawo Ochrony Środowiska"
Art.46.
1. Wydanie decyzji w sprawie planowego przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
4. Decyzją, o której mowa w ust. 1, jest:
1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-wydawana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 LIPCA 1994 r.- Prawo budowlane.

Oczekuje odpowiedzi na powyższe i czy Wojewoda Śląski zgadza się z tym.

2. Proszę o odpowiedż czy jakakolwiek budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie jest przedsięwzięciem mogąco znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Czy w świetle przepisów i ustaw jest odstępstwo od powyższego albowiem zgłoszenia operatorów w niektórych przypadkach nie dotyczą przedsięwzięcia tylko montażu urządzeń zgodnie z Prawem Budowlanym co nie dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej i tym samym taka forma zgłoszenia nie ma żadnego umocowania prawnego i automatycznie powoduje, iż ma zastosowanie ,
"Prawo Ochrony Środowiska"
Art. 11
więcej

W Rybniku to dopiero początek

Potwierdzenie przez Urząd Miasta w Warszawie, że zgłoszenia są wykluczone i warunki zabudowy i zagospodarowania obowiązkowe. Urząd który zna i przestrzega stosowanie prawa.

Urząd który wie, że stacja bazowa telefonii komórkowej to przedsięwzięcie, a nie montaż urządzeń, oni umieją czytać po prostu przepisy i nie dają się korumpować.

To również kolejny dowód, który pozwala mi z pełną odpowiedzialnością twierdzić, że Prezydent Rybnika jest przeciwko swoim mieszkańcom, pozostaje tylko pytanie, czy on łamie przepisy świadomie czy po prostu ich nie zna.

Świerklany już w trakcie załatwiania.

W Rybniku to dopiero początek, a mam kolejne podejrzenia łamiania prawa.

Zgodnie z prawem postępowanie w sprawie Niedobczyc zostanie umorzone, brak warunków zabudowy i zagospodarowania terenu co wyklucza możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
26 Jun 2005


W Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw

Date: 26 Jun 2005 08:44:09
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: Bartoszyce Rybnik!
To: webmaster@umtsno.de

Szanowny Panie!

Niech pan poda pełną informację, stacji bazowej telefonii komórkowej nie będzie w Bartoszycach, zbyt dużo uchybień formalnych i żle prowadzone postępowanie przez władze.

Doskonale pan wie, że bez powodu nie chciałbym usunięcia jakiekolwiek materiału, nie ma bardziej zaangażowanego człowieka w Polsce niż ja i pan, który walczy z łamaniem prawa i są efekty.

Ma pan dowód Urząd Miasta Żory wstrzymał na rok załatwianie sprawy Centertelowi.

Jeżeli w taki sposób będzie się postępować to ci co obawiają się nigdy już nie zwrócą się o pomoc, wie pan doskonale, że żyjemy w skorumpowanym kraju, gdzie władze straszą ludzi.

Posyłam panu kolejne porównanie- w sprawie Ochojca strony i społeczeństwo zostało zlekceważone przez Urząd Miasta Rybnik, a w przypadku Niedobczyc całkowicie coś innego, to presja strony zrobiła, a ja urzędników nie boję się.

Z posiadanych informacji uzyskanych u Wojewody wynika, że
Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali to oszust i wystąpił przeciwko ludności Rybnika pomagając w przestępstwie Era GSM, to samo w przypadku Ochojca. Niech pan porówna w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw publicznych, a w Niedobczycach pan Fudali chce robić się dobry.

Ponadto przesyłam dokument PLUS GSM, który świadczy o tym, że nie umie odpowiedzieć na wnioski ludzi, stron, stowarzyszenia oraz przyznaje stacje bazowe to proces budowy i pozwolenie na budowę jest wymagane i tym samym sami przyznali, że na zgłoszenia łamią prawo i wiedzą o tym i to potwierdzają.

Może przeprowadzi pan głosowanie czy Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali będąc oszustem, powinien dalej pełnić swoją funkcję czy powinien odejść. Naruszył cały KPA, ale pobierając pensje ponad 10 tysięcy na pewno nie odejdzie. Może takie głosowanie pokaże naszym władzom i klubom poselskim co ludzie sądzą i jakie mają zdanie.

Takie głosowanie pozwoli innym zastanowić się nad swoim działaniem..Szczególnie dotyczy najwyższych przedstawicieli władzy publicznej.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku

organizuje spotkanie przeciwników budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM nr BT - 24253 na budynku szkoły. Spotkanie odbędzie się w dniu 20.06.2005 r. o godz. 17 w budynku szkoły podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191

Dyrektor Szkoły
Ilona Czaja Holona
Organisator Arkadiusz Zimonia

Wyrok-kompromitacja Instytutu po raz drugi.

Panie Krzysztofie

To bardzo ważny wyrok, całkowicie podważający Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu i pana docenta Marzec.

Pokazuje on, iż placówka ta została skorumpowana przez operatorów telefonii komórkowej.

Wyrok ma ogromne znaczenie w sprawie pola elektromagnetycznego i jest najnowszy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
12 Jun 2005

Wyrok sądu administracyjnego w Gliwicach, 26 kwietnia 2005, .pdf, 401 KB

Panie Krzysztofie

To pismo jednoznacznie wyjaśnia czy stacje bazowe mogą byc robione na zgłoszenie, -.doc, ca. 41 KB.
Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Żory przyznał mi racje, teraz tylko muszę otrzymac pisemne potwierdzenie ze szczegółowym wyjaśnieniem.

5 Jun 2005

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM nie miały żadnego pozwolenia, nawet we wstępnej fazie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. To totalne bezprawie PLUS i Centertel złamał stare pozwolenie na budowę. Gdy uszanuje się zasady prawa to wieża będzie zdemontowana.

Stacja Plus GSM w obecnej chwili nie jest czynna, operator będzie próbował wmówić Inspektorowi Nadzóru Budowlanego, że nigdy nie była uruchomiona i jeżeli Nadzór Budowlany w Rybniku w to uwierzy to jest skorumpowany.

Ponadto jednoznacznie wyjaśniło się w Żorach, że stacje działające na kościele Św. Stanisława są nielegalne o czym Nadzór Budowlany w Żorach już jest przekonany, tylko co zrobi?

