umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Grenzwerte
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Stowarzyszenie Prawo do Życia

exadres głównej strony związku OSPE

Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:

Nie bo NIE
Pl - De - En | polskie teksty | dalsze miasta | Kontakty | Brodnica | Rybnik | Rzeszów | Słupsk | Warszawa | Ustawy i Druki | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | ukradli Polskę | Krytyka polskiej normy | Strona Pomiarowa | Wybór protestów w Polsce | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej" | self-defence(en) | szkoła(en)

Gelzok1 | Gelzok2 | Gelzok3 | Gelzok4 | Gelzok5 |
Gelzok6
| Gelzok7

Do strony głównej Gelzoka

teksty inżyniera Kłoszewskiego:

Telefonia komórkowa, masowy eksperyment na ludziach | Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zdrowotnego | zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia w świetle natężeń pola EM | Stacja telefonii komórkowej w Słubicach jest zbudowana i pracuje nielegalnie | Elektroskażenia - ujawnić prawdę | Wnioski dotyczące dokumentacji ze Świdnicy, "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie" | Przeniesienie wieży z Banacha jest iluzją | Zagrożenie zdrowia od elektroskażeń, apel do ministra zdrowia, profesora Religi | Postulaty Ruchu Przeciw Elektroskażeniom w Polsce

| Słubice, opracowanie eksperckie: Telefonia komórkowa oparta na istniejącej technologii jest chorobotwórcza. | Szyszko jak Mężydło, zawiadomienie o przestępstwieNowa ERA dla Obywateli bez rozporządzeń niemieckiej PTC Ery*

26 styczeń 2008 r.

Szanowny Panie

W sądzie administracyjnym wygrałem z nowym rozporządzeniem.
Zdaniem sądu raporty i decyzje są konieczne i obowiązkowe. Zgłoszenia również upadły.

Pozdrawiam Z. Gelzok


* więcej o wymyślonym na nocniku rozporządzeniu Mazur, Szyszko i Kaczyńskiego tutaj
Wieża śmierci
Kościoły, ważny komentarz do petycji Gelzoka
Wybór protestów w Polsce
O tych co ukradli Polskę, nazwiska osób podejrzanych o korupcję

ostatnie artykuły na tej stronie u dołu

Petycja aktualna 22.11.2006
Dotyczy: Dyskryminacji obywateli Polski oraz stowarzyszeń w sprawach dotyczących wydawania decyzji oraz uzgadniania budowy lub rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej przez organy administracji publicznej i rządowej.
poprzyj tą petycję !

Elrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
Elrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia
Sanepid und Messungen in Rybnik
Sanepid, a pomiary miernikiem MEH-25 nr 13/98 z sondą pomiarową w Rybniku
Inwazja stacji bazowych w Rybniku: Rybnik - Ochojec, Rybnik - Kamień, Rybnik - Boguszowice
Walka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
Najszybsza porażka PLUSA
Kamień zaczyna walczyć
Jastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
28 luty 2005, Decyzja państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach była niezgodna z prawem ! (.pdf, 471,5 KB)
Kolejna gazeta pisze o Jastrzębiu podaję link, a rozmawiałem z ludźmi z innego bloku; mają wkrótce podjąc działania.

Żory, 10.11.05, Oddać kościół diabłom?
Żory, 14.02.06, Czy Prokuratura Apelacyjna przywróci stosowanie prawa ?
Kluczbork, 19.11.05, Ludzie, chrońcie Gelzoka !
Kluczbork, 4.02.06, Lewandowski zapomniał wpisać anteny; odp. Świetlik
Wrocław, 27.03.2006, Mirosław Mikołajewski,Piotr Zwierzyński, plik "Haniebna działalność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego", .doc, 35 KB
Katowice, 29.03.2006, Adam Wolny, Urząd Wojewódzki w Katowicach, plik, "Przekręt Wolnego", .pdf, 141 KB
4 04 2006, Tomasz Pietrzykowski Wojewoda Śląski, plik "Narażenie mieszkańców Śląska oraz działanie na szkodę państwa Wojewody Śląskiego pana Tomasza Pietrzykowskiego", .doc, 35 KB
decyzja kolegium odwoławczego w Elblągu, 13.03.2006
26.04.2006, Z tego postanowienia jednoznacznie wynika, Adam Wolny działał na szkodę stowarzyszenia łamiąc prawo tym samym. "stwierdzam nieważność w/w postanowienia Wojewody Śląskiego z dnia 21.06.2005r.", (.pdf, 273,2 KB)
5.06.2006, Zbigniew Gelzok oraz Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia", które nie posiadając osobowości prawnej nie może być właścicielem żadnej nieruchomości - nie mogą w świetle cytowanego przepisu występować jako strony, z upoważnienia woj. śląskiego Zygmunt Konopka, (.pdf, 208 KB)
odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem .pdf, 171 KB

O6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!
18.05.05, Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu
Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)
13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"
Rybnik-Grabownia

