umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Grenzwerte
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Warszawa | Słupsk | Rybnik | Jasienica | Ostrołęka | Polanica | Brodnica |Wybór protestów w Polsce | dalsze miasta | polskie teksty | Kontakty | ukradli Polskę |choroba mikrofalowa | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki | self-defence(en) | szkoła(en)

Gelzok1 | Gelzok2 | Gelzok3 | Gelzok4 | Gelzok5
| Gelzok6 | Gelzok7

Do strony głównej GelzokaexWieża śmierci
exKościoły, ważny komentarz do petycji Gelzoka
exWybór protestów w Polsce
exO tych co ukradli Polskę, nazwiska osób podejrzanych o korupcję

ostatnie artykuły na tej stronie u dołu

Petycja aktualna 1.7.2006

Ważne! Proszę Was bardzo. Pomóżcie naszym dzieciom.
Ja sam już nie dam rady. Pomóżcie.

Petycje zdjęte

7 Jul 2005, Polacy-nigdy więcej SLD!!!!
5 Aug 2005, Usunąć dr Mike Repacholi ze stanowiska głównego koordynatora sekcji WHO "International Electromagnetic Fields "-wreszcie przetłumaczona
27 Oct 2005, Przywrócenie Praworządności
10 Nov 2005, Kompromitacja Nadzoru Budowlanego w Wrocławiu oraz Kłodzku
19 Nov 2005, Kompromitacja Prezydenta Miasta Żory- petycja została zdjęta
28 Nov 2005, Masowy eksperyment biologiczny trwa w całej Polsce
2 Dec 2005, Sfałszowanie projektu budowlanego przez PLUS GSM
9 Dec 2005, Dlaczego sprzedano kościoły w Polsce? - petycja została zdjęta ze strony .petycje.pl/ ale jest w dalszym ciągu aktualna patrz tutaj
19 Dec 2005, Repacholi-WHO Petycja, ona jest najważniesza !
8 Jan 2005, Skarga na Premiera i Prezydenta RP

AIDS a pola elektromagnetyczne
Korruptionsskandal in Polen
Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit

exElrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
exElrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia
exSanepid und Messungen in Rybnik
exSanepid, a pomiary miernikiem MEH-25 nr 13/98 z sondą pomiarową w Rybniku
exInwazja stacji bazowych w Rybniku: Rybnik - Ochojec, Rybnik - Kamień, Rybnik - Boguszowice
exWalka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
exNajszybsza porażka PLUSA
exKamień zaczyna walczyć
exJastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
exStowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
exDecyzja państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach była niezgodna z prawem !(.pdf, 470 KB)
Kolejna gazeta pisze o Jastrzębiu podaję exlink, a rozmawiałem z ludźmi z innego bloku; mają wkrótce podjąc działania.

exŻory, 10.11.05, Proszę pokazać, jednoznaczny dowód stacje na zgłoszenie (są ich setki) są nielegalne
exŻory, 10.11.05, Oddać kościół diabłom?
exŻory, 10.11.05, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
exŻory, 14.02.06, Czy Prokuratura Apelacyjna przywróci stosowanie prawa ?
exKluczbork, 18.11.05, Nie chcemy tej anteny!
exKluczbork, 19.11.05, Ludzie, chrońcie Gelzoka !
exKluczbork, 20.11.05, Lewandowski, odp Gelzoka z jednoznacznym dowodem
exKluczbork, 4.02.06, Lewandowski zapomniał wpisać anteny; odp. Świetlik
exWrocław, 27.03.2006, Mirosław Mikołajewski,Piotr Zwierzyński, plik "Haniebna działalność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego", .doc, 35 KB
exKatowice, 29.03.2006, Adam Wolny, Urząd Wojewódzki w Katowicach, plik, "Przekręt Wolnego", .pdf, 141 KB
4 04 2006, Tomasz Pietrzykowski Wojewoda Śląski, plik "Narażenie mieszkańców Śląska oraz działanie na szkodę państwa Wojewody Śląskiego pana Tomasza Pietrzykowskiego", .doc, 35 KB
exdecyzja kolegium odwoławczego w Elblągu, 13.03.2006
exdecyzja kolegium odwoławczego w Elblągu, 13.03.2006, (.pdf, 683 KB)
26.04.2006, Z tego postanowienia jednoznacznie wynika, Adam Wolny działał na szkodę stowarzyszenia łamiąc prawo tym samym. "stwierdzam nieważność w/w postanowienia Wojewody Śląskiego z dnia 21.06.2005r.", (.pdf, 273,2 KB)
5.06.2006, Zbigniew Gelzok oraz Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia", które nie posiadając osobowości prawnej nie może być właścicielem żadnej nieruchomości - nie mogą w świetle cytowanego przepisu występować jako strony, z upoważnienia woj. śląskiego Zygmunt Konopka, (.pdf, 208 KB)odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem .pdf, 171 KB

w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw

exO6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!
ex
18.05.05, Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu
Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)
13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"
Rybnik-Grabownia