Spotkanie w Zawierciu 9 czerwca.
Bardzo ciekawe czasy w Rybniku, wchodzi stacja nielegalna w Świerklanach.
Operatorzy mają olbrzymie problemy. To przestępcy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
02 Jun 2005

Kolejne bandyckie działania PLUS GSM

Przesyłam panu artykuł z dzisiejszego Super Express "Maszt z zaskoczenia" nie ma go w internecie. To kolejne bandyckie działania PLUS GSM i w tym wypadku z udziałem Urzędu Miasta Wodzisław, który złamał prawo, zignorował całkowicie ludzi, widocznie mają służyć operatorom.

Ponadto na kościele w Kokoszycach jest nielegalna stacja bazowa, wkrótce tam dotrę.
Pozostało tylko pytanie czy łamanie prawa jest bezineteresowne, czy jest to typowa sprzedaż ludzi za pieniądze.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
30.5.05

W Żorach teraz wojna

Komenda Miejska Policji w Rybniku podjęła zdecydowanie działania i prawdopodobnie we wtorek zamilknie stacja ERA GSM na ELROW w Rybniku.

W piątek w tym biurowcu mieli wolne i przedstawiciel syndyka Zenon Lokaj dostał wezwanie do stawienia się na komendę Policji z dokumentami takimi jak prawomocne pozwolenie na budowę i zgodę na użytkowanie stacji bazowej.

Wyszedł przy okazji kolejny absurd jeszcze większy od PLUSa GSM, ponieważ pan Zenon Lokaj chciał wmówić Policji iż stacja bazowa ERY GSM może działać na pozwoleniu TV POLSAT, którego już tam nie ma..

Ponadto potwierdza się koszmarna prawda przy kościele w Żorach, jest poszkodowana trzy osobowa rodzina z małym dzieckiem. Stwierdzono brak układu odpornościowego.

Zaczyna się walka o życie!

Ponadto mam informacje z rybnickich szkół o zachorowalności wśród nauczycieli i dlatego w trybie pilnym chcę poznać osobę odpowiedzialną za najohydniejszą z możliwych rzeczy: narażenie dzieci i nauczycieli na utratę zdrowia przez przestępczą firmę PTK CENTERTEL/Vodafone.

Na podstawie samego Rybnika mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że operatorzy złamali prawo i nie mają prawa budować nowych stacji.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Interpelacja poselska posła B. Piechystr. 1, str. 2, str. 3

Nie damy operatorom odpocząć !

Drugie Stowarzyszenie w Rybniku atakuje, nieostatnie zapewne.

Dość uśmiercania ludzi, tym bardziej, że stacje są lokalizowane w pobliżu ludzkich skupisk, co jest sprzeczne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.Słupsk ma oflagować się na barwy śmierci czyli czarne.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

21.05.05


Złapani w sieć

Żadne badania


przeprowadzane do tej pory nie potwierdziły, że stacje bazowe telefonii komórkowej są bezpieczne dla życia i zdrowa ludzi. Protestujący przeciwko ich instalacji mieszkańcy twierdzą, że obecność fal znacznie pogarsza odporność organizmu człowieka. Są i tacy, którzy mówią o masowych zachorowaniach. Przez lata z tym walczą i nie zamierzają poprzestać.

Póki sił mi starczy

Zbigniew Gelzok z Rybnika-Kłokocina pięć lat pracował jako monter stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2002 roku poczuł się bardzo źle. Cierpiałem na bezsenność, bóle głowy. Okazało się, że mam strasznie zniszczony kręgosłup. Miałem 33 lata, a czułem się jak wrak człowieka - wspomina rybniczanin. Musiał zażywać środki uspokajające. Obecnie jest na rencie i walczy o uznanie choroby zawodowej. W podobnej sytuacji jest wielu jego kolegów. Gelzok uważa, że stracił zdrowie z powodu szkodliwego oddziaływania stacji BTS. Nie zgadza się z twierdzeniem, że ich oddziaływanie jest nieszkodliwe. Poprzysiągł walkę, póki sił mu starczy. Jestem koszmarem urzędników i prokuratorów, ale nie spocznę, póki prawda nie ujrzy światła dziennego. Montowanie stacji bazowych telefonii komórkowej rozpatruję w kategoriach walki o pieniądz kosztem ludzkiego zdrowia - stwierdza Zbigniew Gelzok. Dodaje, że podobne sygnały odbiera z wielu miast Polski.

Przeciwko stacjom BTS protestują m.in. mieszkańcy Świerklan, a także kilku rybnickich dzielnic: Gotartowic, Kamienia, Ochojca, Grabowni, Niedobczyc i Ligoty.

Stacja na kościele

Do naszej redakcji trafiło pismo z protestem z Kokoszyc. Tutaj stacja bazowa telefonii komórkowej została zamontowana na wieży kościoła (stacja znajduje się również na kościele w Rydułtowach). Ks. Grzegorz Brzyszkowski, proboszcz kokoszyckiej parafii powiedział nam, że nie informował o tym ludzi. Od operatora otrzymał dokumenty stwierdzające, że urządzenie to jest bezpieczne. Obecnie w powiecie wodzisławskim jest około piętnastu stacji bazowych, a do starostwa trafiło już kilka następnych wniosków. Operatorzy zawzięcie walczą z konkurencją o terytorium. Sieć BTS gęstnieje. O większości ludzie nawet nie wiedzą.

Dziwne, bo zgodnie z ustawą o ochronie środowiska powinni zostać poinformowani. Inwestor powinien starać się o zezwolenie, które powinno zawierać m.in. opinię sanepidu oraz społeczeństwa. Polskie przepisy zezwalają jednak na złożenie w tej sprawie odwołania. Operatorzy montują więc urządzenia na podstawie samego zgłoszenia.

Rak zbiera żniwo

Klara Kania z rybnickiej Ligoty zebrała już 120 podpisów w swojej dzielnicy pod protestem przeciwko stacji bazowej na dachu Elrowu. Nie chodzi im o nasze zdrowie, ale o pieniądze, bo operatorzy dobrze płacą - nie ma wątpliwości kobieta. Dodaje, że w ich dzielnicy wielu ludzi choruje na raka, inni skarżą się na bóle nóg, głowy, nerwobóle. Nie ma jednak z kim rozmawiać, bo wszyscy umywają od tego ręce. Jesteśmy w tej walce sami - stwierdza z żalem rybniczanka.

Wiesław Rozbicki, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie mówi, że póki co nie ma żadnych dokumentów jednoznacznie stwierdzających, że stacje bazowe telefonii komórkowej są nieszkodliwe. Trwają różne badania, póki co, na wszelki wypadek zalecamy, żeby BTS były sytuowane jak najdalej od miast i ludzkich skupisk - mówi rzecznik. W praktyce zasada ta w ogóle nie jest stosowana.