więcejStacje bazowe szkodzą
Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit
Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej
Sąd uznaje uszkodzenie narządów płciowych
AIDS a pola elektromagnetyczne
AIDS a promieniowanie z masztów telefonii komórkowej
Stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera
List otwarty do Prezesa Zarządu ERA GSM
Gelzok: polskie normy są niebezpieczne!
Apel o prawo do życia
Szanowny Panie Prezydencie!!!
Wyszków: nie chcemy takiego sąsiada
Premier RP Prof. Belka, dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.
Odpowiedź Biura Prezydenta RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków?
Sygnały z Parlamentu
List otwarty do Sejmu RP
nowa afera Kwaśniewskiego
Panie Puzyna w Rybniku przełom
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz
Mamy nowy protest w Rybniku-Niedobczycach
Z. Gelzok poleca ważny artykuł
Nie damy operatorom odpocząć !
Interpelacja poselska posła B. Piechy z inicjatywy Z. Gelzoka
Odpowiedź na interpelację posła Bolesława Piecha
W Zorach teraz wojna
kolejne bandyckie działania PLUS GSM
W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM
Czy stacje bazowe mogą byc robione na zgłoszenie
W Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw
26 kwietnia 2005, Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu
W Rybniku to dopiero początek
D20.06.2005, spotkanie, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku
A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo
A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo 2
Dokument Prezydenta Miasta Rybnika
Moje stanowisko do problemów mieszkańców Rybnika
A. Wolny to urzędnik, który łamie prawo 3
Kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce
Ruski Bród, kolejny wyrok Sądu Administracyjnego
Tu ich przegonili
Świerklany, pozwolenie na budowę komina
Palowice, ogłoszenie
Świerklany, dochodzenie
Prasa pomaga
Rybnik: Palowice, Jejkowice -totalna klęska PLUS-GSM
Świerklany, maszty i stacja są nielegalne
Poseł Piecha (PIS): stacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców
Łamanie prawa mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowania decyzji, poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji
Dotyczy: Masowej zachorowalności ludzi i zwierząt
Fałszywe decyzje Prezydenta miasta Rybnika oraz Wojewody Śląskiego udowadniają ich korupcjeFala protestów w Polsce jest coraz większa
Sukces mieszkańców miejscowości Grodziec
To powinni zobaczyć Polacy
Przywrócenie Praworządności
Wygrana parafian Płazy
Mazury, Polacy nie dają się
Plus GSM ucieka z żorskiego kościoła
Ludzie, chrońcie Gelzoka !
Lewandowski - odp. Gelzoka z jednoznacznym dowodem
Nowy, polecany wzór wniosku
NIK w Łodzi oszukany !
Choroba mikrofalowa
Ryglice, gmina bez zasięgu
Pytania do PWIS przez pana Zbigniewa Świderka
Skandal- Urząd Wojewódzki w Katowicach-urzędnik popełnia przestępstwo
Szanowny Panie Premierze, Jarosławie Kaczyński może jest szansa, aby zmienić Wojewodę
Wybierzcie Pana Zbigniewa Gelzoka na Wojewodę Śląskiego !!!
Żory, 10.7.2006, kompromitacja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach !
Żory, błędna decyzja Prezydenta Miasta Żory, organizacja Prawo do Życia jest stroną
Firmy m. in. GAWINEX z Rybnika wyłudziły setki decyzji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Oszuści z Instytutów Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu
Prawo organizacji ekologicznych do uczestniczenia w postępowaniu na prawach strony
Katowice, Prezenty Prezydenta Uszoka
Uchwała Benevento - polskie tłumaczenie !
Prawo Strony, nowe decyzje w prawie budowlanym
Beger/Gelzok, Interpelacja do Premiera Jaroslawa Kaczynskiego
26.06.07, Poseł Renata Beger do Ministra Sprawiedliwosci Zbigniewa Ziobro i Prokuratora Generalnego, zawiadomienie o przestępstwach operatorów telekom. w Żorach i Pile
Opinia ekonomiczna dotycząca kształtowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica
2.01.08, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) prosi obywateli o współpracę.

Nowy polecany wzór wniosku

15 czerwiec 2007
Protest z Wrocławia Wojszyce powołujący się na wiele wyroków i wiadomości

5. luty 2006
Uwaga, nowy plik ma taką samą nazwę jak stary.
Jeśli się nowy wzór nie ładuje, to proszę wyczyścić cache używanego programu.

"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 89 KB)

Uwagi: patrz "Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontażstacji bazowych." lub na stronie

http://iddd.de/umtsno/Pomiary/swaha.htm#odl

Tam jest ważna praca z miasta Naila oraz teksty dr med. Cornelii Waldmann-Selsam.

Trzecią sprawę co polecam są moje uwagi odnośnie fałszowania raportów

Odnośnie załączników polecanych w pliku "Jak bronić się przed stacjami?"
Ja (Krzysztof Puzyna) ich nie polecam. Doświadczenia Prof. Vargi są za mało ważne,(nie potwierdzone) dla likwidacji stacji bazowych. Tylko dla informacji link do dokumentów z doświadczeniami Profesora Vargi to

http://iddd.de/umtsno/60krebs2.htm#grun

tam 2 rodzaje plików dotyczących tego samego

http://iddd.de/umtsno/emfkrebs/VargaHuehnerembryonen.pdf
http://iddd.de/umtsno/emfkrebs/VargaHuehnerembryonen.doc

Najważniejsze prace są w dalszym ciągu nie przetłumaczone. Są to prace skontrolowane i powtórzone oraz opublikowane w ważnych dla establishmentu, głównie amerykańskich pismach naukowych. Oczywiście one nadają się najlepiej na załączniki. Patrz pod

http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base

W załącznikach powinna też się znaleźć Rezolucja z Benevento, którą podpisał m.in. naukowiec ze światowego establishmentu profesor Szmigielski.ODMOWY,
Łagiewniki, wzór dobrej odmowy
Bydlino3, najlepsza, super odmowa !
Ustka, Bydlino, wzór nowoczesnej odmowy

Załączniki do wniosku:
Opinia mgr inż. Mariana Kłoszewskiego (20 stron).
Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
jako .doc, 256 KB
Wykres "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka).
Wykres "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego.
Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2004 roku.
Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku.
Praca poglądowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. , .pdf, 104 KB
pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2005 roku.

Opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB
jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów

Polanica- Zdrój, Opinia Gelzoka
opinia Gelzoka: " Jak się bronić przed zgloszeniami "
Budowa wieży telefonii komórkowej, opinia prawna


Prawo organizacji ekologicznych do uczestniczenia
w postępowaniu na prawach strony


decyzja dot. Niedobczyce, plik oryginalny, .pdf, 92 KB

decyzja dot. Palowice, plik oryginalny, .pdf, 330,7 KB

decyzja dot. Jejkowice, plik oryginalny, .pdf, 204 KB

Zobacz też Rybnik: Palowice, Jejkowice -totalna klęska PLUS-GSM

12.4.07r. Wyrok WSA: stacja telefonii komórkowej może oddziaływać na dalsze działki

Niedobczyce
gelzok/niedobczycestr.gif
Palowice
gelzok/palowicestr.gif
Jejkowice
gelzok/jejkowicestr.gif


Analizując obowiązujące przed dniem 28 lipca 2005 r. przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.) należy wskazać, iż zgodnie z art. 53 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 tej ustawy (m. in. pozwolenia na budowę), zapewniał możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany by4 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w/w raport został sporządzony w omawianej sprawie).

Zgodnie natomiast z art. 46 cyt. ustawy, wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przy czym postępowanie to stanowiło cześć postępowania zmierzającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Z powyższego wynika jednoznacznie, iż postępowaniem, w którym należało do dnia 28 lipca 2005 r., zapewnić udział społeczeństwa, było m.in. postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie natomiast z przepisem art. 33 ust. 1 Prawa ochrony Środowiska organizacje ekologiczne, które powołując się na miejsce swego działania, zgłosiły chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczyły w nim na prawach strony.

Wynika zatem z tego, iż organizacja ekologiczna w warunkach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, brała udział w postępowaniu jako uczestnik na prawach strony. Dopuszczenie organizacji ekologicznej w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu ochrony środowiska nie wymagało wydania odrębnego postanowienia.

W takim bowiem przypadku organizacja uczestniczyła w postępowaniu, a jedynie w przypadku niemożności takiego uczestnictwa organ administracji publicznej wydawał postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu, na które służyło zażalenie (art. 33 ust. 2 w/w ustawy).

Na marginesie należy wskazać, iż art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźn. zm.) nie wyłączał stosowania przepisu art. 33 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepis ten określał bowiem wyłącznie krąg stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę, natomiast nie odnosił się w ogóle do innych jego uczestników.

Na mocy art. 28 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wyłączone zostało stosowanie ogólnego przepisu art. 31 Kpa, natomiast nie dotyczyło to stosowania innych przepisów szczególnych, w oparciu o które organizacja ekologiczna mogła uczestniczy6 w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w charakterze uczestnika na prawach strony.

W omawianym przypadku Pan Zbigniew Gelzok działający w imieniu Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" pismem z dnia 26 czerwca 2006 r., skierowanym do Starostwa Powiatowego w Rybniku, zgłosił udział Stowarzyszenia na prawach strony w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę w/w stacji bazowej telefonii komórkowej. W związku z w/w zgłoszeniem żaden z organów nie wydał postanowienia, o którym mowa w przepisie art. 33 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, tj. postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" do udziału w postępowaniu.

Z powyższego wynika, iż omawiane Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na w/w inwestycje. Stowarzyszeniu doręczona została m. in. decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 12 kwietnia 2006 r.; nr 11512006, znak: ABI-7351123812005106, od której pismem z dnia 21 kwietnia 2006 r. wniosło odwołanie do Wojewody Śląskiego.

Analizując treść przepisu art. 33 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, z punktu widzenia możliwości wniesienia przez uczestnika na prawach strony (tj. organizacji ekologicznej) odwołania od doręczonej mu decyzji, należy wskazać, iż ukształtowane orzecznictwo i doktryna powstałe na bazie przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego jak również orzecznictwo, dotyczące zastosowania w/w przepisu art. 33 ust. 1 Prawa ochrony środowiska - wskazują na możliwość wniesienia odwołania we wskazanej wyżej sytuacji.

W związku z powyższym należy uznać prawo organizacji ekologicznych do wniesienia odwołania od decyzji, o ile uczestniczyła ona w postępowaniu organu I instancji na prawach strony.

Dla oceny omawianej sprawy oznacza to, iż decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 05 czerwca 2006 r., znak: RR-AB.III/RN/7111/276/05/06, umarzająca postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr 116/2006, znak: ABI-7351/238/2005/06, w części dotyczącej odwołania Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom"Prawo do życia" zapadła z naruszeniem w/w przepisu art. 33 ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

Ponieważ zgodnie z przepisem art. 11 Prawa ochrony środowiska:"Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna", oznacza to, iż decyzja podjęta z naruszeniem przepisu art. 33 ust. 1 Prawa ochrony środowiska - w części, której dotyczy to naruszenie - jest nieważna z mocy prawa. Stad tez w omawianej sprawie ma zastosowanie przepis art. 156 § 1 pkt 7 Kpa, stanowiący, iż: "Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa."Oszuści z Instytutów Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu

dot. orzeczenia lekarskiego z dnia 25.01.2006r. nr KP(34)06 Przychodni Chorób Zawodowych IMP w Łodzi w sprawie choroby zawodowej Pana Zbigniewa Gelzoka

18.09.2006

Szanowny Panie!

Ten dokument pozwala mi otwarcie mówić o tym, iż w 2002 roku Instytuty Medycyny Pracy w Sosnowcu i Łodzi zostały skorumpowane przez operatorów telefonii komórkowej. Moje postępowanie trwa ponad 4 lata i nawet WSSE Katowice nie wierzy już oszustom.

Zbigniew Gelzok


Fragment listu

W piśmie z dnia 08.03.2006r. Pan Zbigniew Gelzok wnosi o wyjaśnienie dlaczego lekarze specjaliści IMP (dr n. med. Jacek Gruchała) wydając orzeczenie lekarskie z dnia 25.01.2006r. nr KP(34)06 o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej pominęli całkowicie wymagane wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 28.02.2005r. wydanym w Jego sprawie - przeprowadzenie badań endokrynologicznych i badanie nasienia u w/wym., tym samym nie dokonał wszechstronnego rozpoznania i ustalenia schorzeń wymienionych w pozycji 19 wykazu chorób zawodowych z rozporządzenia R.M. z dnia 18.11.1983r w sprawie chorób zawodowych, w tym choroby gonad wywołanej działaniem pól elektromagnetycznych.

W piśmie z dnia 08.06.2006r. kierownik Przychodni Chorób Zawodowych IMP w Łodzi nie ustosunkował się w sposób dowodowo istotny do wymogów wyroku WSA z dnia 28.02.2005r. oraz zarzutów Pana Zbigniewa Gelzoka, ponownie nie znajdując podstaw do rozpoznania choroby zawodowej u w/wym. powołując się na fakt aktualnie obowiązującego wykazu chorób zawodowych nie uwzględniającego schorzeń powstałych w wyniku zawodowej ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Argumentacja zawarta w powyższym piśmie nie odpowiada wymogom wyroku WSA w Gliwicach z dnia 28.02.2005r. oraz nie wyjaśnia zarzutów Pana Zbigniewa Gelzoka.

całość w pliku oryginalnym, .pdf, 212 KB
Firmy m. in. GAWINEX z Rybnika wyłudziły setki decyzji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej

19 lipca 2006

Proszę na stronie podkreślić, że firmy między innymi "GAWINEX" z Rybnika wyłudziły setki decyzji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej aby budować nielegalne stacje bazowe telefonii komórkowej.

Opierając się na decyzję i pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z 12-go lipca 2006 r., które przesyłam można skutecznie wycofywać z obiegu prawnego lewe decyzje. Firmą GAWINEX zajmie się Prokurator.

Podziękowania za odważną decyzję należą się nowemu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu panu Andrzejowi Wojtyła.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

plik do pobrania, .pdf, 74,6 KB

szybki przegląd: zrzut ekranowyKompromitacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach !

10 lipca 2006 r.

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego jest bardzo ważna.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

DECYZJA

Na podstawie art. 158 § 1, w związku z art. 156 § 1 p. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzam z urzędu nieważność decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2002 r., znak: ZE/531-401/88/2002
uzgadniającej pozytywnie w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym projekt budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5063 systemu GSM 900 MHz oraz DCS 1800 MHz sieci "IDEA" przewidzianej do zainstalowania na wieży kościelnej przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach.

plik do pobrania, .pdf, 162,8 KBBłędna decyzja Prezydenta Miasta Żory

Organizacja Prawo do Życia jest stroną także w Żorach !

Katowice 7 lipca 2006


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w składzie:
Przewodnicząca: Beata Leszczyńska - sprawozdawca
Członkowie: Bozena Miliczek-Ciszewska
Anna Kajzerek

po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do zycia" Gelzok Zbigniew z siedzibą w Rybniku, ul. Bracka 16A od decyzji Prezydenta Miasta Żory z dnia 14 kwietnia 2006r., o nr IKOS.ROSiR.DS.7617 - 19/05/06 w sprawie: ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5963 zlokalizowanej na dachu budynku hipermarketu Auchan oraz wewnątrz tego budynku przy ul. Francuskiej 11 w Żorach" na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2006 roku orzekło uchylić zaskarzoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

plik do pobrania, .pdf, 176,2 KBWybierzcie Pana Zbigniewa Gelzoka na Wojewodę Śląskiego !!!

aby mordercy waszych dzieci poszli do więzienia, a stacje bazowe telefonii komórkowej na złomowisko.

"Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr n. med. Zbigniew Świderek oskarża:"

4 maja 2006 r.

Akt oskarżenia

Oskarżam:

Zbigniewa Gelzoka zamieszkałego w Rybniku (44-251), ul. Bracka 16A o to, że w dniach 16 lutego 2006r., 20 lutego 2006r., 23 lutego 2006r., 27 marca 2006r., 28 marca 2006r. i 29 marca 2006r. w Katowicach, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w dniach 06 lutego 2006r.. 16 lutego 2006r., i 28 marca 2006r. w Katowicach w czasie pobytu na terenie Stacji znieważył w opinii publicznej Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz naraził wskazaną Instytucję i Organ na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj o czyn z art. 212 §2 kk i 226 §1 kk


WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ul. Raciborska 39 40 - 957 Katowice skrytka pocztowa 591
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr n. med. Zbigniew Świderek
reszta w pliku, .pdf, 131,6 KBSzanowny Panie Premierze Jarosławie Kaczyński może jest szansa, aby zmienić Wojewodę

My rozpoczynamy walkę z przestępcami z Katowic

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2006-06-07
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9
032-42-54-608

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Lech Kaczyński
Kluby Poselskie RP
Rzecznik Praw Obywatelskich
Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

Dotyczy: Zamachu na demokratyczne prawa obywatela, podważeniu Polskiego ustawodawstwa, przestępczych działań o charakterze korupcyjnym dokonane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod przewodnictwem największego oszustwa w Polsce pana Zdzisława Konopkę dyrektora tego wydziału w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowych.

W imieniu pani Anny Szkołda, Wiesławy Józefa Cieślik z Żor , Jarosława Kasty. Mieczysława Augustowskiego z Rybnika, części mieszkańców Palowic, Ochojca, Rybnika, Żor, Tychów i innych mając niezbite dowody przestępczej działalności Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na niespotykaną dotychczas skalę proszę wszystkie wymienione instytucje o pomoc w walce z nieuczciwymi urzędnikami.

My rozpoczęliśmy walkę o demokratyczne prawa, które nam zabrano i wygramy z waszą lub bez waszej pomocy.

To, co robi pan Konopka i jego podwładni to niespotykane zjawisko nawet w krajach gdzie dominuje reżim i brak jest demokracji, urzędnicy administracji publicznej wystąpili przeciwko ustawodawstwu naszego kraju i przeciwko jego mieszkańcom kradnąc jednocześnie, co miesiąc publiczne pieniądze, które im się nie należą.

Dziś mogę z pełną odpowiedzialnością postawić im zarzut masowego narażenia zdrowi i życia mieszkańców Śląska( po potwierdzeniu się przypadków śmiertelnych będzie zarzut dokonanie morderstwa), naruszenia prawa własności, pozbawienie konstytucyjnych praw oraz działanie na szkodę państwa Polskiego.

Przykładów złamania prawa jest mnóstwo, ale wymienię te największe i najnowsze.

1. Decyzja ( w załączeniu) pana Konopki dotyczącą umorzenia postępowania odwoławczego Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" od decyzji Nr 115/2006 Starosty Rybnickiego z 12 kwietnia 2006 L, znak: ABI-7351/238/2005/06, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej POLKOMTEL S.A. Z/S przy Al. Jerozolimskich 81 w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT-24558 PALOWICE na działce nr ew. 166/34 położonej przy ul. Wiejskiej w Palowicach.

1a/ W powyższej decyzji pan Konopka wykluczył stosowanie Prawa Ochrony Środowiska przy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, co jest ewidentnym zamachem na ustawodawstwo naszego kraju i jednoznacznie wskazuje na zaistnienie korupcji (podważenie prawa dla operatora mogło być warte kilkaset tysięcy złotych).

1 b/ Starostwa Rybnicki dał 11.04.2005 r. status strony stowarzyszeniu, a aktualny Wojewoda bez podstawy prawnej pozbawił tego prawa. (23.05.2005 Wojewoda Śląski uchyla w całości postanowienie Fudali i Błaszczyńskiego, że mieszkańcy nie są stroną, .pdf, 94 KB)

Powyższe na pewno jest związane z korupcją, nieuczciwością z uwagi, iż pan Konopka doskonale znał stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mówiące, że

Postanowienie (w załączeniu) Znak DOR/ORZ/7201/2824/05/06 z dnia 2006-04.26 w którym jednoznacznie twierdzi, że:

Wynika, zatem z tego, iż organizacja ekologiczna w warunkach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, brała udział w postępowaniu jako uczestnik na prawach strony. Dopuszczenie organizacji ekologicznej w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu ochrony środowiska nie wymagało wydania odrębnego postanowienia.

W takim, bowiem przypadku organizacja uczestniczyła w postępowaniu, a jedynie w przypadku niemożności takiego uczestnictwa organ administracji publicznej wydawał postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu, na które służyło zażalenie (art. 33 ust. 2 w/w ustawy).

Na marginesie należy wskazać, iż art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm nie wyłączał stosowania przepisu art. 33 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepis ten określa, bowiem wyłącznie krąg stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę, natomiast nie odnosił się w ogóle do innych jego uczestników.

Na mocy art. 28 ustawy Prawo budowlane wyłączone zostało stosowanie ogólnego przepisu art. 31 Kpa, natomiast nie dotyczyło to stosowania innych przepisów szczególnych, w oparciu, o które organizacja ekologiczna mogła uczestniczyć w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w charakterze uczestnika na prawach strony.

Stanowisko te jest zgodne z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Ministra Środowiska, czego dowodem są prawomocne wyroki z dnia 31 marca 2006 roku oraz z dnia 20 stycznia 2005 w załączeniu.

Pozostaje tylko pytanie ile zapłacono za ewidentnie popełnione przestępstwo? ( w grę mogę wchodzić olbrzymie kwoty).

2. Zgodnie z art. 378 w związku z art. 51 Prawa Ochrony Środowiska każda stacja bazowa telefonii komórkowej musiała i musi być uzgodniona z Wojewodą Wydziałem Środowiska i Rolnictwa, który podlega bezpośrednio pod Ministra Środowiska.

Pan Konopka zignorował te przepisy i zastosował tak zwane prawo korupcyjne operatora telefonii komórkowej i zignorował Ministra Środowiska oraz mieszkańców Śląską. Powyższe to zamach na ustawodawstwo naszego kraju.

3. Przyjmowano zgłoszenia wykonania montażu urządzeń budowlanych powyższej 3 metrów wymagających zgłoszenia mimo że żadne urządzenie nie miało tyle. Do wniosku operator dołączał kopertę. Kolejne skandaliczne działanie.

4. W dniu 15 września 2005 roku, kiedy prawo mówiło jednoznacznie, iż każda stacja bazowa telefonii komórkowej wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych za pieniądze Wydział Rozwoju Regionalnego wykluczył stosowanie tego prawa w przypadku nielegalnej stacji ERA GSM w Rybniku na budynku ELROW w Rybniku, gdzie masowo chorują ludzie ( za ta decyzję operator mógł zapłacić ogromne pieniądze).

5. Mimo że Polskie Prawo nigdy nie dopuszczało do sytuacji, kiedy mógł być sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska to przestępczy wydział z Katowic opierał się i akceptował te fałszywe dokumenty (tu tylko znowu ogromne pieniądze mogę wchodzić w grę).

6. Najważniejsze dla mieszkańców przepisy wynikające z ustaw naszego kraju zawsze dopuszczały społeczeństwo do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko art. 31,32,53 Prawa Ochrony Środowiska, lecz mieszkańców Śląska pozbawiono w niektórych przypadkach tego prawa (za ile znowu powstaje pytanie).

7. Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach pozwolił komercyjnemu operatorowi na naruszenie cudzej własności ( to zrobiono prawdopodobnie za ogromne łapówki).

8. Najważniejsze osiągnięcia pana Adama Wolnego jednego z największych oszustów budowlanych w Polsce to sprawa stacji PLUS GSM w Rybniku Ochojcu, która w momencie wydawania pozwolenia na budowę działała nielegalnie kilka miesięcy, lecz pan Wolny stwierdził, że był to rozruch ( za to stwierdzenie musiał wziąć pieniądze).

Przypadków przestępczej działalności jest jeszcze mnóstwo, lecz to mam nadzieję wszystko zostanie sprawdzone na polecenie Premiera, Prezydenta, Posłów, Rzecznika Prawa Obywatelskich, Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, a wszystkie odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie pana Krzysztofa Puzyny iddd.de.

Polacy mają prawo poznać przed wyborami samorządowymi czy nasi przedstawiciele są z obywatelami, czy interesuje ich tylko i wyłącznie kariera poselska tak jak pana Bolesława Piechy, który zamilkł, kiedy dostał się na wysokie stanowisko.

My na Śląsku na nowego Wojewodę Śląskiego pana Tomasza Pietrzykowskiego nie mamy, co liczyć. Wszystko wskazuje, że jedyną rzeczą, którą potrafi, jest comiesięczne pobieranie pensji i jeżeli jego podwładni panowie Konopka, Wolny, Nawałka kpią sobie z niego to i my również śmiejemy się z Wojewody.

Szanowny Panie Premierze może jest szansa, aby zmienić Wojewodę i na jego stanowisko dać osobę, która będzie znała prawo i będzie służyć mieszkańcom Śląska, bo ciężko jest żyć w niedemokratycznym województwie.

Pan Konopka jest odpowiedzialny za zbiorowe narażenie zdrowia i życia ludzi i odpowie za to prędzej czy później.

My rozpoczynamy walkę z przestępcami z Katowic i wygramy ją.

Ponadto zasadnym również powiadomienie byłoby parlamentu Unii Europejskiej o zamachu na demokratyczne prawa obywatela Polski. Powinni poznać prawdę o ohydnej i odrażającej działalności Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Oczekuje podjęcie niezwłocznych działań.

Zbigniew Gelzok.

W załączeniu:

Lewa decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 5.06.2006 r.

Postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.04.2006 r.

Wyroki Sądów Administracyjnych z dnia 20.01.2005 oraz 31.03.2006 r.Skandal- Urząd Wojewódzki w Katowicach-urzędnik popełnia przestępstwo

Rybnik 2006-06-07 załączony dokument, .pdf, 182 KB

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom -Prawo do życia-

Gelzok Zbigniew Ul. Bracka 16 A, 44-251 Rybnik 9, 032-42-54-608 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3 Premier Kazimierz Marcinkiewicz Kancelaria Prezydenta RP Prezydent Lech Kaczyński, Kluby Poselskie RP, Prokuratura Apelacyjna w Katowicach, Dziennikarze

Dotyczy: Popełnienia przestępstwa z art. 231, 271 Kodeksu Karnego oraz zamachu na demokratyczne prawa stowarzyszeń przez Ryszarda Nawałkę Wydział Rozwoju Regionalnego Wojewody Śląskiego pod wpływem nacisku pana Zygmunta Konopki.

więcejPytania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego przez pana Zbigniewa Świderka

23 maja 2006 r. Panie Krzysztofie Skala Protestów w Polsce jest ogromna. A zwycięstw ludzi jest mnóstwo. W imieniu moich i pana przyjaciól z całej Polski chcę panu gorąco podziękować za doskonałą stronę i ogromne wsparcie. To początek totalnej wojny, którą Polacy wygrają. Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2006-05-23

"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Zbigniew Świderek
ul. Raciborska 39
40-957 Katowice

W związku z ogromnym wzrostem zachorowań na choroby nowotworowe oraz inne przy stacjach bazowych telefonii komórkowej przed powiadomieniem Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i oskarżeniem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o narażenie zdrowia i życia ludzi z art. 118 Kodeksu Karnego, o fałszowanie i nielegalne wydawanie decyzji wnoszę o udzielenie mi krótkich odpowiedzi.

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach [PWIS w K] zaświadcza na podstawie aktualnej dostępnej wiedzy, iż długotrwałe oddziaływania pola elektromagnetycznego poniżej normy nie oddziałuje negatywnie biologicznie na organizmy żywe.

2. [PWIS w K] zaświadcza, iż wyklucza się jednoznacznie związek przyczynowo skutkowy chorób nowotworowych dotykających mieszkańców Rybnika, Grabowni jako związany z oddziaływaniem stacji bazowych telefonii komórkowej.

3. Proszę o pisemne wskazanie z imienia i nazwiska pracowników nadzoru Zapobiegawczego opiniujących oceny oddziaływania na środowisko z podaniem (gdzie i kiedy prowadzili badania, jakie stopnie naukowe posiadają) a ja wskażę Prokuratorom, aby powołali ich jako biegłych z zakresu biologicznych długotrwałych oddziaływań pola na organizmy żywe.

4. Z uwagi, iż prawo nie przewidywało nigdy zatwierdzania raportów operatora telefonii komórkowej tylko oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przez organ właściwy do jej wydania w związku z tym żądam odpowiedzi za ile operatorzy telefonii komórkowej otrzymali nielegalne decyzje dotyczące kościoła Św. Stanisława w Żorach na ulicy Boryńskiej w Żorach.

5. Z uwagi na wyłącznie i niedopuszczanie stron do postępowania prowadzonego przez WSSS Katowice między innymi stowarzyszenia pana Mieczysława Augustowskiego z Rybnika, państwa Dyrda z Palowic, żądam odpowiedzi ile Oparto płacił za łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To, że Nadzór Zapobiegawczy współpracuje z operatorem telefonii komórkowej nie podlega najmniejszej dyskusji.

Oczekuję szybkiej odpowiedzi lub Prokurator uzyska te wyjaśnienia.

Ponadto wraz z innym stowarzyszeniem z Rybnika chcemy w Rybniku Grabowni zorganizować spotkanie i zaprosić przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Katowic (osobę opiniująca raport), aby pokazać mieszkańcom, kto odpowiada za śmierć ich bliskich, za choroby ludzi i zwierząt, za zniszczone układy odpornościowe u dzieci.

Chcę, aby ludzie osobiście poznali osoby, które kantują i oszukują i mimo to pobierają publiczne pieniądze. Panie Świderek ludzie doskonale wiedzą, że jesteście lewą instytucją, która nawet pomiary fałszuje i chętnie Prokuratorowi opowiem o tej technice stosowanej przez Sanepid.

Reasumując oskarżam pracowników WSSE Nadzoru Zapobiegawczego z Katowic o narażenie zdrowia i życia mieszkańców Śląska, o kanty i oszustwa, o łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o wydawanie lewych decyzji niemających umocowania prawnego.

Informuję, iż jest to początek działań ludzi z całej Polski i doprowadzimy do tego, że Prokurator Generalny oskarży Głównego Inspektora Sanitarnego o oszustwa, kanty, przekręty i najważniejsze o spowodowanie zbiorowego narażenia zdrowia i życia ludzi . To jest zbrodnia, której jesteście winni. Przez niekompetencję Sanepidu umierają, chorują ludzie.

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31.03.2006 roku wyraźnie podkreślił co myśli o panu Andrzeju Trybuszu- osobie która lekceważy sobie prawo i jest totalnie niekompetentna."..W świetle przytoczonych faktów, postępowania toczącego się przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i nie można uznać za prawidłowe. Ujawnione naruszenie przepisów prawa mające istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia powodują uchylenie zaskarżonej decyzji.."- sprawa IV SA Wa 110/04

Mam nadzieję, że kluby poselskie pomogą nam w walce z lewym organem administracji publicznej.

Zbigniew Gelzok

Do wiadomości: Kluby Poselskie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

plik oryginalny, .doc, 31 kBTo jest hit. Trochę przeglądu z Polski.

28 Apr 2006

Gmina bez zasięgu

Protesty mieszkańców Ryglic spowodowały rozebranie masztu telefonicznego. Polubownie zakończył się - opisywany także na naszych łamach - spór pomiędzy mieszkańcami przysiółka Galia w Ryglicach, a jednym z operatorów telefonii komórkowej. Ludzie, w obawie przed promieniowaniem, sprzeciwili się planom wybudowania w pobliżu ich domostw przekaźnika sygnału.

więcej patrz tutaj

Pozdrawiam Zbigniew GelzokChoroba mikrofalowa

15 Marzec 2006

Panie Krzysztofie, polskie pseudonaukowe placówki wykreśliły pole elektromagnetyczne z wykazu chorób zawodowych, ale wojsko tego nie zrobiło i to nadal obowiązuje. Przesyłam ustawę.
Punkt 5.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok


W Polsce choroba mikrofalowa została wykreślona na żądanie Uni Europejskiej z listy chorób zawodowych dla osób cywilnych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Nadal jednak występuje w dokumentach dotyczących chorób zawodowych, służb ochrony kraju jak wojsko, wywiad czy więziennictwo.

Patrz choroba mikrofalowa

Pozdrawiam Krzysztof Puzyna

więcejNIK w Łodzi oszukany !

17 luty 2006

Przesyłam panu jak Dziennik Łódzki oszukuje ludzi mówiąc im o bezpiecznych stacjach według NIK. Dziś dostałem odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli. Nie potwierdzają tego. Gazeta oszukała ludzi. Dane raportu są niedostępne dla nikogo na razie.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Uwaga administratora: w bazie danych gazet polskich cytowanego artykułu nie mogłem akurat znaleźć. To znaczy, że na bazę danych wszystkich gazet polskich, będącą w rękach jednej firmy, pewnie niemieckiej nie można liczyć, jeśli jest potrzebna.. Podobne doświadczenie robię z firmami internetowymi jak polbox, wp, czy onet. Jak jest coś ważnego co próbuję rozprowadzić przez te firmy po Polsce to mam zawsze trudności. Uważam, że internet w Polsce rozwinął się w złym kierunku i jest w większości pod złą kontrolą. Co to za fora w których nie można podać swojego kontaktu, czy wpisać adresy innych stron, taka cenzura ludzi dzieli, a nie łączy. Te massmedia terroryzują i okłamują pod płaszczykiem praworządności ! Tylko na niekomercjalnych stronach internetowych są prawdziwe informacje i niekomercjalne kontakty.

NIK w Łodzi został raczej oszukany niż przekupiony przez operatorów.

Jest to tylko sprawa czasu i urzędy kontrolne w Polsce tak jak sądy szwajcarskie, zrozumieją o co chodzi. Wkrótce przetłumaczę fragmenty tych wyroków, gdyż one dowodzą, że zdalne manipulacje mocą, czy nachyleniem anten przy oficjalnych pomiarach to fakty uwzględniane w Szwajcarii przy wyrokach sądowych- czyli jak pisałem przed rokiem operatorzy manipulują pomiary zdalnie.