więcejStacje bazowe szkodzą
Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej
Stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera
Sąd uznaje uszkodzenie narządów płciowych
List otwarty do Prezesa Zarządu ERA GSM
Gelzok: polskie normy są niebezpieczne!
Apel o prawo do życia
Szanowny Panie Prezydencie!!!
Wyszków: nie chcemy takiego sąsiada
Premier RP Prof. Belka, dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.
Odpowiedź Biura Prezydenta RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków"
Sygnały z Parlamentu
List otwarty do Sejmu RP
nowa afera Kwaśniewskiego
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz
Z. Gelzok poleca ważny artykuł
Nie damy operatorom odpocząć !
Interpelacja poselska posła B. Piechy z inicjatywy Z. Gelzoka
W Zorach teraz wojna
kolejne bandyckie działania PLUS GSM
W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM
czy stacje bazowe mogą byc robione na zgłoszenie
Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu
W Rybniku to dopiero początek
A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo
A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo 2
Moje stanowisko do problemów mieszkańców Rybnika
A. Wolny to urzędnik, który łamie prawo 3
Kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce
Ruski Bród, kolejny wyrok Sądu Administracyjnego
Odpowiedź na interpelację posła Bolesława Piecha
Tu ich przegonili
Świerklany, pozwolenie na budowę komina
Palowice, ogłoszenie
Świerklany, dochodzenie
Prasa pomaga
Rybnik: Palowice, Jejkowice -totalna klęska PLUS-GSM
Świerklany, maszty i stacja są nielegalne
20.6.2005, spotkanie przeciwników budowy stacji PLUS GSM na budynku szkoły podst. nr 21
Poseł Piecha (PIS): stacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców
Łamanie prawa mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowania decyzji,
poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji
Fala protestów w Polsce jest coraz większa
Sukces mieszkańców miejscowości Grodziec
To powinni zobaczyć Polacy
Dotyczy: Masowej zachorowalności ludzi i zwierząt
Przywrócenie Praworządności
Wygrana parafian Płazy
Mazury, Polacy nie dają się
Plus GSM ucieka z żorskiego kościoła
Ludzie, chrońcie Gelzoka !
Lewandowski - odp. Gelzoka z jednoznacznym dowodem
Nowy, polecany wzór wniosku
NIK w Łodzi oszukany !
Choroba mikrofalowa
Ryglice, gmina bez zasięgu
Pytania do PWIS przez pana Zbigniewa Świderka
Skandal- Urząd Wojewódzki w Katowicach-urzędnik popełnia przestępstwo
Szanowny Panie Premierze, Jarosławie Kaczyński może jest szansa, aby zmienić Wojewodę
Wybierzcie Pana Zbigniewa Gelzoka na Wojewodę Śląskiego !!!

Nowy polecany wzór wniosku

5. luty 2006
Uwaga, nowy plik ma taką samą nazwę jak stary.
Jeśli się nowy wzór nie ładuje, to proszę wyczyścić cache używanego programu.


"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 89 KB)ODMOWA, Łagiewniki, wzór odmowy

ex
Załączniki do wniosku:
Opinia mgr inż. Mariana Kłoszewskiego (20 stron).
Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
jako .doc, 256 KB
Wykres "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka).
Wykres "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego.
Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2004 roku.
Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku.
Praca poglądowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. , .pdf, 104 KB
pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2005 roku.

ex
Opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB
jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów

ex
Polanica- Zdrój, Opinia Gelzoka
opinia Gelzoka: " Jak się bronić przed zgloszeniami "

exBudowa wieży telefonii komórkowej, opinia prawnaWybierzcie Pana Zbigniewa Gelzoka na Wojewodę Śląskiego !!!

aby mordercy waszych dzieci poszli do więzienia, a stacje bazowe telefonii komórkowej na złomowisko.

"Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr n. med. Zbigniew Świderek oskarża:"

4 maja 2006 r.

Akt oskarżenia

Oskarżam:

Zbigniewa Gelzoka zamieszkałego w Rybniku (44-251), ul. Bracka 16A o to, że w dniach 16 lutego 2006r., 20 lutego 2006r., 23 lutego 2006r., 27 marca 2006r., 28 marca 2006r. i 29 marca 2006r. w Katowicach, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w dniach 06 lutego 2006r.. 16 lutego 2006r., i 28 marca 2006r. w Katowicach w czasie pobytu na terenie Stacji znieważył w opinii publicznej Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz naraził wskazaną Instytucję i Organ na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj o czyn z art. 212 §2 kk i 226 §1 kk


WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ul. Raciborska 39 40 - 957 Katowice skrytka pocztowa 591
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr n. med. Zbigniew Świderek
reszta w pliku, .pdf, 131,6 KBSzanowny Panie Premierze Jarosławie Kaczyński może jest szansa, aby zmienić Wojewodę

My rozpoczynamy walkę z przestępcami z Katowic

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2006-06-07
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Komunikat Rządu

Zainteresowanych podjęciem pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym informujemy, że swoje aplikacje należy składać na adres:

Biuro Pełnomocnika do spraw organizacji
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0 22) 694 75 47
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9
032-42-54-608

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Lech Kaczyński
Kluby Poselskie RP
Rzecznik Praw Obywatelskich
Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

Dotyczy: Zamachu na demokratyczne prawa obywatela, podważeniu Polskiego ustawodawstwa, przestępczych działań o charakterze korupcyjnym dokonane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod przewodnictwem największego oszustwa w Polsce pana Zdzisława Konopkę dyrektora tego wydziału w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowych.

W imieniu pani Anny Szkołda, Wiesławy Józefa Cieślik z Żor , Jarosława Kasty. Mieczysława Augustowskiego z Rybnika, części mieszkańców Palowic, Ochojca, Rybnika, Żor, Tychów i innych mając niezbite dowody przestępczej działalności Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na niespotykaną dotychczas skalę proszę wszystkie wymienione instytucje o pomoc w walce z nieuczciwymi urzędnikami.

My rozpoczęliśmy walkę o demokratyczne prawa, które nam zabrano i wygramy z waszą lub bez waszej pomocy.

To, co robi pan Konopka i jego podwładni to niespotykane zjawisko nawet w krajach gdzie dominuje reżim i brak jest demokracji, urzędnicy administracji publicznej wystąpili przeciwko ustawodawstwu naszego kraju i przeciwko jego mieszkańcom kradnąc jednocześnie, co miesiąc publiczne pieniądze, które im się nie należą.

Dziś mogę z pełną odpowiedzialnością postawić im zarzut masowego narażenia zdrowi i życia mieszkańców Śląska( po potwierdzeniu się przypadków śmiertelnych będzie zarzut dokonanie morderstwa), naruszenia prawa własności, pozbawienie konstytucyjnych praw oraz działanie na szkodę państwa Polskiego.

Przykładów złamania prawa jest mnóstwo, ale wymienię te największe i najnowsze.

1. Decyzja ( w załączeniu) pana Konopki dotyczącą umorzenia postępowania odwoławczego Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" od decyzji Nr 115/2006 Starosty Rybnickiego z 12 kwietnia 2006 L, znak: ABI-7351/238/2005/06, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej POLKOMTEL S.A. Z/S przy Al. Jerozolimskich 81 w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT-24558 PALOWICE na działce nr ew. 166/34 położonej przy ul. Wiejskiej w Palowicach.

1a/ W powyższej decyzji pan Konopka wykluczył stosowanie Prawa Ochrony Środowiska przy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, co jest ewidentnym zamachem na ustawodawstwo naszego kraju i jednoznacznie wskazuje na zaistnienie korupcji (podważenie prawa dla operatora mogło być warte kilkaset tysięcy złotych).

1 b/ Starostwa Rybnicki dał 11.04.2005 r. status strony stowarzyszeniu, a aktualny Wojewoda bez podstawy prawnej pozbawił tego prawa. (23.05.2005 Wojewoda Śląski uchyla w całości postanowienie Fudali i Błaszczyńskiego, że mieszkańcy nie są stroną, .pdf, 94 KB)

Powyższe na pewno jest związane z korupcją, nieuczciwością z uwagi, iż pan Konopka doskonale znał stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mówiące, że

Postanowienie (w załączeniu) Znak DOR/ORZ/7201/2824/05/06 z dnia 2006-04.26 w którym jednoznacznie twierdzi, że:

Wynika, zatem z tego, iż organizacja ekologiczna w warunkach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, brała udział w postępowaniu jako uczestnik na prawach strony. Dopuszczenie organizacji ekologicznej w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu ochrony środowiska nie wymagało wydania odrębnego postanowienia.

W takim, bowiem przypadku organizacja uczestniczyła w postępowaniu, a jedynie w przypadku niemożności takiego uczestnictwa organ administracji publicznej wydawał postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu, na które służyło zażalenie (art. 33 ust. 2 w/w ustawy).

Na marginesie należy wskazać, iż art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm nie wyłączał stosowania przepisu art. 33 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepis ten określa, bowiem wyłącznie krąg stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę, natomiast nie odnosił się w ogóle do innych jego uczestników.

Na mocy art. 28 ustawy Prawo budowlane wyłączone zostało stosowanie ogólnego przepisu art. 31 Kpa, natomiast nie dotyczyło to stosowania innych przepisów szczególnych, w oparciu, o które organizacja ekologiczna mogła uczestniczyć w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w charakterze uczestnika na prawach strony.

Stanowisko te jest zgodne z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Ministra Środowiska, czego dowodem są prawomocne wyroki z dnia 31 marca 2006 roku oraz z dnia 20 stycznia 2005 w załączeniu.

Pozostaje tylko pytanie ile zapłacono za ewidentnie popełnione przestępstwo? ( w grę mogę wchodzić olbrzymie kwoty).

2. Zgodnie z art. 378 w związku z art. 51 Prawa Ochrony Środowiska każda stacja bazowa telefonii komórkowej musiała i musi być uzgodniona z Wojewodą Wydziałem Środowiska i Rolnictwa, który podlega bezpośrednio pod Ministra Środowiska.

Pan Konopka zignorował te przepisy i zastosował tak zwane prawo korupcyjne operatora telefonii komórkowej i zignorował Ministra Środowiska oraz mieszkańców Śląską. Powyższe to zamach na ustawodawstwo naszego kraju.

3. Przyjmowano zgłoszenia wykonania montażu urządzeń budowlanych powyższej 3 metrów wymagających zgłoszenia mimo że żadne urządzenie nie miało tyle. Do wniosku operator dołączał kopertę. Kolejne skandaliczne działanie.

4. W dniu 15 września 2005 roku, kiedy prawo mówiło jednoznacznie, iż każda stacja bazowa telefonii komórkowej wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych za pieniądze Wydział Rozwoju Regionalnego wykluczył stosowanie tego prawa w przypadku nielegalnej stacji ERA GSM w Rybniku na budynku ELROW w Rybniku, gdzie masowo chorują ludzie ( za ta decyzję operator mógł zapłacić ogromne pieniądze).

5. Mimo że Polskie Prawo nigdy nie dopuszczało do sytuacji, kiedy mógł być sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska to przestępczy wydział z Katowic opierał się i akceptował te fałszywe dokumenty (tu tylko znowu ogromne pieniądze mogę wchodzić w grę).

6. Najważniejsze dla mieszkańców przepisy wynikające z ustaw naszego kraju zawsze dopuszczały społeczeństwo do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko art. 31,32,53 Prawa Ochrony Środowiska, lecz mieszkańców Śląska pozbawiono w niektórych przypadkach tego prawa (za ile znowu powstaje pytanie).

7. Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach pozwolił komercyjnemu operatorowi na naruszenie cudzej własności ( to zrobiono prawdopodobnie za ogromne łapówki).

8. Najważniejsze osiągnięcia pana Adama Wolnego jednego z największych oszustów budowlanych w Polsce to sprawa stacji PLUS GSM w Rybniku Ochojcu, która w momencie wydawania pozwolenia na budowę działała nielegalnie kilka miesięcy, lecz pan Wolny stwierdził, że był to rozruch ( za to stwierdzenie musiał wziąć pieniądze).

Przypadków przestępczej działalności jest jeszcze mnóstwo, lecz to mam nadzieję wszystko zostanie sprawdzone na polecenie Premiera, Prezydenta, Posłów, Rzecznika Prawa Obywatelskich, Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, a wszystkie odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie pana Krzysztofa Puzyny iddd.de.

Polacy mają prawo poznać przed wyborami samorządowymi czy nasi przedstawiciele są z obywatelami, czy interesuje ich tylko i wyłącznie kariera poselska tak jak pana Bolesława Piechy, który zamilkł, kiedy dostał się na wysokie stanowisko.

My na Śląsku na nowego Wojewodę Śląskiego pana Tomasza Pietrzykowskiego nie mamy, co liczyć. Wszystko wskazuje, że jedyną rzeczą, którą potrafi, jest comiesięczne pobieranie pensji i jeżeli jego podwładni panowie Konopka, Wolny, Nawałka kpią sobie z niego to i my również śmiejemy się z Wojewody.

Szanowny Panie Premierze może jest szansa, aby zmienić Wojewodę i na jego stanowisko dać osobę, która będzie znała prawo i będzie służyć mieszkańcom Śląska, bo ciężko jest żyć w niedemokratycznym województwie.

Pan Konopka jest odpowiedzialny za zbiorowe narażenie zdrowia i życia ludzi i odpowie za to prędzej czy później.

My rozpoczynamy walkę z przestępcami z Katowic i wygramy ją.

Ponadto zasadnym również powiadomienie byłoby parlamentu Unii Europejskiej o zamachu na demokratyczne prawa obywatela Polski. Powinni poznać prawdę o ohydnej i odrażającej działalności Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Oczekuje podjęcie niezwłocznych działań.

Zbigniew Gelzok.

W załączeniu:

Lewa decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 5.06.2006 r.
Postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.04.2006 r.
Wyroki Sądów Administracyjnych z dnia 20.01.2005 oraz 31.03.2006 r.Skandal- Urząd Wojewódzki w Katowicach-urzędnik popełnia przestępstwo

Rybnik 2006-06-07 załączony dokument, .pdf, 182 KB

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom -Prawo do życia-

Gelzok Zbigniew Ul. Bracka 16 A, 44-251 Rybnik 9, 032-42-54-608 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3 Premier Kazimierz Marcinkiewicz Kancelaria Prezydenta RP Prezydent Lech Kaczyński, Kluby Poselskie RP, Prokuratura Apelacyjna w Katowicach, Dziennikarze

Dotyczy: Popełnienia przestępstwa z art. 231, 271 Kodeksu Karnego oraz zamachu na demokratyczne prawa stowarzyszeń przez Ryszarda Nawałkę Wydział Rozwoju Regionalnego Wojewody Śląskiego pod wpływem nacisku pana Zygmunta Konopki.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (decyzja w załączeniu) Sądy Administracyjne łącznie z naczelnym (wyrok w załaczeniu, utrzymany w mocy) Ministerstwo Środowiska, Starosta Rybnicki jednoznacznie przesądzili, iż zgodnie z art. 33 Prawa Ochrony Środowiska stowarzyszenie mogą brać udział na prawach strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (szczegóły w załączonej decyzji).

Pan Ryszard Nawałka (nawet nie ukrywa, że współpracuje z operatorami telefonii komórkowej) wykluczył stowarzyszenie mimo, że posiadało status strony nadany przez Starostę Rybnickiego (decyzja w załączeniu), co oprócz ewidentnie popełnionego przestępstwa dokonanego świadomie i celowo świadczy o bardzo dużym prawdopodobieństwie zaistnienia korupcji.

Pan Ryszard Nawałka twierdzi również, że to pan Zygmunt Konopka Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz pan Adam Wolny zmuszają go do działania przeciwko państwu Polskiemu. Szanowni dziennikarze porównajcie lewą decyzję Wojewody Śląskiego z stanowiskiem Sądu oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa nie wymaga dalszego komentarza przestępstwo jest ewidentnie i mam nadzieję Prokurator Apelacyjny w Katowicach nie będzie miał wątpliwości.

Zastanawiająca jest tylko postawa Wojewody Śląskiego pana Tomasza Pietrzykowskiego, który jak doktor nauk prawnych kompletnie nie zna prawa oraz pozwala sobą manipulować, czym naraża się na pośmiewisko. Jak taki oszust, jakim jest Ryszard Nawałka człowiek, który naraża zdrowie i życie mieszkańców Śląska może legalnie prowadzić przestępczą działalność pracując jako urzędnik administracji publicznej ?

Pozostaje tylko i wyłącznie pytanie czy łamiąc notorycznie prawo pan Ryszard Nawałka robił to bezinteresownie, ale to mam nadzieję wyjaśni Prokuratura. Pozostaje jeszcze pytanie czy pani Teresa Martynowicz Z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Wojewody Śląskiego, która podpisała decyzję stanie po stronie prawa czy za wszelką cenę będzie chronić oszusta Nawałkę.
Czy działania o charakterze korupcyjnym pana Ryszarda Nawalki akceptuje Wojewoda, dowiemy się wkrótce

Zbigniew Gelzok.Pytania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego przez pana Zbigniewa Świderka

23 maja 2006 r. Panie Krzysztofie Skala Protestów w Polsce jest ogromna. A zwycięstw ludzi jest mnóstwo. W imieniu moich i pana przyjaciól z całej Polski chcę panu gorąco podziękować za doskonałą stronę i ogromne wsparcie. To początek totalnej wojny, którą Polacy wygrają. Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2006-05-23

"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Zbigniew Świderek
ul. Raciborska 39
40-957 Katowice

W związku z ogromnym wzrostem zachorowań na choroby nowotworowe oraz inne przy stacjach bazowych telefonii komórkowej przed powiadomieniem Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i oskarżeniem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o narażenie zdrowia i życia ludzi z art. 118 Kodeksu Karnego, o fałszowanie i nielegalne wydawanie decyzji wnoszę o udzielenie mi krótkich odpowiedzi.

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach [PWIS w K] zaświadcza na podstawie aktualnej dostępnej wiedzy, iż długotrwałe oddziaływania pola elektromagnetycznego poniżej normy nie oddziałuje negatywnie biologicznie na organizmy żywe.

2. [PWIS w K] zaświadcza, iż wyklucza się jednoznacznie związek przyczynowo skutkowy chorób nowotworowych dotykających mieszkańców Rybnika, Grabowni jako związany z oddziaływaniem stacji bazowych telefonii komórkowej.

3. Proszę o pisemne wskazanie z imienia i nazwiska pracowników nadzoru Zapobiegawczego opiniujących oceny oddziaływania na środowisko z podaniem (gdzie i kiedy prowadzili badania, jakie stopnie naukowe posiadają) a ja wskażę Prokuratorom, aby powołali ich jako biegłych z zakresu biologicznych długotrwałych oddziaływań pola na organizmy żywe.

4. Z uwagi, iż prawo nie przewidywało nigdy zatwierdzania raportów operatora telefonii komórkowej tylko oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przez organ właściwy do jej wydania w związku z tym żądam odpowiedzi za ile operatorzy telefonii komórkowej otrzymali nielegalne decyzje dotyczące kościoła Św. Stanisława w Żorach na ulicy Boryńskiej w Żorach.

5. Z uwagi na wyłącznie i niedopuszczanie stron do postępowania prowadzonego przez WSSS Katowice między innymi stowarzyszenia pana Mieczysława Augustowskiego z Rybnika, państwa Dyrda z Palowic, żądam odpowiedzi ile Oparto płacił za łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To, że Nadzór Zapobiegawczy współpracuje z operatorem telefonii komórkowej nie podlega najmniejszej dyskusji.

Oczekuję szybkiej odpowiedzi lub Prokurator uzyska te wyjaśnienia.

Ponadto wraz z innym stowarzyszeniem z Rybnika chcemy w Rybniku Grabowni zorganizować spotkanie i zaprosić przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Katowic (osobę opiniująca raport), aby pokazać mieszkańcom, kto odpowiada za śmierć ich bliskich, za choroby ludzi i zwierząt, za zniszczone układy odpornościowe u dzieci.

Chcę, aby ludzie osobiście poznali osoby, które kantują i oszukują i mimo to pobierają publiczne pieniądze. Panie Świderek ludzie doskonale wiedzą, że jesteście lewą instytucją, która nawet pomiary fałszuje i chętnie Prokuratorowi opowiem o tej technice stosowanej przez Sanepid.

Reasumując oskarżam pracowników WSSE Nadzoru Zapobiegawczego z Katowic o narażenie zdrowia i życia mieszkańców Śląska, o kanty i oszustwa, o łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o wydawanie lewych decyzji niemających umocowania prawnego.

Informuję, iż jest to początek działań ludzi z całej Polski i doprowadzimy do tego, że Prokurator Generalny oskarży Głównego Inspektora Sanitarnego o oszustwa, kanty, przekręty i najważniejsze o spowodowanie zbiorowego narażenia zdrowia i życia ludzi . To jest zbrodnia, której jesteście winni. Przez niekompetencję Sanepidu umierają, chorują ludzie.

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31.03.2006 roku wyraźnie podkreślił co myśli o panu Andrzeju Trybuszu- osobie która lekceważy sobie prawo i jest totalnie niekompetentna."..W świetle przytoczonych faktów, postępowania toczącego się przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i nie można uznać za prawidłowe. Ujawnione naruszenie przepisów prawa mające istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia powodują uchylenie zaskarżonej decyzji.."- sprawa IV SA Wa 110/04

Mam nadzieję, że kluby poselskie pomogą nam w walce z lewym organem administracji publicznej.

Zbigniew Gelzok

Do wiadomości: Kluby Poselskie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

plik oryginalny, .doc, 31 kBTo jest hit. Trochę przeglądu z Polski.

28 Apr 2006

Gmina bez zasięgu

Protesty mieszkańców Ryglic spowodowały rozebranie masztu telefonicznego. Polubownie zakończył się - opisywany także na naszych łamach - spór pomiędzy mieszkańcami przysiółka Galia w Ryglicach, a jednym z operatorów telefonii komórkowej. Ludzie, w obawie przed promieniowaniem, sprzeciwili się planom wybudowania w pobliżu ich domostw przekaźnika sygnału.

więcej patrz tutaj

Pozdrawiam Zbigniew GelzokChoroba mikrofalowa

15 Marzec 2006

Panie Krzysztofie, polskie pseudonaukowe placówki wykreśliły pole elektromagnetyczne z wykazu chorób zawodowych, ale wojsko tego nie zrobiło i to nadal obowiązuje. Przesyłam ustawę.
Punkt 5.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok


W Polsce choroba mikrofalowa została wykreślona na żądanie Uni Europejskiej z listy chorób zawodowych dla osób cywilnych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Nadal jednak występuje w dokumentach dotyczących chorób zawodowych, służb ochrony kraju jak wojsko, wywiad czy więziennictwo.

Patrz choroba mikrofalowa

Pozdrawiam Krzysztof Puzyna

więcejNIK w Łodzi oszukany !

17 luty 2006

Przesyłam panu jak Dziennik Łódzki oszukuje ludzi mówiąc im o bezpiecznych stacjach według NIK. Dziś dostałem odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli. Nie potwierdzają tego. Gazeta oszukała ludzi. Dane raportu są niedostępne dla nikogo na razie.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Uwaga administratora: w bazie danych gazet polskich cytowanego artykułu nie mogłem akurat znaleźć. To znaczy, że na bazę danych wszystkich gazet polskich, będącą w rękach jednej firmy, pewnie niemieckiej nie można liczyć, jeśli jest potrzebna.. Podobne doświadczenie robię z firmami internetowymi jak polbox, wp, czy onet. Jak jest coś ważnego co próbuję rozprowadzić przez te firmy po Polsce to mam zawsze trudności. Uważam, że internet w Polsce rozwinął się w złym kierunku i jest w większości pod złą kontrolą. Co to za fora w których nie można podać swojego kontaktu, czy wpisać adresy innych stron, taka cenzura ludzi dzieli, a nie łączy. Te massmedia terroryzują i okłamują pod płaszczykiem praworządności ! Tylko na niekomercjalnych stronach internetowych są prawdziwe informacje i niekomercjalne kontakty.

NIK w Łodzi został raczej oszukany niż przekupiony przez operatorów.

Jest to tylko sprawa czasu i urzędy kontrolne w Polsce tak jak sądy szwajcarskie, zrozumieją o co chodzi. Wkrótce przetłumaczę fragmenty tych wyroków, gdyż one dowodzą, że zdalne manipulacje mocą, czy nachyleniem anten przy oficjalnych pomiarach to fakty uwzględniane w Szwajcarii przy wyrokach sądowych- czyli jak pisałem przed rokiem operatorzy manipulują pomiary zdalnie.

Pomiary zapowiadane, nigdy nie pomierzą stanu prawdziwego natężenia pola EM, jeśli nachyleniem anten i mocą stacji bazowej można sterować zdalnie przez komórkę (w Polsce przez centralę BTS-u.)

NIK w Łodzi został raczej oszukany niż przekupiony i dowie się dlaczego, jak poczeka na tłumaczenie fragmentów wyroków ze Szwajcarii przeze mnie, sam przetłumaczy lub znajdzie w Polsce uczciwych specjalistów co im powiedzą prawdę ..

Rząd musi wreszcie wydać przepisy i zapewnić środki dla prawidłowych pomiarów przez obywateli na życzenie o każdej porze dnia. Czyli pomiary z zaskoczenia, uwzględniające lewe praktyki operatorów i fałszywe raporty oddziaływania na środowisko, powinny stać się prawem zagrożonego promieniowaniem obywatela.

19.2.2006, K.P.


Dowody oszustwa


więcej


GAZETA CODZIENNA "Dziennik Łódzki" wydanie z dn. 25 styczeń 2006 środa

w dziale gospodarka pisze:

"Promieniują, ale nie zagrażają

Łódzka delegatura NIK nie stwierdziła, by operatorzy telefonii komórkowych ustawili maszty przekaźnikowe w sposób zagrażający zdrowiu ludzi. Izba postanowiła skontrolować kilkaset stacji w woj. łódzkim po skargach zaniepokojonych mieszkańców. Zdaniem ekspertów, szkodliwe promieniowanie występuje na wysokości 30 - 40 m nad ziemią, a jego zasięg wynosi od 20 do 30m od anteny. Skontrolowane urządzenia spełniają polskie normy, dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, które są ostrzejsze od norm UE." (HOD)

http://dziennik.lodz.pl;
E-mail: dziennik@dziennik.lodz.plNowy wzór wniosku

5 luty 2006

Szanowny Panie

Najnowszy wniosek, który będzie składany w Polsce, zmodyfikowany z pomocą lekarza, który również protestuje przeciwko stacji bazowej telefonii komórkowej. Z uwagi na rosnącą ciągle falę protestów, proszę o zamieszczenie go bo nie nadążam.

Zbigniew Gelzok.

Przesłałem panu Lewandowskiemu odpowiedź z jednoznacznym dowodem

plan tego nie dopuszcza.
Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
20 listopad 2005Ludzie chrońcie Gelzoka !
Kluczbork - naczelnik wydziału budownictwa Krzysztof Lewandowski
zam. 46-200 Kluczbork, ul. Fabryczna 16 szantażuje GelzokaŻory, PLUS GSM ucieka

PLUS GSM ucieka, szybko się wycofał, czas pokaże dlaczego.
Biegły sądowy stwierdził u trzeciego najmłodszego z nas montera uszkodzenie gonad.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
17 listopad 2005Mazury - Polacy nie dają się

17 Oct 2005

Przesyłam wyrok który pokazuje nieudolność i niekompetencję urzędników oraz jednoznacznie udowadnia, że stacja bazowa telefonii komórkowej zbudowana bez zgody stron jest nielegalna. Będzie masa wznowień, Ochojec już wznowiono.

Spraw przybywa ciągle. Kluczbork ogromny protest.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Kolejna wygrana tym razem mieszkańców Płazy

31 Oct 2005

którzy nie poddali się mimo że stacja miała być na kościele.Teraz zaczeli walczyć z istniejącą już
nielegalnie stacją w innym miejscu.
Polak jednak potrafi, kolejny ewidentny przykład.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Przywrócenie Praworządności

Rybnik  27-10-2005

Do:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Prezydent Lech Kaczyński
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość
ul.Wiejska 4/6/8,
00-902 Warszawa

tel.: (22) 694 2181, 694 22 00
kp-pis@sejm.pl, biuro.prasowe@pis.org.pl


Dotyczy: Skandalicznej działalności pani mgr inż. Katarzyny Opoka-Rynkiewicz Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Żorach oraz pana Adama Wolnego z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, człowieka, który sprzedał bezprawnie Ślązaków i pozwolił naruszyć ich własność.

Pani mgr inż. Katarzyna Opoka-Rynkiewicz prowadziła postępowanie w sprawie budowy pomieszczenia technicznego IDEA GSM przy dzwonnicy kościelnej Św. Stanisława w Żorach naruszając wszelkie możliwy przepisy Prawa Ochrony Środowiska i pozbawiła praw mieszkańców Żor.

Dowód: Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Najważniejsze jednak jest jej skandaliczny sposób prowadzenia postępowania, gdzie ona za stronę postępowania przyjęła osobę nieżyjącą od ponad roku i do nieboszczyka kierowała wszelkie pisma i korespondencje uznając, iż nieboszczyk nie złożył wniosków i zastrzeżeń do inwestycji oraz nie odwołał się od decyzji wobec tego decyzja jest pod względem prawnym prawidłowa.
więcej

exTu można poprzeć podpisem list pana Gelzoka

patrz też
Żory - Petycja, w związku z historycznym wydarzeniem..Na pomiarach w Grabowni pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie wiedzieli, co powiedzieć słysząc o masowym występowaniu chorób nowotworowych u ludzi oraz u zwierząt, tam dochodzi do ludobójstwa, masowo umierają zwierzęta i degradacja środowiska. Stacje bazowe telefonii komórkowej zabijają ich i ich środowisko.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
11 Oct 2005

Dotyczy: Masowej zachorowalności na raka i inne choroby występujące zarówno u ludzi jak i zwierząt oraz degradacji środowiska naturalnego dokonane przez stacje bazowe telefonii komórkowej ERA GSM, IDEA GSM, PLUS GSM, zlokalizowane na terenie ELEKTROWNI "RYBNIK".

Stowarzyszenie Inicjatywa Przeciw
Elektroskażeniom w Rybniku.

Herbert Krok
Ul. Poloczka 75
44-207 Rybnik

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"

Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Ministerstwo Zdrowia,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa

Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

Rybnik 2005-10-08

oryginał (.doc, 40 KB)

więcejTo powinni zobaczyć Polacy,

że jest również Nadzór Budowlany w Żorach, który działa profesjonalnie i stanął po stronie prawa oraz po stronie mieszkańców Żor, nie dając się zastraszyć operatorom.

.." Zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego takie postępowanie organu I-szej instancji stanowi rażące naruszenie prawa i stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z urzędu. Organ nadzoru budowlanego nie występuje w tej sprawie jako strona, lecz jako organ którego obowiązkiem jest pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa, oraz świadomości i kulturę prawną obywateli. "Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec
Szanowny Panie!

Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec oraz praworządna i obiektywna decyzja Burmistrza Ozimka. Kolejny urząd przyjazny swoim mieszkańcom stojący na straży prawa.
Ponadto zapadł kolejny wyrok Sądu Administracyjnego niekorzystny dla operatora.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
3. Okt. 2005Fala protestów w Polsce coraz większa

Witam serdecznie i pozdrawiam. Fala protestów w Polsce jest coraz większa, coraz częściej głoszą się ludzie, posługują się wiadomościami ze strony i to dotyczy zarówno stacji nowych jak i wybudowanych.

W Leżajsku wygląda na to, że ERA GSM nie dostała zgody Urzędu Miasta, w tej sprawie dzwonił do mnie wiceburmistrz.

Ja w końcu mając dowody oskarżam pracowników Urzędu Wojewódzkiego, którzy sprzedali Śląsk i notorycznie pomagali operatorom, ale to ich koniec mam nadzieję.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
27 Sep. 2005Dotyczy: łamania praw mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowanie decyzji, poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji

oryginał (.doc, 40 KB)

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-09-25
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Wojewoda Śląski
LECHOSŁAW JARZĘBSKI

Dotyczy: Łamanie prawa mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowania decyzji, poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji ze strony panów Adama Wolnego i Ryszarda Nawałki z Wydziału Rozwoju Regionalnego.

więcejStacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców
07 Sep 2005

Te słowa wypowiedział wczoraj publicznie lekarz poseł Bolesław Piecha i były to pierwsze jego słowa skierowane do mieszkańców Żor.

Pan Poseł Bolesław Piecha w dniu 2005 na rynku, w Żorach oficjalnie potwierdził, iż stacje na szkołach, kościołach i inne są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Świerklany, maszty są nielegalne
07 Sep 2005

Dzisiaj widziałem decyzję z dnia 30 sierpnia 2005 roku dotyczącą stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM zlokalizowanej na cegielni w Świerklanach wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Starostwa Rybnik, stacja nielegalna, zbudowana bezprawnie, wstrzymano budowę.

Oczywiście było pisemne potwierdzenie przez uczciwego Starosty pana Damiana Mrowiec, tylko pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia, a takiego nie otrzymali.

Jednak w Polsce są uczciwi urzędnicy i respektują prawo.

Ciekawe co na to łamiący prawo PLUS GSM, gdzie ma teraz kolegów szukać.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Rybnik: Palowice, Jejkowice - totalna klęska PLUS-GSM, urzędnik jest dla mieszkańców i urząd również

Przesyłam panu drugą decyzję Starosty Rybnickiego, pana mgr Damiana Mrowiec, który pokazał prawdziwe, szczere i uczciwe stanowisko władz Starostwa. On potwierdził, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, że urzędnik jest dla mieszkańców i urząd również.

Każdy mieszkaniec powiatu rybnickiego może być dumny i szczęśliwy, że ma takiego włodarza.

To bezczelnych operatorów zaboli mocno. Mogą skomentować.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Palowice: odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie oddział 2 w Katowicach przy ul. Ceglanej 4 dla zamierzenia budowlanego p.n. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. Nr BT - 24558 Palowice", w którego skład wchodzą: maszt telekomunikacyjny, anteny nadawczo - odbiorcze, kontener techniczny na działce nr 166/34, zlokalizowanej w Palowicach przy ul. Wiejskiej, będącej własnością Pani Marii Jurczyga

Palowice: odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. oryginał .pdf., 126 KB

Jejkowice: odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. oryginał .pdf., 120 KB

więcejSzanowny Panie

Gazeta pomaga coraz bardziej.

Stacje pod paragrafem?

Stacje bazowe telefonii komórkowej wcale nie są takie bezpieczne. Świadczą o tym wyroki sądów w różnych częściach kraju, a także ostatnia odpowiedź Wojciecha Hałka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na interpelację rybnickiego posła Bolesława Piechy.

Przypomnijmy, iż przeciwko budowie stacji bazowych protestują m.in.: mieszkańcy kilku rybnickich dzielnic (Kamienia, Ochojca, Niedobczyc), Świerklan oraz właściciele posesji przy ulicy św. Stanisława w Żorach. W związku z tym parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości skierował na ręce ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego interpelację.

Zażądał wyjaśnień, jakimi zasadami powinny kierować się urzędy przy udzielaniu pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komórkowej oraz na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych. W ministerialnym piśmie czytamy m.in., że procedura uzyskania zezwolenia na tego rodzaju inwestycję zawiera dodatkowe obwarowania ze względu na to, iż stacje bazowe mogą znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.

Potem podsekretarz stanu wylicza dokumenty, które należy złożyć w urzędach, a również warunki do spełnienia, by w końcu operator sieci komórkowej otrzymał pozwolenie na budowę i użytkowanie stacji (piszemy o tym poniżej).

Wiceminister podkreśla, że w przypadku tego typu przedsięwzięć operator musi przygotować raport o oddziaływaniu na środowisko. Dokument należy przedstawić na etapie starań inwestora o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, które wydaje urząd miasta lub gminy. I tu bardzo ważna informacja!

Prawo o ochronie środowiska zobowiązuje urząd do powiadomienia mieszkańców o danych zawartych we wniosku inwestora. Zainteresowane osoby mogą składać swoje uwagi, dotyczące projektu, w terminie do 21 dni. Takie samo prawo przysługuje organizacjom ekologicznym, czyli np. Stowarzyszeniu Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" w Rybniku, któremu niektóre urzędy odmawiają występowania w charakterze strony.

W kolejnym etapie urząd powinien uzgodnić z wojewodą wniosek inwestora wraz z raportem o oddziaływaniu przyszłej instalacji na środowisko. Jeśli szef wojewódzkiej administracji państwowej zaakceptuje dokumenty, wydaje postanowienie zatwierdzające zmianę planu. Mieszkańcom i organizacjom ekologicznym przysługuje zażalenie na postanowienie wojewody do ministra środowiska w ciągu siedmiu dni od daty jego doręczenia.
więcejŚwierklany, dochodzenie

więcejPalowice, OG Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o złożonym wniosku firmy Polkomtel S.A. w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. przy ul. Wiejskiej w Palowicach
AB - 7351/ 238 /2005
Rybnik, dnia 04.07.2005 r.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska Dz. U Nr 62 z 2001 poz. 627 podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku z dnia 29.06.2005 r., złożonego przez firmę POLKOMTEL. S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 81, Oddział 2 - Katowice ul. Ceglana 4, w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. nr BT-24558, w skład której wchodzą : maszt telekomunikacyjny, anteny nadawczo-odbiorcze, kontener techniczny oraz przyłącz energetyczny nN, prowadzony kablem ziemnym w Palowicach przy ul. Wiejskiej.

patrz komentarzŚwierklany, pozwolenie na budowę komina
patrz też u góry
więcejOdpowiedź na interpelację posła Bolesława Piecha

Szanowany Panie

Potwierdzenie najwyższych władz, liczy się tylko pozwolenie na budowę.

Wszystkie BTS-y na zgłoszenia są nielegalne i bezprawne. Potwierdzenie stosowania punktu 11 Prawa Ochrony Środowiska o nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa. Kościół w Żorach i ELROW wyjaśniony jest jednoznacznie.

Cała procedura jest wymieniona w piśmie.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
18 Jul 2005

Odpowiedź na interpelacjęKolejny wyrok Sądu Administracyjnego

Ruski Bród, kolejny wyrok Sądu Administracyjnego, który wyrażnie mówi Prawo Ochrony Środowiska, budowa instalacji radiokomunikacyjnych, znowu pan Adam Wolny ma pecha, nikt nie chce potwierdzić jego durnej teorii i zatwierdzaniu budowy jako urządzenia zgodnie z Prawem Budowlanym. Mam nadzieję że za łamanie prawa poniesie konsekwencje. Tak beznadziejny urzędnik jest opłacany z naszych pieniędzy !

Mam nadzieję, że otrzymał pan exlink petycje, pora skończyć z SLD to oni są winni, niech pan gdzieś to dołoży, każdy głos przeciwko SLD się liczy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
07 Jul 2005Kwiatki z Programu Ochrony Środowiska dla miasteczka Bartoszyce

Szanowny panie Gelzok, ja mogę dopisać po lekturze raportu ochrony środowiska- miasteczka Bartoszyce, patrz poniżej: tysiące odpowiedzialnych systemu demokracji parlamentarnej jest skorumpowanych włącznie z władzami najwyższymi. To jest istota systemu zwanego demokratycznym, w którym władza jest odpowiedzialna przed lobbystami czyli legalnymi, nawet akredytowanymi przy parlamencie europejskim, jako przedstawiciele kół przemysłowych łapówkarzami. Z wyborcami się żaden z kupnych polityków nie liczy. Dlatego tak się politycy bronią przed ustawą umożliwiającą wyborcom, bezpośrednią kontrolę ich działalności. Korupcji nie trzeba szukać w Afryce jak to robią chętnie politycy i muzycy..

więcej patrz pod Bartoszyce
07 Jul 2005Adam Wolny z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to urzędnik, który łamie prawo

Z uwagi iż w rozmowach telefonicznych dochodzą do mnie sygnały, że pomawiam urzędników bezprawnie, szczególnie w Urzędzie Wojewódzkim to z pełną odpowiedzialnością twierdzę

Pan Adam Wolny z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to urzędnik który łamie prawo i występuje przeciwko władzy, Sądom Administracyjnym, mieszkańcom Śląska, pozostaje pytanie za ile to robi ? bo na pewno nie bezinteresownie.

Zobaczymy co Rzecznik Praw Obywatelskich na to.

Ponadto pan Wolny nie ma ani jednego wyroku na swoją korzyść opiera się na swojej wybujałej fantazji.

Zagłosujemy wkrótce na stronie petycje na niego.

W imieniu swoim i mieszkańców Ślaska zwracam się do pana o zamieszczenie tego, my zaczynamy walkę z skorumpowanymi urzędnikami i wygramy ją z pomocą naszych posłów lub bez.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
06 Jul 2005

Załącznik: pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, .doc, 79 KBMoje stanowisko do problemów nie tylko mieszkańców Rybnika

Najlepszą ochroną przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym jest

- kompletny demontaż stacji bazowych,
- kontrola społeczna źródeł radarowych,
- odszkodowania dla poszkodowanych,
- więzienie dla odpowiedzialnych za mordy i dezinformację polityków, naukowców i urzędników

więcej - Aby Polska była zdrowa -
oraz na stronie http://iddd.de/idb.htm

Po pierwsze, do odpowiedzialnych za stan dezinformacji- chcecie przeżyć na wolności to tłumaczcie uczciwie przez tłumaczy przysięgłych wyniki badań na polski i publikujcie je dla wszystkich. Oczywiście jako zaangażowany, mógłbym na zlecenie też przetłumaczyć..

Po drugie, mieszkańcy Polski i Rybnika wybierzcie Gelzoka na Prezydenta !
On ochroni wasze dzieci !

Po trzecie, tylko bezpośrednia kontrola państwa przez naród- czyli demokracja bezpośrednia zapewnia niezależnie od Europy większości społeczeństwa dobrobyt, ochronę i zdrowie !

Krzysztof PuzynaDokument Prezydenta Miasta Rybnika

z którego jasno wynika, że urzędnik Janusz Piekarczyk zlekceważył mieszkańców Ochojca, okłamał Prezydenta w tamtej sprawie oraz Pan Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali przyznaje, że legalizacja montażu stacji bazowych telefonii komórkowej opiera się o pozwoleniu na budowę, a nie na zgłoszeniu, co podkreślił w piśmie.

Nieuznawanie stowarzyszenia za stronę to sprawa pana Adama Wolnego z Urzędu Wojewódzkiego, który jest na usługach operatorów i to nie podlega dyskusji, dla nich łamie prawo.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
01 Jul 2005

patrz odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
R. Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem ? pdf, 171 KBA. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo 2

Śląski Urząd Wojewódzki
WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO
Adam Wolny
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że za wszystkimi przekrętami operatorów telefonii komórkowej robiących stacje na zgłoszenie stoi pan i to dzięki panu odważyli się łamać prawo, co już opisałem w poprzednim piśmie.

W imieniu Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom oczekuję od pana natychmiastowej odpowiedzi i stwierdzenia, że według pana budowa stacji bazowych telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia jest oparta tylko na prawie budowlanym i uważa pan, że stanowisko najwyższych władz, ustaw, Sądów Administracyjnych jest błędne i oni powołując się na poniżej podane przepisy łamią prawo.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia zatwierdzana jest na podstawie przepisów,
cały dokument patrz więcej

Rybnik 2005-06-28A. Wolny- to ten pan dzięki któremu na Śląsku operator łamie prawo,

zadałem mu proste pytania i nie umie na nie odpowiedzieć.
Wysyłam pytania i jego odpowiedź.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
29 Jun 2005 20:46:18

więcej


W związku z tym, że operatorzy twierdzą że stacje bazowe telefonii komórkowej mogą być budowane na zgłoszenie chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź zanim zwrócę się do wszystkich możliwych instytucji.

więcejW Rybniku to dopiero początek

Potwierdzenie przez Urząd Miasta w Warszawie, że zgłoszenia są wykluczone i warunki zabudowy i zagospodarowania obowiązkowe. