umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Grenzwerte

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


exWieża śmierci
exDo Prymasa Polski
exWybór protestów w PolsceStacje bazowe szkodzą
Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej
AIDS a pola elektromagnetyczne

AIDS a promieniowanie z masztów telefonii komórkowej
Korruptionsskandal in Polen
Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit

exElrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
exElrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia
exSanepid und Messungen in Rybnik
ex
Sanepid, a pomiary miernikiem MEH-25 nr 13/98 z sondą pomiarową w Rybniku
exInwazja stacji bazowych w Rybniku: Rybnik - Ochojec, Rybnik - Kamień, Rybnik - Boguszowice
exWalka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
exNajszybsza porażka PLUSA
exKamień zaczyna walczyć
exJastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
exStowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
exDecyzja państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach była niezgodna z prawem !
(.pdf, 470 KB)
Kolejna gazeta pisze o Jastrzębiu podaję exlink, a rozmawiałem z ludźmi z innego bloku; mają wkrótce podjąc działania.Stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera
Sąd uznaje uszkodzenie narządów płciowych
List otwarty do Prezesa Zarządu ERA GSM
Gelzok: polskie normy są niebezpieczne!
Apel o prawo do życia
Szanowny Panie Prezydencie!!!
Wyszków: nie chcemy takiego sąsiada
Premier RP Prof. Belka, dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.
Odpowiedź Biura Prezydenta RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków"
Sygnały z Parlamentu
List otwarty do Sejmu RP
nowa afera Kwaśniewskiego
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz
Z. Gelzok poleca ważny artykuł
Nie damy operatorom odpocząć !
Interpelacja poselska posła B. Piechy z inicjatywy Z. Gelzoka
W Zorach teraz wojna
kolejne bandyckie działania PLUS GSM
W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM
czy stacje bazowe mogą byc robione na zgłoszenie
Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu
W Rybniku to dopiero początek
A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo
A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo 2
Moje stanowisko do problemów mieszkańców Rybnika
A. Wolny to urzędnik, który łamie prawo 3
Kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce
Ruski Bród, kolejny wyrok Sądu Administracyjnego
Odpowiedź na interpelację posła Bolesława Piecha
Tu ich przegonili
Świerklany, pozwolenie na budowę komina
Palowice, ogłoszenie
Świerklany, dochodzenie
Prasa pomaga
Rybnik: Palowice, Jejkowice -totalna klęska PLUS-GSM
Świerklany, maszty i stacja są nielegalne
Poseł Piecha (PIS): stacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców
Łamanie prawa mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowania decyzji,
poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji

Fala protestów w Polsce jest coraz większa
Sukces mieszkańców miejscowości Grodziec
To powinni zobaczyć Polacy


Rybnik Niedobczyce

20.6.2005, spotkanie przeciwników budowy stacji PLUS GSM na budynku szkoły podst. nr 21
odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem? pdf, 171 KB

Rybnik-Ochojec

w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw
exO6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!
ex
18.05.05 Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu
Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)
ex13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"
więcejRybnik-Grabownia

exRybnik-Grabownia-silny protest rozpoczęty
exDrugie Stowarzyszenie w Rybniku atakuje, nieostatnie zapewne.


Diabeł Rokita, planuje piekło dla polskich rodzin, (.pdf, 60 KB)
Jak na podstawie powyższego wygląda, pan Rokita i Platforma Obywatelska, kłamie, a ludzie ich nie obchodzą.Polanica- Zdrój, Opinia Gelzoka
exopinia Gelzoka: " Jak się bronić przed zgloszeniami "

ex
Nowy polecany wzór listu
"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 57 KB)

ex
Wzór listu
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" wypełniony
oryginał listu "Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 40 KB)

ex
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" do indywidualnego użytku
jako .doc, 40 KB
jako .pdf, 139 KB- z linkami do dokumentów

ex
Opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB
jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów


To powinni zobaczyć Polacy,

że jest również Nadzór Budowlany w Żorach, który działa profesjonalnie i stanął po stronie prawa oraz po stronie mieszkańców Żor, nie dając się zastraszyć operatorom.

.." Zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego takie postępowanie organu I-szej instancji stanowi rażące naruszenie prawa i stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z urzędu. Organ nadzoru budowlanego nie występuje w tej sprawie jako strona, lecz jako organ którego obowiązkiem jest pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa, oraz świadomości i kulturę prawną obywateli. "

Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec
Szanowny Panie!

Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec oraz praworządna i obiektywna decyzja Burmistrza Ozimka. Kolejny urząd przyjazny swoim mieszkańcom stojący na straży prawa.
Ponadto zapadł kolejny wyrok Sądu Administracyjnego niekorzystny dla operatora.
Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
3. Okt. 2005

Fala protestów w Polsce coraz większa

Witam serdecznie i pozdrawiam. Fala protestów w Polsce jest coraz większa, coraz częściej głoszą się ludzie, posługują się wiadomościami ze strony i to dotyczy zarówno stacji nowych jak i wybudowanych.

W Leżajsku wygląda na to, że ERA GSM nie dostała zgody Urzędu Miasta, w tej sprawie dzwonił do mnie wiceburmistrz.

Ja w końcu mając dowody oskarżam pracowników Urzędu Wojewódzkiego, którzy sprzedali Śląsk i notorycznie pomagali operatorom, ale to ich koniec mam nadzieję.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
27 Sep. 2005

Dotyczy: łamania praw mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowanie decyzji, poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji

oryginał
(
.doc, 40 KB)

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-09-25
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Wojewoda Śląski
LECHOSŁAW JARZĘBSKI


Dotyczy: Łamanie prawa mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowania decyzji, poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji ze strony panów Adama Wolnego i Ryszarda Nawałki z Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Szanowny Panie!

Z uwagi, iż w imieniu pana są podpisywane decyzje w sprawach dotyczących budowy stacji bazowych telefonii komórkowej i wszystkiego, co z tym związane, zwracam się do pana w imieniu stowarzyszenia oraz mieszkańców Śląska z zapytaniem czy bierze pan odpowiedzialność za działania panów Wolnego i Nawałki, które jednoznacznie są skierowane przeciwko mieszkańcom Śląska, ustawom, organom władzy najwyższej, co sugeruje, że ci panowie sprzedali nas Ślązaków prawdopodobnie za ciężkie pieniądze operatorom telefonii komórkowej, którzy dzięki nim notorycznie łamią prawo na Śląsku.

Ja zgadzam się z Ministerstwem Infrastruktury, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz podległymi jednostkami niższego szczebla, mając dokumenty, które jednoznacznie pokazują, iż wymienieni panowie przyjęli postawę hańbiącą urzędników i potwierdzającą wszechobecną opinię o korupcji w urzędach.

Nie przypuszczam, aby prawo łamano bez przyjmowania korzyści majątkowych tym bardziej, że operatorzy na każdym kroku podkreślają, że mają Urząd Wojewódzki - który im pomoże i uchyli niekorzystną dla niech decyzję, bo przecież jest tam ich człowiek Adam Wolny i jego pomocnik pan Nawałka.

W każdym uczciwym Polskim Urzędzie w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej toczy się postępowanie z udziałem społeczeństwa na przepisach Prawa Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia, ale są wyjątki.

Prezydent Miasta Gliwic w lutym 2005 roku daje sprzeciw do zgłoszenia operatora PLUS GSM mając na uwadze obowiązujące przepisy i mieszkańców swojego miasta, stowarzyszenia, lecz operator odwołuje się do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wiedząc, że pan Adam Wolny pomoże mu i pozbawi praw mieszkańców Gliwic i tak zrobiono nazywając stację bazową telefonii komórkowej urządzeniem budowlanym, wydając decyzję bezprawną, rzucającą cień korupcji na Urząd Wojewódzki.
Zadałem kilka pytań panu Wolnemu, lecz nie odpowiedział, bo nie miał odpowiedzi na nie i nie wyjaśnił, dlaczego łamie przepisy z korzyścią dla operatora.