Pomiary zapowiadane, nigdy nie pomierzą stanu prawdziwego natężenia pola EM, jeśli nachyleniem anten i mocą stacji bazowej można sterować zdalnie przez komórkę (w Polsce przez centralę BTS-u.)

NIK w Łodzi został raczej oszukany niż przekupiony i dowie się dlaczego, jak poczeka na tłumaczenie fragmentów wyroków ze Szwajcarii przeze mnie, sam przetłumaczy lub znajdzie w Polsce uczciwych specjalistów co im powiedzą prawdę ..

Rząd musi wreszcie wydać przepisy i zapewnić środki dla prawidłowych pomiarów przez obywateli na życzenie o każdej porze dnia. Czyli pomiary z zaskoczenia, uwzględniające lewe praktyki operatorów i fałszywe raporty oddziaływania na środowisko, powinny stać się prawem zagrożonego promieniowaniem obywatela.

19.2.2006, K.P.


Dowody oszustwa


więcej


GAZETA CODZIENNA "Dziennik Łódzki" wydanie z dn. 25 styczeń 2006 środa

w dziale gospodarka pisze:

"Promieniują, ale nie zagrażają

Łódzka delegatura NIK nie stwierdziła, by operatorzy telefonii komórkowych ustawili maszty przekaźnikowe w sposób zagrażający zdrowiu ludzi. Izba postanowiła skontrolować kilkaset stacji w woj. łódzkim po skargach zaniepokojonych mieszkańców. Zdaniem ekspertów, szkodliwe promieniowanie występuje na wysokości 30 - 40 m nad ziemią, a jego zasięg wynosi od 20 do 30m od anteny. Skontrolowane urządzenia spełniają polskie normy, dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, które są ostrzejsze od norm UE." (HOD)

http://dziennik.lodz.pl;
E-mail: dziennik@dziennik.lodz.plNowy wzór wniosku

5 luty 2006

Szanowny Panie

Najnowszy wniosek, który będzie składany w Polsce, zmodyfikowany z pomocą lekarza, który również protestuje przeciwko stacji bazowej telefonii komórkowej. Z uwagi na rosnącą ciągle falę protestów, proszę o zamieszczenie go bo nie nadążam.

Zbigniew Gelzok.Przesłałem panu Lewandowskiemu odpowiedź z jednoznacznym dowodem

plan tego nie dopuszcza.
Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
20 listopad 2005Ludzie chrońcie Gelzoka !
Kluczbork - naczelnik wydziału budownictwa Krzysztof Lewandowski
zam. 46-200 Kluczbork, ul. Fabryczna 16 szantażuje GelzokaŻory, PLUS GSM ucieka

PLUS GSM ucieka, szybko się wycofał, czas pokaże dlaczego.
Biegły sądowy stwierdził u trzeciego najmłodszego z nas montera uszkodzenie gonad.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
17 listopad 2005Mazury - Polacy nie dają się

17 Oct 2005

Przesyłam wyrok który pokazuje nieudolność i niekompetencję urzędników oraz jednoznacznie udowadnia, że stacja bazowa telefonii komórkowej zbudowana bez zgody stron jest nielegalna. Będzie masa wznowień, Ochojec już wznowiono.

Spraw przybywa ciągle. Kluczbork ogromny protest.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Kolejna wygrana tym razem mieszkańców Płazy

31 Oct 2005

którzy nie poddali się mimo że stacja miała być na kościele.Teraz zaczeli walczyć z istniejącą już
nielegalnie stacją w innym miejscu.
Polak jednak potrafi, kolejny ewidentny przykład.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Skandaliczna działalność pani mgr inż. Katarzyny Opoka-Rynkiewicz

Rybnik  27-10-2005

Do:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Prezydent Lech Kaczyński

tel.: (22) 694 2181, 694 22 00
kp-pis@sejm.pl, biuro.prasowe@pis.org.pl

Dotyczy: Skandalicznej działalności pani mgr inż. Katarzyny Opoka-Rynkiewicz Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Żorach oraz pana Adama Wolnego z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, człowieka, który sprzedał bezprawnie Ślązaków i pozwolił naruszyć ich własność.

więcej
To powinni zobaczyć Polacy,

że jest również Nadzór Budowlany w Żorach, który działa profesjonalnie i stanął po stronie prawa oraz po stronie mieszkańców Żor, nie dając się zastraszyć operatorom.

.." Zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego takie postępowanie organu I-szej instancji stanowi rażące naruszenie prawa i stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z urzędu. Organ nadzoru budowlanego nie występuje w tej sprawie jako strona, lecz jako organ którego obowiązkiem jest pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa, oraz świadomości i kulturę prawną obywateli. "Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec
Szanowny Panie!

Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec oraz praworządna i obiektywna decyzja Burmistrza Ozimka. Kolejny urząd przyjazny swoim mieszkańcom stojący na straży prawa.
Ponadto zapadł kolejny wyrok Sądu Administracyjnego niekorzystny dla operatora.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
3. Okt. 2005Fala protestów w Polsce coraz większa

Witam serdecznie i pozdrawiam. Fala protestów w Polsce jest coraz większa, coraz częściej głoszą się ludzie, posługują się wiadomościami ze strony i to dotyczy zarówno stacji nowych jak i wybudowanych.

W Leżajsku wygląda na to, że ERA GSM nie dostała zgody Urzędu Miasta, w tej sprawie dzwonił do mnie wiceburmistrz.

Ja w końcu mając dowody oskarżam pracowników Urzędu Wojewódzkiego, którzy sprzedali Śląsk i notorycznie pomagali operatorom, ale to ich koniec mam nadzieję.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
27 Sep. 2005


Wybór protestów w Polsce przeciwko masztom telefonii komórkowej od roku 1998

Zawiedli się na maszcie
Maszt stanął mimo protestów mieszkańców