Marian Kłoszewski, były operator urządzeń telefonii komórkowej, obecnie autor prac na temat elekstroskażeń:

"Państwo jest zainteresowane dochodem finansowym, a właściciele instalacji komórkowych należą do potęgi gospodarczej świata (roczny światowy dochód z telefonii komórkowej wynosi ok. 1,2 biliona dol.). (...)Dogmat o bezpieczeństwie zdrowotnym normy ma uspokoić społeczeństwo, ale jednocześnie tłumi inicjatywy badawcze państwowych placówek naukowych, bo gdyby te placówki wykazały, że pola poniżej normatywne działają szkodliwie na zdrowie (co jest zgodne z rzeczywistością), musiałoby dojść do masowych odszkodowań (bo schorzenia są masowe) i do pokazania społeczeństwu prawdziwego obrazu tej technologii".
cytat z artykułu "Telefonia komórkowa masowy eksperyment na ludziach"

Herbert Krok z Grabowni, dzielnicy Rybnika:
"Żyjemy w sąsiedztwie stacji BTS od ośmiu lat i jesteśmy przekonani, że wpływa ona na nas negatywnie. Choruje u nas wielu ludzi, a rak to jest w większości domów. Nigdy wcześniej tak nie było. Lekarze stwierdzają, że małe dzieci z naszej dzielnicy nie mają prawie żadnej odporności. Ja też choruję od kilku miesięcy, na przemian dopada mnie grypa, dolegliwości żołądkowe, jelitowe, korzonki i znów grypa. Słyszałem, że po dziesięciu latach oddziaływania pola elektromagnetycznego z nadajników dopiero zaczyna się śmiertelne żniwo. U nas chyba już się zaczęło, ale nikt tego nie chce uznać. Zdrowie nikogo nie obchodzi. W naszej dzielnicy mieszka około 620 osób. Chodziłem po domach zbierając podpisy i policzyłem, że w ubiegłym roku osiem osób zmarło na raka, a wielu jest już ciężko chorych".

"Większość obiegowych opinii na temat rzekomej szkodliwości telefonii komórkowej nie znajduje potwierdzenia w obiektywnych badaniach naukowych, choć specjaliści nie twierdzą, iż wpływ ten całkowicie nie istnieje".
Z materiałów konferencji "Telefonia komórkowa a ochrona zdrowia i środowiska. Najnowsze przepisy i wyniki badań. Fakty".

Konferencję tę zorganizowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury. Jej sponsorami byli... operatorzy telefonii komórkowej.

Iza Salamon


Poważne naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali

Pania Krzysztofie.

Po raz drugi doczekałem się poważnego naruszenia prawa przez operatora oraz Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali. Wydał on pozwolenie budowę istniejącej bezprawnie stacji, wobec tego decyzja ta nie ma prawa nabrać mocy prawnej, gdyż operator nie może zrobić zgłoszenia prac do Nadzoru Budowlanego, a ponadto będą odwołania do Wojewody, któy powinien bezprawną decyzję uchylić.

Ta decyzja pokazuje również, jak łamane są prawa konstytucyjne, Prawo Ochrony Środowiska oraz artykuły Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W tej sprawie mieszkańcy miasta Rybnik w tym i ja składaliśmy wnioski, oparte o opinie najwyższych władz, Sądu Administracyjnego oraz opracowania pana mgr inżyniera Kłoszewskiego i inne. Pan Janusz Piekarczyk kierownik referatu wydziału architektury w Urzędzie Miasta przyznał, że odrzucił wnioski tylko dlatego, że nie ma zielonego pojęcia o polu elektromagnetycznym i to jest postawą jego całkowitego zignorowania mieszkańców.

Ten urzędnik mam nadzieję długo już nie będzie pracował w urzędzie, stracił zaufanie społeczeństwa, złamał prawo, więc nie może dalej wykonywać swojej pracy.

W sprawie ELROW sytuacja jest jeszcze ciekawsza. W Urzędzie Miasta przyznano, że pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nie zostanie wydane, pomimo że było już podpisane przez urzędnika, którego od tej pory nie ma.. Inwestor chce to pozwolenie legalizować przez ponowne zgłoszenie łamiąc przy tym jeszcze prawo. Stacja działająca od września 2004 nie ma jakiejkolwiek decyzji. Jest to przestępcza działalność operatora, mieszkańcy nie mają wątpliwości, a Prokuratura prowadzi śledztwo.

W sprawie Ochojca urząd wpadł, ponieważ wszystkie wnioski z innych stacji wysyłane są do inwestora, a w tej jednej sytuacji nie, odmówiono stowarzyszeniu statusu strony, mimo że minął okres miesiaca, i to wszystko skłoniło mnie do wyciągniecia wniosków, że coś jest nie tak z tą stacją.

Wiadomo teraz co i pokazuje to jednoznacznie, że w tym przestępczym procederze na pewno uczestniczy pan Piekarczyk bo musiał wiedzieć o tym, i dlatego tak się spieszył.

Zobaczymy czy Rada Miasta Rybnika stanie po stronie mieszkańców, czy przestępców. Stanowisko ich zostanie zaprezentowane mieszkańcom.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

W załączniku bezprawna decyzja Prezydenta Miasta Rybnika.


Komentarz

Informacje o zagrożeniu zdrowia i życia nie jednego mizernego, czy niemizernego pana Fudali, ale tysięcy mieszkańców Rybnika są wystarczającym powodem do najwyższego alarmu. Także dla służb bezpieczeństwa. Opłacane są one przecież przez pieniądze podatników, którzy teraz potrzebują pomocy służb specjalnych zorganizowanych dla mieszkańców Rybnika i obywateli Polski, a nie przeciwko nim !

Jeśli urzędnicy państwowi działają przeciwko interesom większości, przeciwko zdrowiu i życiu ludzi, świadczy to o ich podłości oraz o ich korupcji. Informacje o szkodliwości dla zdrowia stacji bazowych telefonii komórkowej działających na zasadzie promieniowania elektromagnetycznego są przecież przyjęte do wiadomości.

Zapisy na http://iddd.de/logs/
dowodzą ładowanie wyników badań przez urząd miasta Rybnika
takich jak

"Universität Wien-Studie" (Kundi i inni) - udowadnia problemy wegetatywno-naczyniowe w otoczeniu stacji bazowych
"Universität Valencia-Studie" ( Navarro i inni) - udowadnia zaburzenia psychiczno-neurologiczno-wegetatywne i jest powtórzeniem badań profesora Kundi.
"Niederländische Regierungs-Studie", (TNO Laboratory, The Hague, NL) - udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
"La Nora, Murcia-Studie" (Oberfeld i inni), - udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
"Tel-Aviv-University, Medical Center-Studie" (Wolf i inni) - udowadnia zwiększona umieralność na raka.


i dalsze, więcej na stronie http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60
(oryginalne dokumenty są dostępne przez stronę
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base)

Prezydent Miasta Adam Fudali i kierownik referatu wydziału architektury w Urzędzie Miasta Janusz Piekarczyk nie są wyjątkami, tylko potwierdzają oni praktycznie fałszywość systemu stworzonego na usługi lobbystów przemysłu amerykańskiego.

Walczcie póki macie jeszcze te możliwości !!!

One zostaną wam w przypadku akceptacji konstytucji europejskiej zabrane przez Reżim Uni Europejskiej.

Parlamentarny system przedstawicielski nie jest systemem demokratycznym !

To tylko zmyła marketingowa na usługi amerykańskich parazytów- czyli tych co drukują pieniądze za darmo i bez pokrycia.

Nie głosujcie na konstytucję europejską, która was wywłaszcza. Ona pozbawia ludzi ostatecznie jakichkolwiek demokratycznych praw do samoorganizacji i zarządzania własnego kraju!

więcej http://iddd.de/idb.htm

pozdrawiam
Krzysztof Puzyna


Mamy nowy protest w Rybniku-Niedobczycach
gdzie Polkomtel S.A. chce postawić stacje bazową na szkole, ale już jest protest, którym pokieruje pan Alojzy Masarczyk radny dzielnicy Niedobczyce, szanse na postawienie stacji, Plus ma zerowe.

Pozdrawiam Gelzok Zbigniew. patrz zawiadomienie .doc, 23 KB
Przesyłam panu potwierdzenie Gotartowic, artykuł ma swoją wymowę, nie mogąc potwierdzić bezpieczeństwa stacji wycofali się. Teraz pora na Urząd w Żorach. Pewna porażka Plusa również pod Krakowem oraz protest w Krakowie, to już wkrótce.

Korruption - Skandal in Polen
Info. Corruption Scandal in Poland, 14.3.05
http://omega.twoday.net/stories/568043/

Das größte dänische Mobilfunkunternehmen TDC ist in einen
Korruptionsskandal in Polen verwickelt. Beteiligt ist der polnische Staatspräsident und seine Frau.

Anscheinend, hat die Firma dem Präsidentenehepaar ganz große Menge Geld gegeben und dafür die Mobilfunklizenz für Polen erhalten. Kwaśniewski leugnet alles und nennt die Schmiergelder einen Beitrag zu den Projekten seiner Ehefrau..

Anmerkung webmaster
Der polnische Staatspräsident ist von dem gleichen Zuschnitt wie die Schwarzgeldtonne, ehemaliger Bundeskanzler H. Kohl. Aber dieser Kohl kann mindestens, auf welchem Niveau auch immer, eine Doktorarbeit seine eigene nennen. Über Kwaśnieski gibt es Zeugnisse der Professoren von der Universität Gdańsk, daß er die Uni aus Mangel an Fähigkeiten verlassen mußte. Mit seiner angelogenen Studierten-Image hat er den ehrlichen Lech Wałęsa bei den Wahlen als dummen Arbeiter verunglimpft und die Wahlen gewonnen.. Jetzt am Ende seiner Kadenz, hat er mehrere Korruptionsaffären am Hals wie z.B. mit dem Ölkonzern Orlen

Corruption Scandal in Poland

The largest Danish telecompany TDC is involved in a corruption scandal in Poland, which involves the Polish president and his wife. They have given her a large amount of money and got in return the licences for mobile telephone traffic in Poland. They deny everything and call it a contribution to the projects of the president's wife.

Jeszcze jedna afera Kwaśniewskiego

Podobnież Kwaśniewski i jego żona dostali dużo pieniędzy od największego koncernu komunikacji bezprzewodowej w Dani TDC . W rewanżu otrzymał koncern duński polską licencję telefonii komórkowej.
Kwaśniewski zaprzecza i mówi, że pieniądze dostał na projekty dobroczynne swojej żony..Panie Puzyna w Rybniku przełom

Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie w sprawie Ery GSM w sytuacji kiedy pozwolenie na budowę nie jest prawomocne, zostało anulowane. więcej

Wkrótce kolejny protest przeciwko budowie stacji Plus w Rybniku-Gotartowicach, już zbierane są podpisy.


List otwarty do Sejmu RP

Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9
Tel. 0-32 42-54-608

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Włodzimierz Cimoszewicz

List otwarty

Dotyczy wyniszczania narodu polskiego poprzez napromieniowanie mieszkańców pulsującym promieniowaniem anten telefonii komórkowej

Proszę członków sejmu o zabronienie niebezpiecznej techniki telefonii komórkowej, która zamienia Polskę w obóz koncentracyjny.

Techniki komunikacyjne GSM i UMTS oparte są na promieniowaniu pulsującym, przeciwko któremu istoty żywe nie miały czasu, jak w przypadku naturalnego promieniowania słonecznego na przystosowanie. Skutkami napromieniowania nawet o natężeniu poniżej polskich norm są choroby u ludzi i zwierząt.

Patrz tzw Reflex-Studie np. na stronie

http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm

Jako alarmujące dowody polecam jednak przyjrzeć się przede wszystkim badaniom z lat 60-85, które w całości nie są skorumpowane, gdyż ich głównym celem było zbadanie związku pomiędzy polami elektromagnetycznymi, a wydajnością pracy. Streszczenie znajdziecie państwo na stronie

http://iddd.de/umtsno/rus.htm

lub oryginał pracy na stronie

http://iddd.de/umtsno/profhecht.pdf

Radykalne szkody u bydła w pobliżu stacji bazowych GSM stwierdzono w tzw Rinderstudie największym badaniu epidemiologicznym tego rodzaju na świecie, w którym badano bydło z 38 hodowli, naświetlane promieniowaniem stacji GSM. Wyniki tych badań zostały ocenzurowane i zafałszowane.

O oryginał tej pracy proszę się zwrócić do Profesora von Klitzinga lub Doktora Wenzel. Rząd Bawarski - minister Werner Schnappauf rozprowadza zamiast naukowej prawdy broszurki z zafałszowanymi wynikami. Więcej na ten temat na stronie

http://iddd.de/umtsno/rinderstudie1.htm

Jeśli na tłumaczenia wyników naukowych nie macie pieniędzy to pytajcie się waszych ekspertów: Profesora doktora med. Stanisława Szmigielskiego z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie czy zespołu Stopczyk D, Gnitecki W, Buczynski A, Markuszewski L, Buczynski J. z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Zwracam się też do Wysokiego Sejmu z pytaniem, dlaczego słowa wzięte z cytatu Konstytucji 3 maja 1791 o następującej treści cytuję
"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu"
nie mają już żadnego znaczenia, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została zdeptana i poniżona przez operatorów telefonii komórkowej, którzy prowadzą działalność wymierzoną przeciwko narodowi polskiemu, łamiąc prawo, Konstytucję i wszystko, co możliwe.

Jako przykład podaję Polanicę, gdzie Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM na kościele jest nielegalna.

więcej

Sygnały z Parlamentu

Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwość miał się przyjrzeć sprawie- do dzisiaj nic nie zrobił ?
więcej


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków"

W dniu dzisiejszym ( 3. 1. 2005) miałem telefon z Kancelarii Premiera że oni nie wiedzą, kto odpowiada za taki stan faktyczny i pisemnej odpowiedzi nie otrzymam, bo jak wiadomo pozostanie ślad.
Zareagowano bardzo szybko ale przypuszczam, że bojąc się odpowiedzialności próbuje zrzucić winę na innych, w tym na Ministerstwo Środowiska, Infrastruktury lub wręcz na Wójta, Prezydentów miast, Wojewodów.

Jedne słowo jakie się nasuwa na usta to że Prezydent, Premier Rzeczypospolitej są figurantami i naprawdę nic nie mogą zrobić w sprawie życia i zdrowia obywateli tego kraju to naprawdę żenujące.

Okazuje się że w Polsce nie ma winnych a Konstytucja RP to zaledwie nic nie znaczący zapis.
Jednym słowem każdy Polak powinien wiedzieć że w sprawach życia i zdrowia Prezydent i Premier nic nie mogą zrobić, jednak ważniejsza jest Ukraina i Irak.

Polacy jesteście dla władzy nikim, wasze zdrowie i życie wymienionych urzędników nie obchodzi..

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków.


Uważam że ci panowie staną do odpowiedzialności za taką postawę wobec narodu Polskiego. Życie i zdrowie obywateli Rzeczypospolitej nie ma żadnej wartości.

Kto w takim razie rządzi w tym kraju bezprawia i korupcji !!!

Może to was zmusi do działania.

Gelzok Zbigniew.


Odpowiedź Biura Prezydenta patrz tutaj
Źródło: -Odpowiedź Biura Prez. RP als ( .doc ) - tutaj


Rybnik 2004-11-22
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9
Tel. 0-32 42-54-608
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
telefon (0-22) 694-60-00
fax (0-22) 625-26-37


PREMIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Profesor Marek Belka

Dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.


TELEFONIA KOMÓRKOWA
MASOWY EKSPERYMENT BIOLOGICZNY"


KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE

Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 39.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.W związku z łamaniem tych podstawowych praw gwarantowanych przez Konstytucję RP zwracam się do pana o udzielenie odpowiedzi, kto bierze odpowiedzialność za Kodeks Karny"

Art. 118. § 1 KK. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Jest rzeczą oczywistą, że operatorzy prowadzą przestępczą działalność, ponieważ powinni zagwarantować bezpieczeństwo osobom mieszkającym w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej a już niedopuszczalne jest zakładanie stacji na szkołach, szpitalach. Wielokrotnie zwracałem się do nich o dowód nieszkodliwości stacji bazowych, lecz go nie otrzymałem, bo go nie mają a opierają się na przyjętej technicznej normie, która i tak nie wiadomo, do czego się odnosi, bo nikt łącznie z Głównym Inspektorem Sanitarnym tego nie wie.

Ludzie w Polsce pozbawiani są prawa decydowania o swoim losie, a przypadki chorób i śmierci wskazujące na związek przyczynowy z wymienionymi stacjami pozostaje bez komentarza, widocznie w tym kraju na ludziach nikomu nie zależy, nie jest to dziwne albowiem afery same mówią za siebie, lecz to nie jest tematem sprawy.

Na przykładzie Polanicy chcę zapytać, dlaczego nielegalna stacja powodująca uszczerbek na zdrowiu u rodziny Maciejczyk ma prawo działać. Czy Plus GSM działa ponad prawem"

Panie Premierze to jest próba morderstwa na rodzinie Maciejczyk i to z premedytacją, wszystko ma przesłanki art. 118 KK.

Chciałbym zapytać czy możliwe jest podanie w razie udowodnienia powyższego, kto odpowiada za to czy:
Prezydent-Aleksander Kwaśniewski, Premier-Marek Belka, SLD- przewodniczący Józef Oleksy, Burmistrz Polanicy-Jerzy Terlecki czy ksiądz tej parafii-Antoni Kopacz, nie wspominając już o operatorze PLUS GSM.
cały list do premiera


Wybór protestów w Polsce przeciwko masztom telefonii komórkowej od roku 1998

Zawiedli się na maszcie
Maszt stanął mimo protestów mieszkańcówSzanowny Panie Prezydencie !!!

Zwracam się do pana w obliczu wielkiej tragedii, do jakiej dochodzi w Polsce i to za pana kadencji.

Wysłano wojsko do Iraku, aby bronić suwerenności i demokratycznych praw w tym kraju, polegli żołnierze byli opłakiwani i żegnani z honorami, walczy się o silną pozycję naszego kraju w świecie, popiera się demokratyczne prawa do wolności i sprawiedliwości na Ukrainie a w Polsce pozwolono operatorom telefonii komórkowej oraz "EMITEL" na prowadzenie działalności bez potwierdzenia, iż emitowane pole elektromagnetyczne jest bezpieczne.
Szanowny Panie Prezydencie są w tej chwili niepodważalne dowody, że pole elektromagnetyczne niszczy zdrowie i życie a osób poszkodowanych przybywa z każdym dniem i tylko szkoda tych, których zdrowie i życie zostało poświęcone tylko w imię, czego.

Informacji więcej znajdzie pan na stronie iddd.de pana Krzysztofa Puzyny, człowieka, któremu los ludzi nas Polaków nie jest obojętny.
Proszę zajrzeć na tę stronę przeczytać o tragedii w Polanicy Zdroju i zobaczyć zdjęcia rodziny, której PLUS GSM i to działając nielegalnie zamienił życie w koszmar.

Czy rodzina Maciejczyk nie ma prawa w tej chwili do życia"
Niedługo Słupsk w obliczu narodowej tragedii gdzie liczba ofiar i poszkodowanych ciągle rośnie.

My monterzy ze Śląska, którym w wieku 32 lat zniszczono życie nam i naszym rodzinom i inne przykłady z różnych części Polski.
Niech pan zapyta się w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu, dlaczego prowadzili choroby zawodowe związane z działaniem pól elektromagnetycznych, mimo że nie mieli do tego uprawnień i nagle za pieniądze operatorów ta choroba została wykreślona.

Wszystko powyższe mogę udowodnić i wraz z panem mgr.inż Marianem Kłoszewskim ekspertem z dziedziny oddziaływania pola elektromagnetycznego założycielem Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom, panem Puzyną posiadającym obszerne materiały o rzeczywistym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego i mając to na uwadze może pan zorganizować spotkanie prawdy i wymienione firmy udowadniają nieszkodliwość oddziaływania ich stacji oparte na dowodach, podważają setki ludzi chorych mieszkających wokół stacji bazowych lub weryfikują swoją działalność tym bardziej, że nawet Główny Inspektor Sanitarny nie może zapewnić, że stacje są bezpieczne.

Panie Prezydencie jestem zwykłym obywatelem Polski, któremu odebrano konstytucyjne prawa tak jak tysiącom osób z całego kraju.

Piszę do pana w taki sposób, w jaki myślę o tej sprawie a na wszystko posiadam dowody i mimo że część ludzi nie wierzy, że pan w ogóle odpisze ja mam nadzieję, że jednak los Polaków nie jest panu obojętny.
W przypadku nie zajęcia stanowiska uznam i że stoi pan jednak po stronie inwestorów i my wyborcy wtedy będziemy żałować, że panu uwierzyliśmy.

Ponadto planujemy po zorganizowaniu się w całej Polsce, że przyjedziemy do Warszawy, a wtedy cały świat dowie się, że władza Polski zlekceważyła naród i sprzedała go.
My obywatele chcemy tylko jasnej odpowiedzi od pana i w żadnym wypadku proszę nie informować nas, że przekazał sprawę do właściwego Ministerstwa, bo tam już nie mają, co wyjaśnić.

Uprzejmością z pana strony było by również, aby wysłał pan informację, co pan myśli o stronie pana Puzyny tak jak zrobił to profesor Szmigielski.

Gelzok Zbigniew

Date: 27 Nov 2004
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>


Date: 26 Nov 2004 20:05:35 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>

Apel o prawo do życia

Panie Puzyna !!!

To, co opisują w kulisach nie odzwierciedla nawet w jakimś stopniu tego, co dzieje się w Słupsku.

Pani Bartos codziennie zbiera następne informacje o zgonach mieszkańców. Z tego, co mówi tam panuje psychoza strachu, szczególnie starsi ludzie i to dotyczy również innych obiektów gdzie znajdują się stacje bazowe, z których jedna była zakładana siłą.
Pani Bartos wysłała dokumenty oraz zdjęcia, lecz ich na razie nie dostałem, tylko dotrą a zaraz panu wyślę.

Opis ludzkiej tragedii oparty na liczbie chorych i liczbie zgonów wkrótce, lecz podjęliśmy również działania wraz z innymi regionami w Polsce i mając pana oraz pana Kłoszewskiego i wszystkie argumenty przeciwko operatorom telefonii komórkowej zaczynamy akcje propagandowa polegająca na uświadomieniu ludziom, iż w Polsce dopuszczono firmy, których działalność można uznać za wymierzoną w naród Polski.
W obecnej chwili zwrócę się do Prezydenta, Premiera oraz wszystkich kół poselskich, prasy o zobowiązanie operatorów do natychmiastowego potwierdzenia nieszkodliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe i jeżeli nie maja wiarygodnych dowodów o natychmiastowe wyłączenie wszystkich stacji w pobliżu miejsc gdzie przebywają ludzie.

Jednocześnie powinno być wyjaśnione, kto odpowiada, że wpuszczenie operatorów telefonii komórkowej na teren Polski bez potwierdzenie, iż stacje są bezpieczne praktycznie nie oparte na domniemaniu teoretycznym.


Jak mogło dojść do sytuacji, w której Sąd podważa Głównego Inspektora Sanitarnego, który twierdzi, iż istnieje teoretyczne bezpieczeństwo"
We wszystkich pismach do władz zamierzam podawać pana stronę internetową, która jest rozpowszechniana w poszczególnych regionach Polski i powinna stać się najbardziej znana stroną internetową w Polsce.


Dołączam panu pismo, które wysłałem do Prymasa Polski, ponieważ prosiła mnie o to pani Monika oraz inni i myślę, że kościół będzie wiedział, po której stronie ma stanąć.

Nie ma pan chyba nic przeciwko temu, bo stał się pan motorem napędowym dla Polaków i zakończymy akcję dopiero wtedy, gdy winni ludobójstwa zostaną ukarani.
Operatorzy znają pana stroną internetowa może w końcu odezwą się, bo ich byt jest zagrożony a gdy przyjdzie czas to odpowiedzą za zbrodnie.
Z uwagi, iż w przyszłym roku wybory do Sejmu myślę, że znajdzie się partia gotowa poprzeć nasze działania.
Może w końcu dowiemy się ile płaci operator za chorego a ile za martwego Polaka, sam jestem ciekawy jak nas wyceniono.

W obecnej chwili jeżeli to się potwierdzi to będziemy mieli do czynienia z największą zbrodnią dokonaną na własnym narodzie i to w XXI wieku.

Winni musza ponieść karę nie damy zamknąć ust nam z Rybnika, Gliwic, Słupska, Brodnicy, Polanicy Zdrój, Świdnicy, Żor, Ruskiego Brodu oraz innych miejscowości mniejszych lub większych.

Jeżeli może pan to zamieścić na stronie jako apel do władz o zajęcie stanowiska oraz dla ciągle przybywających osób bezprawnie poddanych napromieniowaniu.

Jako osoba poszkodowana mam konstytucyjne prawa aby żądać wyjaśnienia od osób odpowiedzialnych i niech to prześlą na pana stronę aby Polacy poznali co mają do powiedzenia i jakie argumentów użyją tym bardziej że tak jak pan zamieścił Kancelaria Premiera nazwała już stacje bazowe jako powodujące zagrożenie.
Potwierdzone jest, że praktycznie każde pozwolenie na budowę nie spełnia wymogów formalnych.

Pozdrawiam
Gelzok Zbigniew
Date: 11 Nov 2004 11:19:45 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
To: webmaster@umtsno.de

Szanowny Panie, polskie normy nie są bezpieczne !

Pozdrawiam i chcę panu tylko przekazać, że biegły sądowy słuchany przed Sądem potwierdził, iż za uszczerbek na zdrowiu może być odpowiedzialne pole elektromagnetyczne i gdyby przyjąć wyniki to można również wskazać, iż mógłby otrzymać chorobę zawodową, czym całkowicie podważył Instytut Medycyny Pracy tym bardziej jak pisałem a co udowodnione oni nie mieli prawa prowadzić postępowania w sprawie choroby zawodowej z uwagi na brak specjalisty z dziedziny gonad. Oni nie wykonali nawet żadnego badania w tym kierunku to świadczy tylko o ich kwalifikacjach i można powiedzieć o korupcji.
Rzeczą najważniejszą jednak jest, że biegły stwierdził na podstawie prac naukowych z całego świata oraz posiadanej wiedzy, że z całą pewnością można powiedzieć w dniu dzisiejszym, że pole elektromagnetyczne powoduje uszkodzenie gonad i w żadnym wypadku nie można mówić, że przyjęte w Polsce normy są bezpieczne a nawet, że względu na to, że wymieniony czynnik podnosi temperaturę narządów płciowych można uznać, iż od natężenie pola zależy tylko jak szybko zostaną uszkodzone trwale.
więcej

Prezes Zarządu ERA GSM

W związku z twierdzeniem pana Jerzego Hawro prezesa "GAWINEX" złożonym już niejednokrotnie przed Sądem również w dniu 2004-11-10 iż za narażenie pracowników na działanie pola elektromagnetycznego odpowiedzialność ponoszą inwestorzy z racji, że to na ich stacjach doszło do szkodliwej i niebezpiecznej ekspozycji pracowników informuję jako osoba poszkodowana oraz przedstawiciel osób poszkodowanych i członek Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom, że zgadzam się z prezesem i wszystkie kroki skierowane zostaną przeciwko operatorom, którzy co potwierdzone jest w Rybniku zatrudniali firmę nie posiadająca uprawnień do zatrudniania pracowników w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego oraz wiedząc nie poinformowali ich, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe i niebezpieczne.
więcej

Stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera

Date: 31 Oct 2004 15:35:25 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: pole elektromagnetyczne

Szanowny Panie!

Przesyłam panu stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera dotyczącego
stacji bazowej telefonii komórkowej w Gliwicach. Na pewno pan i inni zauważą, że stacja bazowa według Kancelarii Premiera jest uważana jako powodująca zagrożenie dla
mieszkańców i najwyższa władza podaje, jakie kroki należy podjąć, aby ją zlikwidować.

Kto w takim razie dał pozwolenie operatorom na prowadzenie zbrodniczej działalności "!!.
więcej

Przed AIDS można się bronić i zapobiegać a przed stacjami bazowymi emitującymi niebezpieczne promieniowanie nie sposób


Date: 19 Sep 2004 18:58:35 +0200
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: pole elektromagnetyczne

Szanowny panie!

W kwestii pana pytania dotyczącego objawów przypominających AIDS to rzeczywiście pojawiało się takie twierdzenie, ponieważ w naszym przypadku pole elektromagnetyczne od samego początku oddziaływało na układ odpornościowy i pod koniec naszej pracy w firmie zniszczyło go całkowicie i w obecnej chwili nawet krótkotrwałe przebywanie w pobliżu stacji bazowej telefonii komórkowej natychmiast negatywnie wpływa na organizm, czego niedawno doświadczyłem będąc w Gliwicach w mieszkaniu kobiety, która od lat walczy o likwidację stacji bazowej na razie bezskutecznie.

Na podstawie powyższego można z całą pewnością powiedzieć, że
promieniowanie elektromagnetyczne jest tak samo groźne jak AIDS i metoda działania jest identyczna.

Jest tylko jedna różnica: przed AIDS można się bronić i zapobiegać a przed stacjami bazowymi emitującymi niebezpieczne promieniowanie nie sposób, ponieważ tak jak pan wie w Polsce władza publiczna na razie lekceważy obywateli pozwalając operatorom na niszczenie całych pokoleń nie pytając ich o zgodę.

Czekam na przetłumaczenie tekstu o bezpłodności wśród posiadaczy telefonii komórkowej a ja niedługo prześlę panu całą opinię lekarsko-sądową i ponieważ wyniki dotyczą 7 osób można z 100% pewnością opublikować i udostępnić je pokazując faktyczne działanie pola elektromagnetycznego.

Ja sam byłem zaskoczony, że specjalista z kliniki leczenia bezpłodności wskazał jako możliwy uszczerbek spowodowany polem elektromagnetycznym i jest to opinia, która pozwala nam na otrzymanie choroby zawodowej zgodnie z wykazem.

Pana strona jest wspaniała i profesjonalna w każdym jej fragmencie i dzięki takim osobom jak pan wierzę, że osiągniemy sukces w tej nierównej walce.

Pozdrawiam z Rybnika
Gelzok Zbigniew

Uwaga administratora: także poszkodowani w Polanicy-Zdroju na podstawie badań i objawów byli na początku choroby podejrzani przez lekarzy o zachorowanie na AIDS.
Patrz też AIDS jak diagnosa zabija
AIDS - Wie die Diagnose töten kann!


Biegły sądowy: uszkodzenie narządów płciowych jest spowodowane polem elektromagnetycznym

Date: 11 Sep 2004 15:56:06 +0200
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>

Szanowny Panie!

W związku z tym, że jest pan zainteresowany współpracą pragnę panu przedstawić bliżej jak doszło do sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz.
W roku 1997 rozpocząłem pracę przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie południowej Polski dla Era i Idea, GSM.
Z początku budowaliśmy nowe stacje, lecz poprawki wykonywaliśmy już na czynnych i w połowie roku 1997 doszło już do montażu stacji jednego operatora na istniejącym innego.
Pracowaliśmy również na czynnych obiektach radiowo-telewizyjnych.

Do roku 2002 byliśmy zapewniani przez inwestora, jaki firmę, że pole elektromagnetyczne jest nieszkodliwe i nie wiąże się z tym żadne niebezpieczeństwo.
Z uwagi na brak szkoleń, oceny ryzyka, nie zdawaliśmy sobie sprawy, czym taka praca się może skończyć i tu zaczyna się bolesny rozdział życia mojego i kolegów.

Ja w marcu 2002 udałem się do lekarza celem wykonania badań i wykrycia przyczyny stale pogarszającego się zdrowia i przeżyłem szok, usłyszawszy, że nigdy nie będę pracował już w swoim zawodzie.

Obecnie w wieku 34 lat ja wraz z kolegą jesteśmy na rencie inwalidzkiej a dwóch innych utraciło zdolność do wykonywania prac na wysokości. Siedem osób ma potwierdzone uszkodzenie narządów płciowych, co zgodnie z opinią Sądową lekarza specjalisty może być spowodowane polem elektromagnetycznym a z uwagi, iż sprawa dotyczy grupy osób jest to ewidentne uszkodzenie płodności spowodowane wymienionym czynnikiem. Pozostaje jeszcze udowodnić tą samą przyczynę w przypadku układu nerwowego, a to będzie również wyjaśniane w Sądzie.
więcej


Stacje bazowe szkodzą
Piotr Rymarowicz
Może zainteresuje Pana nastepująca informacja pochodząca z reportażu
TVP, który obejrzałem kilka miesięcy temu: u kilku monterów stacji
bazowych telefonii komórkowej stwierdzono bezpłodność. Przypadkowa
zbieżność jest wykluczona, sprawą zajmuje się Inspekcja Pracy.

Pięć lat temu rybnicka firma Gawinex szukała ludzi do pracy na wysokościach przy montażu anten telefonii komórkowej. Zgłosili się, bo można było nieźle zarobić. Dziś są chorzy i bezpłodni.

Od Bieszczad po Śląsk montowali stacje bazowe telefonii komórkowej. Umieszczali anteny na istniejących już wieżach radiowo-telewizyjnych. Pracowali m.in. na Świętym Krzyżu koło Kielc, górze Wdżar niedaleko Nowego Targu.

W marcu zeszłego roku Marek (imię zmienione) poczuł się źle. Miał bóle i zawroty głowy. Zbigniew też narzekał na zdrowie. Zdarzyło mu się stracić przytomność. Dziś jest na rencie. Z trudem się porusza i mówi. Lekarze stwierdzili u niego padaczkę, zapalenie kręgosłupa i uszkodzenie układu nerwowego. Marek ma kłopoty z koncentracją i zaburzenia depresyjne. Łyka tabletki.

Obaj są przekonani, że zaszkodziło im promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wieże radiowo-telewizyjne. - Gdy pracowaliśmy, nikt nie wyłączał urządzeń, bo to zbyt kosztowne. Pracowaliśmy po 10, 12 godzin dziennie - twierdzą.

więcej

Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit

Vielleicht interessiert Sie eine Information über eine Reportage des polnischen Fernsehens TVP, die ich vor einigen Monaten gesehen hatte. Bei mehreren Installateuren der Mobilfunksendeanlagen wurde Zeugungsunfähigkeit festgestellt. Ein Zufall ist ausgeschlossen. Die Sache prüft das Amt für Arbeitsschutz. Leider ich habe nur das Ende der Reportage gesehen und kenne die Einzelheiten nicht. Diese Information erscheint mir unheimlich und ich wundere mich, daß um diese Geschichte nichts passiert. Mindestens, ich weiß nichts. Vielleicht, versuchen die Betreiber diese Geschichte zu unterdrücken.

Herzliche Grüße
Piotr Rymarowicz

Vor fünf Jahren suchte polnische Firma Gawinex Handwerker für Montage der Mobilfunksendeanlagen. Sie haben sich gemeldet, weil sie dort gut verdienen könnten. Heute sind sie krank und zeugungsunfähig.

Von Bieszczady bis Schlesien installierten sie Basisstationen für Mobilfunk. Sie brachten diese auch an bestehende Radio-Fernseh-Türme an. Sie arbeiteten u.a. bei Swiety Krzyz zu Kielce und auf dem Berg Wdzar in der Nähe von Nowy Targ.
mehr


Gonada

Gonady to gruczoły płciowe, które spełniają funkcje generatywne, produkując komórki płciowe męskie, bądź żeńskie, a także funkcje wewnątrzwydzielnicze, produkując hormony płciowe.

Gonady męskie to jądra, produkują:

- androgeny (testosteron i inne)

- pobudzają rozwój zewnętrznych narządów płciowych męskich
- determinuje męską sylwetkę oraz owłosienie i zachowanie typu męskiego

Gonady żeńskie to jajniki, produkują:

- estrogeny (estradiol i inne)

- rozwój cech płodowych
- popęd płciowy
- regulacja cykli menstruacyjnych

- progesteron

- ostateczne przygotowanie macicy do przyjęcia blastocysty
- kontrola przebiegu ciąży

- relaksyna

- hamuje skurcze mięśni macicy
- rozluźnia spojenie łonowe w czasie porodu

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/"


Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej

Mieszkańcy wieżowca przy ul. Orzegowskiej 26 sprzeciwiają się budowie anteny telefonii komórkowej na dachu ich bloku. Wszystkie fale radiowe są szkodliwe dla zdrowia, twierdzą lokatorzy.

Dwa lata temu firma Polkomtel poprosiła zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zgodę na wybudowanie na dachu wieżowca przy ul. Orzegowskiej 26, stacji bazowej telefonii komórkowej. Według badań przeprowadzonych przez Polkomel wieżowiec przy ul. Orzegowskiej 26 jest tak usytuowany, że fale radiowe rozchodzić się będą z niego bez przeszkód. Na montaż anteny zgodziła się Rada Osiedla w Szombierkach. Wtedy zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podpisał umowę z Polkomtelem. W umowie zaznaczono, że telefonia komórkowa przygotuje ekspertyzę o oddziaływaniu stacji przekaźnikowej na środowisko naturalne i organizmy ludzkie wyjaśnia Jan Sołtysek, kierownik osiedla Szombierki Południe Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Polkomtel uzyskał zezwolenie na budowę anteny.
więcej