Kolejną sprawą jest ELROW w Rybniku gdzie pan, Nawałka powiedział uprzejmie, że się z panem Wolnym pomylili oczywiście na korzyść operatora tym bardziej, że nielegalna stacja działa od września 2004 roku i oczywiście, kto ją zalegalizuje, pan Wolny.

Przykładów można mnożyć, ale najbardziej jaskrawym jest sprawa PLUS GSM w Rybniku-Ochojcu i przykład jak Urząd Wojewódzki reprezentowany przez tych panów łamie prawo. poświadcza nieprawdę, legalizuje bezprawie posuwając się do sytuacji absurdalnych gdzie jedyną odpowiedzią może być korupcja, ponieważ:

1. Zalegalizowano bezprawie wiedząc, że w dniu wydawania decyzji przez Urząd Miasta Rybnik stacja działała nielegalnie kilka miesięcy i była w użytkowaniu, lecz prawdopodobnie za pieniądze pan Wolny zalegalizował to.

2. Stwierdzono, że inwestor rozpatrzył wnioski społeczeństwa i stowarzyszenia 25 kwietnia 2005 roku tylko, że do dnia dzisiejszego PLUS GSM nie zrobił tego, więc pan Wolny poświadczył nieprawdę i fakt potwierdziła Rada Miejska w Rybniku.

3. Ponadto pan Adam Wolny i Ryszard Nawałka również rozpatrzyli wnioski z prawa ochrony środowiska uważając się za wybitnych specjalistów z zakresu oddziaływania pól elektromagnetycznych, podważając profesorów i inżynierów, znawców tematu.

W tej sprawie zwracam się do Ministerstwa Środowiska o potwierdzenie czy ci panowie są uważani za fachowców w tej dziedzinie, bo dla mnie to zwykli oszuści niemający zielonego pojęcia o tym temacie.

4. Według przepisów, ustaw Ministerstwa Środowiska stowarzyszenia mogą uczestniczyć w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, ale nie według tych panów, ponieważ oni uznali, że udział społeczeństwa i stowarzyszeń jest uzależniony od operatora i to on decyduje o tym, co znowu może świadczyć o korupcji.

Mogę twierdzić tak z pełną odpowiedzialnością tym bardziej, że Wydział Środowiska i Rolnictwa, któremu szefuje pan Andrzej Jeżewski jest całkowicie inny przestrzegający prawa, honorujący mieszkańców Śląska, stowarzyszenia, bo nie mają nic do ukrycia.

Pan Andrzej Jeżewski odpisał bardzo szybko, że jeżeli Nadzór Budowlany stwierdzi samowole budowlaną on podejmie kroki zmierzające do uchylenia pozwolenia na emisję, pana Wolnego nigdy by na to nie było z wymienionych przyczyn.

Przed powiadomieniem organów ścigania zwracam się do Wojewody Śląskiego o pisemnie przejęcie odpowiedzialności za nieuczciwych urzędników lub o wyciągnięcie konsekwencji wobec nich i z uwagi, iż rozpatrywane są ważne sprawy związane z wymienionym tematem proszę o odsunięcie tych panów i zakazanie podejmowania dalszych lewych decyzji do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności, a szczególnie dlaczego my Ślązacy zostaliśmy pozbawieni naszych praw?

Na wszystko powyższe mam dowody, nie mogę tylko udowodnić korupcji, więc piszę tylko o prawdopodobieństwie, lecz trudno uwierzyć, że bezinteresownie łamie się prawo, a szczególnie twierdzenia o rozpatrywaniu wniosków z prawa ochrony środowiska przez panów Wolnego i Nawałki.

Mam również nadzieję, że przyszły klub rządzący w Polsce Prawo i Sprawiedliwość wyjaśni również sprawę i przywróci praworządność na Śląsku.

Oczekuję szybkiej odpowiedzi, sprawa bardzo pilna tym bardziej, że ludzie lawinowo skarżą się na negatywne skutki oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych w pobliżu zabudowań i miejsc przebywania ludzi i coraz więcej lekarzy o tym mówi otwarcie, łącznie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz oficjalnie na rynku w Żorach potwierdził to pan poseł Bolesław Piecha-lekarz, więc nie można wykluczyć na dzień dzisiejszy, że pan Adam Wolny i Ryszard Nawałka nie zostaną oskarżeni o najcięższe przestępstwa.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"
Zbigniew Gelzok.

Do wiadomości: Ministerstwo Infrastruktury.
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.


Stacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców
07 Sep 2005

Te słowa wypowiedział wczoraj publicznie lekarz poseł Bolesław Piecha i były to pierwsze jego słowa skierowane do mieszkańców Żor.

Pan Poseł Bolesław Piecha w dniu 2005 na rynku, w Żorach oficjalnie potwierdził, iż stacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.


Świerklany, maszty są nielegalne
07 Sep 2005

Dzisiaj widziałem decyzję z dnia 30 sierpnia 2005 roku dotyczącą stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM zlokalizowanej na cegielni w Świerklanach wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Starostwa Rybnik, stacja nielegalna, zbudowana bezprawnie, wstrzymano budowę.

Oczywiście było pisemne potwierdzenie przez uczciwego Starosty pana Damiana Mrowiec, tylko pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia, a takiego nie otrzymali.

Jednak w Polsce są uczciwi urzędnicy i respektują prawo.

Ciekawe co na to łamiący prawo PLUS GSM, gdzie ma teraz kolegów szukać.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Rybnik: Palowice, Jejkowice - totalna klęska PLUS-GSM, urzędnik jest dla mieszkańców i urząd również

Przesyłam panu drugą decyzję Starosty Rybnickiego, pana mgr Damiana Mrowiec, który pokazał prawdziwe, szczere i uczciwe stanowisko władz Starostwa. On potwierdził, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, że urzędnik jest dla mieszkańców i urząd również.

Każdy mieszkaniec powiatu rybnickiego może być dumny i szczęśliwy, że ma takiego włodarza.

To bezczelnych operatorów zaboli mocno. Mogą skomentować.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Palowice: odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie oddział 2 w Katowicach przy ul. Ceglanej 4 dla zamierzenia budowlanego p.n. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. Nr BT - 24558 Palowice", w którego skład wchodzą: maszt telekomunikacyjny, anteny nadawczo - odbiorcze, kontener techniczny na działce nr 166/34, zlokalizowanej w Palowicach przy ul. Wiejskiej, będącej własnością Pani Marii Jurczyga

Palowice: odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. oryginał .pdf., 126 KB

Jejkowice: odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. oryginał .pdf., 120 KB


Szanowny Panie

Gazeta pomaga coraz bardziej.

Stacje pod paragrafem?

Stacje bazowe telefonii komórkowej wcale nie są takie bezpieczne. Świadczą o tym wyroki sądów w różnych częściach kraju, a także ostatnia odpowiedź Wojciecha Hałka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na interpelację rybnickiego posła Bolesława Piechy.

Przypomnijmy, iż przeciwko budowie stacji bazowych protestują m.in.: mieszkańcy kilku rybnickich dzielnic (Kamienia, Ochojca, Niedobczyc), Świerklan oraz właściciele posesji przy ulicy św. Stanisława w Żorach. W związku z tym parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości skierował na ręce ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego interpelację.

Zażądał wyjaśnień, jakimi zasadami powinny kierować się urzędy przy udzielaniu pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komórkowej oraz na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych. W ministerialnym piśmie czytamy m.in., że procedura uzyskania zezwolenia na tego rodzaju inwestycję zawiera dodatkowe obwarowania ze względu na to, iż stacje bazowe mogą znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.

Potem podsekretarz stanu wylicza dokumenty, które należy złożyć w urzędach, a również warunki do spełnienia, by w końcu operator sieci komórkowej otrzymał pozwolenie na budowę i użytkowanie stacji (piszemy o tym poniżej).

Wiceminister podkreśla, że w przypadku tego typu przedsięwzięć operator musi przygotować raport o oddziaływaniu na środowisko. Dokument należy przedstawić na etapie starań inwestora o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, które wydaje urząd miasta lub gminy. I tu bardzo ważna informacja!

Prawo o ochronie środowiska zobowiązuje urząd do powiadomienia mieszkańców o danych zawartych we wniosku inwestora. Zainteresowane osoby mogą składać swoje uwagi, dotyczące projektu, w terminie do 21 dni. Takie samo prawo przysługuje organizacjom ekologicznym, czyli np. Stowarzyszeniu Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" w Rybniku, któremu niektóre urzędy odmawiają występowania w charakterze strony.

W kolejnym etapie urząd powinien uzgodnić z wojewodą wniosek inwestora wraz z raportem o oddziaływaniu przyszłej instalacji na środowisko. Jeśli szef wojewódzkiej administracji państwowej zaakceptuje dokumenty, wydaje postanowienie zatwierdzające zmianę planu. Mieszkańcom i organizacjom ekologicznym przysługuje zażalenie na postanowienie wojewody do ministra środowiska w ciągu siedmiu dni od daty jego doręczenia.
więcej

Świerklany, dochodzenie

więcej

Palowice, OG Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o złożonym wniosku firmy Polkomtel S.A. w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. przy ul. Wiejskiej w Palowicach
AB - 7351/ 238 /2005
Rybnik, dnia 04.07.2005 r.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska Dz. U Nr 62 z 2001 poz. 627 podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku z dnia 29.06.2005 r., złożonego przez firmę POLKOMTEL. S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 81, Oddział 2 - Katowice ul. Ceglana 4, w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. nr BT-24558, w skład której wchodzą : maszt telekomunikacyjny, anteny nadawczo-odbiorcze, kontener techniczny oraz przyłącz energetyczny nN, prowadzony kablem ziemnym w Palowicach przy ul. Wiejskiej.

patrz komentarz

Świerklany, pozwolenie na budowę komina
patrz też u góry
więcej

Odpowiedź na interpelację posła Bolesława Piecha

Szanowany Panie

Potwierdzenie najwyższych władz, liczy się tylko pozwolenie na budowę.

Wszystkie BTS-y na zgłoszenia są nielegalne i bezprawne. Potwierdzenie stosowania punktu 11 Prawa Ochrony Środowiska o nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa. Kościół w Żorach i ELROW wyjaśniony jest jednoznacznie.

Cała procedura jest wymieniona w piśmie.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
18 Jul 2005

Odpowiedź na interpelację


Kolejny wyrok Sądu Administracyjnego

Ruski Bród, kolejny wyrok Sądu Administracyjnego, który wyrażnie mówi Prawo Ochrony Środowiska, budowa instalacji radiokomunikacyjnych, znowu pan Adam Wolny ma pecha, nikt nie chce potwierdzić jego durnej teorii i zatwierdzaniu budowy jako urządzenia zgodnie z Prawem Budowlanym. Mam nadzieję że za łamanie prawa poniesie konsekwencje. Tak beznadziejny urzędnik jest opłacany z naszych pieniędzy !

Mam nadzieję, że otrzymał pan exlink petycje, pora skończyć z SLD to oni są winni, niech pan gdzieś to dołoży, każdy głos przeciwko SLD się liczy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
07 Jul 2005

Kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce

Szanowny panie Gelzok, ja mogę dopisać po lekturze raportu ochrony środowiska- miasteczka Bartoszyce, patrz poniżej: tysiące odpowiedzialnych systemu demokracji parlamentarnej jest skorumpowanych włącznie z władzami najwyższymi. To jest istota systemu zwanego demokratycznym, w którym władza jest odpowiedzialna przed lobbystami czyli legalnymi, nawet akredytowanymi przy parlamencie europejskim, jako przedstawiciele kół przemysłowych łapówkarzami. Z wyborcami się żaden z kupnych polityków nie liczy. Dlatego tak się politycy bronią przed ustawą umożliwiającą wyborcom, bezpośrednią kontrolę ich działalności. Korupcji nie trzeba szukać w Afryce jak to robią chętnie politycy i muzycy..
więcej patrz pod Bartoszyce
07 Jul 2005

Adam Wolny z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to urzędnik, który łamie prawo

Z uwagi iż w rozmowach telefonicznych dochodzą do mnie sygnały, że pomawiam urzędników bezprawnie, szczególnie w Urzędzie Wojewódzkim to z pełną odpowiedzialnością twierdzę

Pan Adam Wolny z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to urzędnik który łamie prawo i występuje przeciwko władzy, Sądom Administracyjnym, mieszkańcom Śląska, pozostaje pytanie za ile to robi ? bo na pewno nie bezinteresownie.

Zobaczymy co Rzecznik Praw Obywatelskich na to.

Ponadto pan Wolny nie ma ani jednego wyroku na swoją korzyść opiera się na swojej wybujałej fantazji.

Zagłosujemy wkrótce na stronie petycje na niego.

W imieniu swoim i mieszkańców Ślaska zwracam się do pana o zamieszczenie tego, my zaczynamy walkę z skorumpowanymi urzędnikami i wygramy ją z pomocą naszych posłów lub bez.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
06 Jul 2005

Załącznik: pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, .doc, 79 KB

Moje stanowisko do problemów nie tylko mieszkańców Rybnika

Najlepszą ochroną przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym jest

- kompletny demontaż stacji bazowych,
- kontrola społeczna źródeł radarowych,
- odszkodowania dla poszkodowanych,
- więzienie dla odpowiedzialnych za mordy i dezinformację polityków, naukowców i urzędników

więcej - Aby Polska była zdrowa -
oraz na stronie http://iddd.de/idb.htm

Po pierwsze, do odpowiedzialnych za stan dezinformacji- chcecie przeżyć na wolności to tłumaczcie uczciwie przez tłumaczy przysięgłych wyniki badań na polski i publikujcie je dla wszystkich. Oczywiście jako zaangażowany, mógłbym na zlecenie też przetłumaczyć..

Po drugie, mieszkańcy Polski i Rybnika wybierzcie Gelzoka na Prezydenta !
On ochroni wasze dzieci !

Po trzecie, tylko bezpośrednia kontrola państwa przez naród- czyli demokracja bezpośrednia zapewnia niezależnie od Europy większości społeczeństwa dobrobyt, ochronę i zdrowie !

Krzysztof Puzyna

Dokument Prezydenta Miasta Rybnika

z którego jasno wynika, że urzędnik Janusz Piekarczyk zlekceważył mieszkańców Ochojca, okłamał Prezydenta w tamtej sprawie oraz Pan Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali przyznaje, że legalizacja montażu stacji bazowych telefonii komórkowej opiera się o pozwoleniu na budowę, a nie na zgłoszeniu, co podkreślił w piśmie.

Nieuznawanie stowarzyszenia za stronę to sprawa pana Adama Wolnego z Urzędu Wojewódzkiego, który jest na usługach operatorów i to nie podlega dyskusji, dla nich łamie prawo.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
01 Jul 2005

patrz odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
R. Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem ?
pdf, 171 KB


A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo 2

Śląski Urząd Wojewódzki
WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO
Adam Wolny
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że za wszystkimi przekrętami operatorów telefonii komórkowej robiących stacje na zgłoszenie stoi pan i to dzięki panu odważyli się łamać prawo, co już opisałem w poprzednim piśmie.

W imieniu Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom oczekuję od pana natychmiastowej odpowiedzi i stwierdzenia, że według pana budowa stacji bazowych telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia jest oparta tylko na prawie budowlanym i uważa pan, że stanowisko najwyższych władz, ustaw, Sądów Administracyjnych jest błędne i oni powołując się na poniżej podane przepisy łamią prawo.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia zatwierdzana jest na podstawie przepisów,
cały dokument patrz więcej

Rybnik 2005-06-28

A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo,

zadałem mu proste pytania i nie umie na nie odpowiedzieć.
Wysyłam pytania i jego odpowiedź.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
29 Jun 2005 20:46:18

więcej

W związku z tym, że operatorzy twierdzą że stacje bazowe telefonii komórkowej mogą być budowane na zgłoszenie chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź zanim zwrócę się do wszystkich możliwych instytucji.

więcej

W Rybniku to dopiero początek

Potwierdzenie przez Urząd Miasta w Warszawie, że zgłoszenia są wykluczone i warunki zabudowy i zagospodarowania obowiązkowe. Urząd który zna i przestrzega stosowanie prawa.
więcej

W Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw

Date: 26 Jun 2005 08:44:09
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: Bartoszyce Rybnik!
To: webmaster@umtsno.de

Szanowny Panie!

Niech pan poda pełną informację, stacji bazowej telefonii komórkowej nie będzie w Bartoszycach, zbyt dużo uchybień formalnych i żle prowadzone postępowanie przez władze.

Doskonale pan wie, że bez powodu nie chciałbym usunięcia jakiekolwiek materiału, nie ma bardziej zaangażowanego człowieka w Polsce niż ja i pan, który walczy z łamaniem prawa i są efekty.

Ma pan dowód Urząd Miasta Żory wstrzymał na rok załatwianie sprawy Centertelowi.

Jeżeli w taki sposób będzie się postępować to ci co obawiają się nigdy już nie zwrócą się o pomoc, wie pan doskonale, że żyjemy w skorumpowanym kraju, gdzie władze straszą ludzi.

Posyłam panu kolejne porównanie- w sprawie Ochojca strony i społeczeństwo zostało zlekceważone przez Urząd Miasta Rybnik, a w przypadku Niedobczyc całkowicie coś innego, to presja strony zrobiła, a ja urzędników nie boję się.

Z posiadanych informacji uzyskanych u Wojewody wynika, że
Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali to oszust i wystąpił przeciwko ludności Rybnika pomagając w przestępstwie Era GSM, to samo w przypadku Ochojca. Niech pan porówna w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw publicznych, a w Niedobczycach pan Fudali chce robić się dobry.

Ponadto przesyłam dokument PLUS GSM, który świadczy o tym, że nie umie odpowiedzieć na wnioski ludzi, stron, stowarzyszenia oraz przyznaje stacje bazowe to proces budowy i pozwolenie na budowę jest wymagane i tym samym sami przyznali, że na zgłoszenia łamią prawo i wiedzą o tym i to potwierdzają.

Może przeprowadzi pan głosowanie czy Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali będąc oszustem, powinien dalej pełnić swoją funkcję czy powinien odejść. Naruszył cały KPA, ale pobierając pensje ponad 10 tysięcy na pewno nie odejdzie. Może takie głosowanie pokaże naszym władzom i klubom poselskim co ludzie sądzą i jakie mają zdanie.

Takie głosowanie pozwoli innym zastanowić się nad swoim działaniem..Szczególnie dotyczy najwyższych przedstawicieli władzy publicznej.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku

organizuje spotkanie przeciwników budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM nr BT - 24253 na budynku szkoły. Spotkanie odbędzie się w dniu 20.06.2005 r. o godz. 17 w budynku szkoły podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191

Dyrektor Szkoły
Ilona Czaja Holona
Organisator Arkadiusz Zimonia

patrz odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem?
pdf, 171 KB


Wyrok-kompromitacja Instytutu po raz drugi.

Panie Krzysztofie

To bardzo ważny wyrok, całkowicie podważający Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu i pana docenta Marzec.

Pokazuje on, iż placówka ta została skorumpowana przez operatorów telefonii komórkowej.

Wyrok ma ogromne znaczenie w sprawie pola elektromagnetycznego i jest najnowszy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
12 Jun 2005

Wyrok sądu administracyjnego w Gliwicach, 26 kwietnia 2005, .pdf, 401 KB
Panie Krzysztofie

To pismo jednoznacznie wyjaśnia czy stacje bazowe mogą być robione na zgłoszenie, -.doc, ca. 41 KB.
Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Żory przyznał mi racje, teraz tylko muszę otrzymac pisemne potwierdzenie ze szczegółowym wyjaśnieniem.

5 Jun 2005

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM nie miały żadnego pozwolenia, nawet we wstępnej fazie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. To totalne bezprawie PLUS i Centertel złamał stare pozwolenie na budowę. Gdy uszanuje się zasady prawa to wieża będzie zdemontowana.

Stacja Plus GSM w obecnej chwili nie jest czynna, operator będzie próbował wmówić Inspektorowi Nadzóru Budowlanego, że nigdy nie była uruchomiona i jeżeli Nadzór Budowlany w Rybniku w to uwierzy to jest skorumpowany.

Ponadto jednoznacznie wyjaśniło się w Żorach, że stacje działające na kościele Św. Stanisława są nielegalne o czym Nadzór Budowlany w Żorach już jest przekonany, tylko co zrobi?

Spotkanie w Zawierciu 9 czerwca.
Bardzo ciekawe czasy w Rybniku, wchodzi stacja nielegalna w Świerklanach.
Operatorzy mają olbrzymie problemy. To przestępcy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
02 Jun 2005

Kolejne bandyckie działania PLUS GSM

Przesyłam panu artykuł z dzisiejszego Super Express "Maszt z zaskoczenia" nie ma go w internecie. To kolejne bandyckie działania PLUS GSM i w tym wypadku z udziałem Urzędu Miasta Wodzisław, który złamał prawo, zignorował całkowicie ludzi, widocznie mają służyć operatorom.

Ponadto na kościele w Kokoszycach jest nielegalna stacja bazowa, wkrótce tam dotrę.
Pozostało tylko pytanie czy łamanie prawa jest bezineteresowne, czy jest to typowa sprzedaż ludzi za pieniądze.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
30.5.05

W Żorach teraz wojna

Komenda Miejska Policji w Rybniku podjęła zdecydowanie działania i prawdopodobnie we wtorek zamilknie stacja ERA GSM na ELROW w Rybniku.

W piątek w tym biurowcu mieli wolne i przedstawiciel syndyka Zenon Lokaj dostał wezwanie do stawienia się na komendę Policji z dokumentami takimi jak prawomocne pozwolenie na budowę i zgodę na użytkowanie stacji bazowej.

Wyszedł przy okazji kolejny absurd jeszcze większy od PLUSa GSM, ponieważ pan Zenon Lokaj chciał wmówić Policji iż stacja bazowa ERY GSM może działać na pozwoleniu TV POLSAT, którego już tam nie ma..

Ponadto potwierdza się koszmarna prawda przy kościele w Żorach, jest poszkodowana trzy osobowa rodzina z małym dzieckiem. Stwierdzono brak układu odpornościowego.

Zaczyna się walka o życie!

Ponadto mam informacje z rybnickich szkół o zachorowalności wśród nauczycieli i dlatego w trybie pilnym chcę poznać osobę odpowiedzialną za najohydniejszą z możliwych rzeczy: narażenie dzieci i nauczycieli na utratę zdrowia przez przestępczą firmę PTK CENTERTEL/Vodafone.

Na podstawie samego Rybnika mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że operatorzy złamali prawo i nie mają prawa budować nowych stacji.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Interpelacja poselska posła B. Piechy
więcej
oraz
str. 1, str. 2, str. 3
patrz też
Odpowiedź na interpelację

Nie damy operatorom odpocząć !

Drugie Stowarzyszenie w Rybniku atakuje, nieostatnie zapewne.

Dość uśmiercania ludzi, tym bardziej, że stacje są lokalizowane w pobliżu ludzkich skupisk, co jest sprzeczne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.Słupsk ma oflagować się na barwy śmierci czyli czarne.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

21.05.05


Złapani w sieć

Żadne badania


przeprowadzane do tej pory nie potwierdziły, że stacje bazowe telefonii komórkowej są bezpieczne dla życia i zdrowa ludzi. Protestujący przeciwko ich instalacji mieszkańcy twierdzą, że obecność fal znacznie pogarsza odporność organizmu człowieka. Są i tacy, którzy mówią o masowych zachorowaniach. Przez lata z tym walczą i nie zamierzają poprzestać.

Póki sił mi starczy

Zbigniew Gelzok z Rybnika-Kłokocina pięć lat pracował jako monter stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2002 roku poczuł się bardzo źle. Cierpiałem na bezsenność, bóle głowy. Okazało się, że mam strasznie zniszczony kręgosłup. Miałem 33 lata, a czułem się jak wrak człowieka - wspomina rybniczanin. Musiał zażywać środki uspokajające. Obecnie jest na rencie i walczy o uznanie choroby zawodowej. W podobnej sytuacji jest wielu jego kolegów. Gelzok uważa, że stracił zdrowie z powodu szkodliwego oddziaływania stacji BTS. więcej


Poważne naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali

Panie Krzysztofie.

Po raz drugi doczekałem się poważnego naruszenia prawa przez operatora oraz Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali. Wydał on pozwolenie budowę istniejącej bezprawnie stacji, wobec tego decyzja ta nie ma prawa nabrać mocy prawnej, gdyż operator nie może zrobić zgłoszenia prac do Nadzoru Budowlanego, a ponadto będą odwołania do Wojewody, któy powinien bezprawną decyzję uchylić.

Ta decyzja pokazuje również, jak łamane są prawa konstytucyjne, Prawo Ochrony Środowiska oraz artykuły Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W tej sprawie mieszkańcy miasta Rybnik w tym i ja składaliśmy wnioski, oparte o opinie najwyższych władz, Sądu Administracyjnego oraz opracowania pana mgr inżyniera Kłoszewskiego i inne. Pan Janusz Piekarczyk kierownik referatu wydziału architektury w Urzędzie Miasta przyznał, że odrzucił wnioski tylko dlatego, że nie ma zielonego pojęcia o polu elektromagnetycznym i to jest postawą jego całkowitego zignorowania mieszkańców.

Ten urzędnik mam nadzieję długo już nie będzie pracował w urzędzie, stracił zaufanie społeczeństwa, złamał prawo, więc nie może dalej wykonywać swojej pracy.

W sprawie ELROW sytuacja jest jeszcze ciekawsza. W Urzędzie Miasta przyznano, że pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nie zostanie wydane, pomimo że było już podpisane przez urzędnika, którego od tej pory nie ma.. Inwestor chce to pozwolenie legalizować przez ponowne zgłoszenie łamiąc przy tym jeszcze prawo. Stacja działająca od września 2004 nie ma jakiejkolwiek decyzji. Jest to przestępcza działalność operatora, mieszkańcy nie mają wątpliwości, a Prokuratura prowadzi śledztwo.

W sprawie Ochojca urząd wpadł, ponieważ wszystkie wnioski z innych stacji wysyłane są do inwestora, a w tej jednej sytuacji nie, odmówiono stowarzyszeniu statusu strony, mimo że minął okres miesiaca, i to wszystko skłoniło mnie do wyciągniecia wniosków, że coś jest nie tak z tą stacją.

Wiadomo teraz co i pokazuje to jednoznacznie, że w tym przestępczym procederze na pewno uczestniczy pan Piekarczyk bo musiał wiedzieć o tym, i dlatego tak się spieszył.

Zobaczymy czy Rada Miasta Rybnika stanie po stronie mieszkańców, czy przestępców. Stanowisko ich zostanie zaprezentowane mieszkańcom.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

W załączniku bezprawna decyzja Prezydenta Miasta Rybnika.


Komentarz

Informacje o zagrożeniu zdrowia i życia nie jednego mizernego, czy niemizernego pana Fudali, ale tysięcy mieszkańców Rybnika są wystarczającym powodem do najwyższego alarmu. Także dla służb bezpieczeństwa. Opłacane są one przecież przez pieniądze podatników, którzy teraz potrzebują pomocy służb specjalnych zorganizowanych dla mieszkańców Rybnika i obywateli Polski, a nie przeciwko nim !

Jeśli urzędnicy państwowi działają przeciwko interesom większości, przeciwko zdrowiu i życiu ludzi, świadczy to o ich podłości oraz o ich korupcji. Informacje o szkodliwości dla zdrowia stacji bazowych telefonii komórkowej działających na zasadzie promieniowania elektromagnetycznego są przecież przyjęte do wiadomości.

Zapisy na http://iddd.de/logs/
dowodzą ładowanie wyników badań przez urząd miasta Rybnika
takich jak

"Universität Wien-Studie" (Kundi i inni) - udowadnia problemy wegetatywno-naczyniowe w otoczeniu stacji bazowych
"Universität Valencia-Studie" ( Navarro i inni) - udowadnia zaburzenia psychiczno-neurologiczno-wegetatywne i jest powtórzeniem badań profesora Kundi.
"Niederländische Regierungs-Studie", (TNO Laboratory, The Hague, NL) - udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
"La Nora, Murcia-Studie" (Oberfeld i inni), - udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
"Tel-Aviv-University, Medical Center-Studie" (Wolf i inni) - udowadnia zwiększona umieralność na raka.


i dalsze, więcej na stronie http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60
(oryginalne dokumenty są dostępne przez stronę
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base)

Prezydent Miasta Adam Fudali i kierownik referatu wydziału architektury w Urzędzie Miasta Janusz Piekarczyk nie są wyjątkami, tylko potwierdzają oni praktycznie fałszywość systemu stworzonego na usługi lobbystów przemysłu amerykańskiego.

Walczcie póki macie jeszcze te możliwości !!!

One zostaną wam w przypadku akceptacji konstytucji europejskiej zabrane przez Reżim Uni Europejskiej.

Parlamentarny system przedstawicielski nie jest systemem demokratycznym !

To tylko zmyła marketingowa na usługi amerykańskich parazytów- czyli tych co drukują pieniądze za darmo i bez pokrycia.

Nie głosujcie na konstytucję europejską, która was wywłaszcza. Ona pozbawia ludzi ostatecznie jakichkolwiek demokratycznych praw do samoorganizacji i zarządzania własnego kraju!

więcej http://iddd.de/idb.htm

pozdrawiam
Krzysztof Puzyna


Mamy nowy protest w Rybniku-Niedobczycach
gdzie Polkomtel S.A. chce postawić stacje bazową na szkole, ale już jest protest, którym pokieruje pan Alojzy Masarczyk radny dzielnicy Niedobczyce, szanse na postawienie stacji, Plus ma zerowe.

Pozdrawiam Gelzok Zbigniew. patrz zawiadomienie .doc, 23 KB
Przesyłam panu potwierdzenie Gotartowic, artykuł ma swoją wymowę, nie mogąc potwierdzić bezpieczeństwa stacji wycofali się. Teraz pora na Urząd w Żorach. Pewna porażka Plusa również pod Krakowem oraz protest w Krakowie, to już wkrótce.

Korruption - Skandal in Polen
Info. Corruption Scandal in Poland, 14.3.05
http://omega.twoday.net/stories/568043/

Das größte dänische Mobilfunkunternehmen TDC ist in einen
Korruptionsskandal in Polen verwickelt. Beteiligt ist der polnische Staatspräsident und seine Frau.

Anscheinend, hat die Firma dem Präsidentenehepaar ganz große Menge Geld gegeben und dafür die Mobilfunklizenz für Polen erhalten. Kwaśniewski leugnet alles und nennt die Schmiergelder einen Beitrag zu den Projekten seiner Ehefrau..

Anmerkung webmaster
Der polnische Staatspräsident ist von dem gleichen Zuschnitt wie die Schwarzgeldtonne, ehemaliger Bundeskanzler H. Kohl. Aber dieser Kohl kann mindestens, auf welchem Niveau auch immer, eine Doktorarbeit seine eigene nennen. Über Kwaśnieski gibt es Zeugnisse der Professoren von der Universität Gdańsk, daß er die Uni aus Mangel an Fähigkeiten verlassen mußte. Mit seiner angelogenen Studierten-Image hat er den ehrlichen Lech Wałęsa bei den Wahlen als dummen Arbeiter verunglimpft und die Wahlen gewonnen.. Jetzt am Ende seiner Kadenz, hat er mehrere Korruptionsaffären am Hals wie z.B. mit dem Ölkonzern Orlen

Corruption Scandal in Poland

The largest Danish telecompany TDC is involved in a corruption scandal in Poland, which involves the Polish president and his wife. They have given her a large amount of money and got in return the licences for mobile telephone traffic in Poland. They deny everything and call it a contribution to the projects of the president's wife.

Jeszcze jedna afera Kwaśniewskiego

Podobnież Kwaśniewski i jego żona dostali dużo pieniędzy od największego koncernu komunikacji bezprzewodowej w Dani TDC . W rewanżu otrzymał koncern duński polską licencję telefonii komórkowej.
Kwaśniewski zaprzecza i mówi, że pieniądze dostał na projekty dobroczynne swojej żony..Panie Puzyna w Rybniku przełom

Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie w sprawie Ery GSM w sytuacji kiedy pozwolenie na budowę nie jest prawomocne, zostało anulowane. więcej

Wkrótce kolejny protest przeciwko budowie stacji Plus w Rybniku-Gotartowicach, już zbierane są podpisy.


List otwarty do Sejmu RP

więcej

Sygnały z Parlamentu

Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwość miał się przyjrzeć sprawie- do dzisiaj nic nie zrobił ?
więcej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków"

W dniu dzisiejszym ( 3. 1. 2005) miałem telefon z Kancelarii Premiera że oni nie wiedzą, kto odpowiada za taki stan faktyczny i pisemnej odpowiedzi nie otrzymam, bo jak wiadomo pozostanie ślad.
Zareagowano bardzo szybko ale przypuszczam, że bojąc się odpowiedzialności próbuje zrzucić winę na innych, w tym na Ministerstwo Środowiska, Infrastruktury lub wręcz na Wójta, Prezydentów miast, Wojewodów.

Jedne słowo jakie się nasuwa na usta to że Prezydent, Premier Rzeczypospolitej są figurantami i naprawdę nic nie mogą zrobić w sprawie życia i zdrowia obywateli tego kraju to naprawdę żenujące.

Okazuje się że w Polsce nie ma winnych a Konstytucja RP to zaledwie nic nie znaczący zapis.
Jednym słowem każdy Polak powinien wiedzieć że w sprawach życia i zdrowia Prezydent i Premier nic nie mogą zrobić, jednak ważniejsza jest Ukraina i Irak.

Polacy jesteście dla władzy nikim, wasze zdrowie i życie wymienionych urzędników nie obchodzi..

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków.


Uważam że ci panowie staną do odpowiedzialności za taką postawę wobec narodu Polskiego. Życie i zdrowie obywateli Rzeczypospolitej nie ma żadnej wartości.

Kto w takim razie rządzi w tym kraju bezprawia i korupcji !!!

Może to was zmusi do działania.

Gelzok Zbigniew.


Odpowiedź Biura Prezydenta patrz tutaj
Źródło: -Odpowiedź Biura Prez. RP als ( .doc ) - tutaj


Profesor Marek Belka

Dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.
cały list do premiera


Wybór protestów w Polsce przeciwko masztom telefonii komórkowej od roku 1998

Zawiedli się na maszcie
Maszt stanął mimo protestów mieszkańcówSzanowny Panie Prezydencie !!!

Zwracam się do pana w obliczu wielkiej tragedii, do jakiej dochodzi w Polsce i to za pana kadencji.

więcejDate: 26 Nov 2004 20:05:35 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>

Apel o prawo do życia

Panie Puzyna !!!

To, co opisują w kulisach nie odzwierciedla nawet w jakimś stopniu tego, co dzieje się w Słupsku.

Pani Bartos codziennie zbiera następne informacje o zgonach mieszkańców. Z tego, co mówi tam panuje psychoza strachu, szczególnie starsi ludzie i to dotyczy również innych obiektów gdzie znajdują się stacje bazowe, z których jedna była zakładana siłą.
Pani Bartos wysłała dokumenty oraz zdjęcia, lecz ich na razie nie dostałem, tylko dotrą a zaraz panu wyślę.

Opis ludzkiej tragedii oparty na liczbie chorych i liczbie zgonów wkrótce, lecz podjęliśmy również działania wraz z innymi regionami w Polsce i mając pana oraz pana Kłoszewskiego i wszystkie argumenty przeciwko operatorom telefonii komórkowej zaczynamy akcje propagandowa polegająca na uświadomieniu ludziom, iż w Polsce dopuszczono firmy, których działalność można uznać za wymierzoną w naród Polski.
W obecnej chwili zwrócę się do Prezydenta, Premiera oraz wszystkich kół poselskich, prasy o zobowiązanie operatorów do natychmiastowego potwierdzenia nieszkodliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe i jeżeli nie maja wiarygodnych dowodów o natychmiastowe wyłączenie wszystkich stacji w pobliżu miejsc gdzie przebywają ludzie.

Jednocześnie powinno być wyjaśnione, kto odpowiada, że wpuszczenie operatorów telefonii komórkowej na teren Polski bez potwierdzenie, iż stacje są bezpieczne praktycznie nie oparte na domniemaniu teoretycznym.


Jak mogło dojść do sytuacji, w której Sąd podważa Głównego Inspektora Sanitarnego, który twierdzi, iż istnieje teoretyczne bezpieczeństwo"
We wszystkich pismach do władz zamierzam podawać pana stronę internetową, która jest rozpowszechniana w poszczególnych regionach Polski i powinna stać się najbardziej znana stroną internetową w Polsce.


Dołączam panu pismo, które wysłałem do Prymasa Polski, ponieważ prosiła mnie o to pani Monika oraz inni i myślę, że kościół będzie wiedział, po której stronie ma stanąć.

Nie ma pan chyba nic przeciwko temu, bo stał się pan motorem napędowym dla Polaków i zakończymy akcję dopiero wtedy, gdy winni ludobójstwa zostaną ukarani.
Operatorzy znają pana stroną internetowa może w końcu odezwą się, bo ich byt jest zagrożony a gdy przyjdzie czas to odpowiedzą za zbrodnie.
Z uwagi, iż w przyszłym roku wybory do Sejmu myślę, że znajdzie się partia gotowa poprzeć nasze działania.
Może w końcu dowiemy się ile płaci operator za chorego a ile za martwego Polaka, sam jestem ciekawy jak nas wyceniono.

W obecnej chwili jeżeli to się potwierdzi to będziemy mieli do czynienia z największą zbrodnią dokonaną na własnym narodzie i to w XXI wieku.

Winni musza ponieść karę nie damy zamknąć ust nam z Rybnika, Gliwic, Słupska, Brodnicy, Polanicy Zdrój, Świdnicy, Żor, Ruskiego Brodu oraz innych miejscowości mniejszych lub większych.

Jeżeli może pan to zamieścić na stronie jako apel do władz o zajęcie stanowiska oraz dla ciągle przybywających osób bezprawnie poddanych napromieniowaniu.

Jako osoba poszkodowana mam konstytucyjne prawa aby żądać wyjaśnienia od osób odpowiedzialnych i niech to prześlą na pana stronę aby Polacy poznali co mają do powiedzenia i jakie argumentów użyją tym bardziej że tak jak pan zamieścił Kancelaria Premiera nazwała już stacje bazowe jako powodujące zagrożenie.
Potwierdzone jest, że praktycznie każde pozwolenie na budowę nie spełnia wymogów formalnych.

Pozdrawiam
Gelzok Zbigniew
Date: 11 Nov 2004 11:19:45 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
To: webmaster@umtsno.de

Szanowny Panie, polskie normy nie są bezpieczne !

Pozdrawiam i chcę panu tylko przekazać, że biegły sądowy słuchany przed Sądem potwierdził, iż za uszczerbek na zdrowiu może być odpowiedzialne pole elektromagnetyczne i gdyby przyjąć wyniki to można również wskazać, iż mógłby otrzymać chorobę zawodową, czym całkowicie podważył Instytut Medycyny Pracy tym bardziej jak pisałem a co udowodnione oni nie mieli prawa prowadzić postępowania w sprawie choroby zawodowej z uwagi na brak specjalisty z dziedziny gonad. Oni nie wykonali nawet żadnego badania w tym kierunku to świadczy tylko o ich kwalifikacjach i można powiedzieć o korupcji.
Rzeczą najważniejszą jednak jest, że biegły stwierdził na podstawie prac naukowych z całego świata oraz posiadanej wiedzy, że z całą pewnością można powiedzieć w dniu dzisiejszym, że pole elektromagnetyczne powoduje uszkodzenie gonad i w żadnym wypadku nie można mówić, że przyjęte w Polsce normy są bezpieczne a nawet, że względu na to, że wymieniony czynnik podnosi temperaturę narządów płciowych można uznać, iż od natężenie pola zależy tylko jak szybko zostaną uszkodzone trwale.
więcej

Prezes Zarządu ERA GSM

W związku z twierdzeniem pana Jerzego Hawro prezesa "GAWINEX" złożonym już niejednokrotnie przed Sądem również w dniu 2004-11-10 iż za narażenie pracowników na działanie pola elektromagnetycznego odpowiedzialność ponoszą inwestorzy z racji, że to na ich stacjach doszło do szkodliwej i niebezpiecznej ekspozycji pracowników informuję jako osoba poszkodowana oraz przedstawiciel osób poszkodowanych i członek Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom, że zgadzam się z prezesem i wszystkie kroki skierowane zostaną przeciwko operatorom, którzy co potwierdzone jest w Rybniku zatrudniali firmę nie posiadająca uprawnień do zatrudniania pracowników w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego oraz wiedząc nie poinformowali ich, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe i niebezpieczne.
więcej

Stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera

Date: 31 Oct 2004 15:35:25 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: pole elektromagnetyczne

Szanowny Panie!

Przesyłam panu stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera dotyczącego
stacji bazowej telefonii komórkowej w Gliwicach. Na pewno pan i inni zauważą, że stacja bazowa według Kancelarii Premiera jest uważana jako powodująca zagrożenie dla
mieszkańców i najwyższa władza podaje, jakie kroki należy podjąć, aby ją zlikwidować.

Kto w takim razie dał pozwolenie operatorom na prowadzenie zbrodniczej działalności "!!.
więcej

Przed AIDS można się bronić i zapobiegać a przed stacjami bazowymi emitującymi niebezpieczne promieniowanie nie sposób

Date: 19 Sep 2004 18:58:35 +0200
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: pole elektromagnetyczne

Szanowny panie!

W kwestii pana pytania dotyczącego objawów przypominających AIDS to rzeczywiście pojawiało się takie twierdzenie, ponieważ w naszym przypadku pole elektromagnetyczne od samego początku oddziaływało na układ odpornościowy i pod koniec naszej pracy w firmie zniszczyło go całkowicie i w obecnej chwili nawet krótkotrwałe przebywanie w pobliżu stacji bazowej telefonii komórkowej natychmiast negatywnie wpływa na organizm, czego niedawno doświadczyłem będąc w Gliwicach w mieszkaniu kobiety, która od lat walczy o likwidację stacji bazowej na razie bezskutecznie.

Na podstawie powyższego można z całą pewnością powiedzieć, że promieniowanie elektromagnetyczne jest tak samo groźne jak AIDS i metoda działania jest identyczna.

Jest tylko jedna różnica: przed AIDS można się bronić i zapobiegać a przed stacjami bazowymi emitującymi niebezpieczne promieniowanie nie sposób, ponieważ tak jak pan wie w Polsce władza publiczna na razie lekceważy obywateli pozwalając operatorom na niszczenie całych pokoleń nie pytając ich o zgodę.

Czekam na przetłumaczenie tekstu o bezpłodności wśród posiadaczy telefonii komórkowej a ja niedługo prześlę panu całą opinię lekarsko-sądową i ponieważ wyniki dotyczą 7 osób można z 100% pewnością opublikować i udostępnić je pokazując faktyczne działanie pola elektromagnetycznego.

Ja sam byłem zaskoczony, że specjalista z kliniki leczenia bezpłodności wskazał jako możliwy uszczerbek spowodowany polem elektromagnetycznym i jest to opinia, która pozwala nam na otrzymanie choroby zawodowej zgodnie z wykazem.

Pana strona jest wspaniała i profesjonalna w każdym jej fragmencie i dzięki takim osobom jak pan wierzę, że osiągniemy sukces w tej nierównej walce.

Pozdrawiam z Rybnika
Gelzok Zbigniew

Uwaga administratora: także poszkodowani w Polanicy-Zdroju na podstawie badań i objawów byli na początku choroby podejrzani przez lekarzy o zachorowanie na AIDS.
Patrz też AIDS jak diagnosa zabija
AIDS - Wie die Diagnose töten kann!


AIDS und Mobilfunkstrahlung

DE (PL)

Die Einstrahlung der GSM-Masten verursacht die Immunschwäche. Die Ärzte meinten wochenlang, daß "AIDS" bei der Mutter, beim Kind und beim Vater sei ausgebrochen!!!


Erst als sie reflektierten, daß bei einer gläubigen Familie in einer kleinen Stadt so etwas nur theoretisch möglich wäre, haben sie ihre Labors verlassen und besuchten die Erkrankten. Dann wurde die tatsächliche Ursache schnell gefunden: die Bestrahlung durch die GSM-Anlagen vom dem nahe gelegenen Kirchturm.

Solche Diagnose haben aber die Ärzte nicht gegen die Kirche gewagt "der Probst würde sie verfluchen" und sind vom "AIDS" zur "Ursache unbekannt" übergegangen.. UMTSNO hat recherchiert: Meine Gedanken zu der Internetrecherche über "AIDS": Wenn es angeblich Fotos gibt und der Virus isoliert sei, warum gibt es dann noch keinen Impfstoff? Wenn man Antikörper hat, dann ist der Test positiv und das gilt als Zeichen der Überwindung einer Krankheit.Beim HIV-positiv aber soll es umgekehrt sein und es sich um einen Ausbruch der "AIDS"-Krankheit handeln.. Bei diesem "AIDS"-Ausbruch verschwinden die Viren.

Sie sind nicht mehr zu finden... Wogegen sind dann die toksischen Medikamente? Vielleicht gegen den Erkrankten? Logische Umkehrungen passieren, wenn die Lösung einer Aufgabe nicht in Sicht ist und man legt sich solche Aufgabe neu zurecht, indem man die Welt um sie neu konstruiert. Einfacher gesagt: man beißt sich in den eigenen Schwanz. Wir kennen das aus der Quantenphysik, aus der Schule usw. Es ist nur logisch die Gifte gegen "AIDS" anzuzweifeln... Darum ist für mich das Erstaunlichste, daß an "AIDS" offensichtlich nur Menschen erkranken, die vorher positiv an HIV getestet wurden oder die tief daran glauben HIV-positiv zu sein.

Muß man zuerst HIV-positiv sein um "AIDS" zu bekommen??? Meine aktuelle Assoziation zur Krankheit von Jassir Arafat Er wurde möglicherweise stark bestrahlt durch EMF-Felder der Handys oder EMF-Waffen. Er kann ja auch kein Blut mehr bilden wie "AIDS"-Kranke... Hier ist der nächste Hinweis (PL), daß die Schulmedizin möglicherweise "AIDS" erfunden hatte.., siehe auch "AIDS" - Wie die Diagnose töten kann!(DE) dazu auch: http://healtoronto.com/gp120.html (EN)


AIDS a promieniowanie z masztów telefonii komórkowej

PL (DE)

Dopiero po wizji lokalnej powstało przypuszczenie, że winne są działa elektromagnetyczne GSM na wieży kościoła. Ale takie oskarżenie wobec kościoła nie było możliwe, -bo ksiądz przeklnie-, dlatego zmieniono diagnozę z "AIDSa" na "przyczyna nieznana.." UMTSNO szukał na temat "AIDS"A w internecie: Ale jeśli wyizolowali wirusa to pytanie jest dlaczego nie ma szczepionki? Dlaczego tylko ludzie chorują, jeśli zwierzęta i całe narody są tymi wirusami wypełnione i nie chorują.

Po znalezieniu ciał odpornościowych, czyli jest test pozytywny, każda inna infekcja jest klasyfikowana jako przezwyciężona, a przy "AIDS" jest odwrotnie. Choroba "AIDS" się zaczyna, a wtedy u chorych nie znajdują wirusów HIVa. To po co te trujące lekarstwa, wirusów nie zwalczają bo ich nie ma. Tak zwane T- Limfocyty mają być odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się "AIDS"a, ale tylko co 10000-na część wchłania fragment wirusa. Tzw HIV- 1 RNA dimerization jest zrobiona na syntetycznym modelu.

I pomimo to nie jest człowiek w stanie produkować krwi? Statystycznie, jest to nie możliwe. Bardzo dziwne jest też, że podobnież "AIDS"a dostają tylko ci co są zatestowani HIV-pozytywnie albo głęboko w to wierzą, że są pozytywni. Czyli musi być najpierw test pozytywny, żeby dostać "AIDS"a ???

Moje aktualne przypuszczenie: chory Jassir Arafat nie produkuje krwi jak chory na AIDSa gdyż być może został tygodniami napromieniowany polami elektromagnetycznymi np. z przesterowanych komórek lub z innych broni mikrofalowych.. Tutaj jest następna przesłanka (PL), że medycyna być może "AIDS"a wymyśliła.. patrz też "AIDS" - Wie die Diagnose töten kann!(DE) oraz: http://healtoronto.com/gp120.html(ENG)


EN "AMAZING", "LITERAL" PICTURE! SHOWING AN ACTUAL "AIDS" VIRUS ATTACKING A HUMAN CELL! You may recall a flurry of media hoopla a month ago over some dramatic *disneyworld* images of "HIV" attacking a Tcell.

These reports are more like the fuzzy footage supporting UFO sightings and either fall apart under scrutiny of are impossible to substantiate. "The pictures of the virus that have appeared around the world are artists' impressions and computer simulations, based on indirect observations by molecular biologists, not isolation of the virus itself," points out Neville Hodgkinson.Biegły sądowy: uszkodzenie narządów płciowych jest spowodowane polem elektromagnetycznym

Date: 11 Sep 2004 15:56:06 +0200
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>

Szanowny Panie!

W związku z tym, że jest pan zainteresowany współpracą pragnę panu przedstawić bliżej jak doszło do sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz.
W roku 1997 rozpocząłem pracę przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie południowej Polski dla Era i Idea, GSM.
Z początku budowaliśmy nowe stacje, lecz poprawki wykonywaliśmy już na czynnych i w połowie roku 1997 doszło już do montażu stacji jednego operatora na istniejącym innego.
Pracowaliśmy również na czynnych obiektach radiowo-telewizyjnych.

Do roku 2002 byliśmy zapewniani przez inwestora, jaki firmę, że pole elektromagnetyczne jest nieszkodliwe i nie wiąże się z tym żadne niebezpieczeństwo.
Z uwagi na brak szkoleń, oceny ryzyka, nie zdawaliśmy sobie sprawy, czym taka praca się może skończyć i tu zaczyna się bolesny rozdział życia mojego i kolegów.

Ja w marcu 2002 udałem się do lekarza celem wykonania badań i wykrycia przyczyny stale pogarszającego się zdrowia i przeżyłem szok, usłyszawszy, że nigdy nie będę pracował już w swoim zawodzie.

Obecnie w wieku 34 lat ja wraz z kolegą jesteśmy na rencie inwalidzkiej a dwóch innych utraciło zdolność do wykonywania prac na wysokości. Siedem osób ma potwierdzone uszkodzenie narządów płciowych, co zgodnie z opinią Sądową lekarza specjalisty może być spowodowane polem elektromagnetycznym a z uwagi, iż sprawa dotyczy grupy osób jest to ewidentne uszkodzenie płodności spowodowane wymienionym czynnikiem. Pozostaje jeszcze udowodnić tą samą przyczynę w przypadku układu nerwowego, a to będzie również wyjaśniane w Sądzie.
więcej


Stacje bazowe szkodzą
Piotr Rymarowicz
Może zainteresuje Pana nastepująca informacja pochodząca z reportażu
TVP, który obejrzałem kilka miesięcy temu: u kilku monterów stacji
bazowych telefonii komórkowej stwierdzono bezpłodność. Przypadkowa
zbieżność jest wykluczona, sprawą zajmuje się Inspekcja Pracy.

Pięć lat temu rybnicka firma Gawinex szukała ludzi do pracy na wysokościach przy montażu anten telefonii komórkowej. Zgłosili się, bo można było nieźle zarobić. Dziś są chorzy i bezpłodni.

Od Bieszczad po Śląsk montowali stacje bazowe telefonii komórkowej. Umieszczali anteny na istniejących już wieżach radiowo-telewizyjnych. Pracowali m.in. na Świętym Krzyżu koło Kielc, górze Wdżar niedaleko Nowego Targu.

W marcu zeszłego roku Marek (imię zmienione) poczuł się źle. Miał bóle i zawroty głowy. Zbigniew też narzekał na zdrowie. Zdarzyło mu się stracić przytomność. Dziś jest na rencie. Z trudem się porusza i mówi. Lekarze stwierdzili u niego padaczkę, zapalenie kręgosłupa i uszkodzenie układu nerwowego. Marek ma kłopoty z koncentracją i zaburzenia depresyjne. Łyka tabletki.

Obaj są przekonani, że zaszkodziło im promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wieże radiowo-telewizyjne. - Gdy pracowaliśmy, nikt nie wyłączał urządzeń, bo to zbyt kosztowne. Pracowaliśmy po 10, 12 godzin dziennie - twierdzą.

więcej

Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit

Vielleicht interessiert Sie eine Information über eine Reportage des polnischen Fernsehens TVP, die ich vor einigen Monaten gesehen hatte. Bei mehreren Installateuren der Mobilfunksendeanlagen wurde Zeugungsunfähigkeit festgestellt. Ein Zufall ist ausgeschlossen. Die Sache prüft das Amt für Arbeitsschutz. Leider ich habe nur das Ende der Reportage gesehen und kenne die Einzelheiten nicht. Diese Information erscheint mir unheimlich und ich wundere mich, daß um diese Geschichte nichts passiert. Mindestens, ich weiß nichts. Vielleicht, versuchen die Betreiber diese Geschichte zu unterdrücken.

Herzliche Grüße
Piotr Rymarowicz

Vor fünf Jahren suchte polnische Firma Gawinex Handwerker für Montage der Mobilfunksendeanlagen. Sie haben sich gemeldet, weil sie dort gut verdienen könnten. Heute sind sie krank und zeugungsunfähig.

Von Bieszczady bis Schlesien installierten sie Basisstationen für Mobilfunk. Sie brachten diese auch an bestehende Radio-Fernseh-Türme an. Sie arbeiteten u.a. bei Swiety Krzyz zu Kielce und auf dem Berg Wdzar in der Nähe von Nowy Targ.
mehr


Gonada

Gonady to gruczoły płciowe, które spełniają funkcje generatywne, produkując komórki płciowe męskie, bądź żeńskie, a także funkcje wewnątrzwydzielnicze, produkując hormony płciowe.
więcej


Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej

Mieszkańcy wieżowca przy ul. Orzegowskiej 26 sprzeciwiają się budowie anteny telefonii komórkowej na dachu ich bloku. Wszystkie fale radiowe są szkodliwe dla zdrowia, twierdzą lokatorzy.

Dwa lata temu firma Polkomtel poprosiła zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zgodę na wybudowanie na dachu wieżowca przy ul. Orzegowskiej 26, stacji bazowej telefonii komórkowej.
więcej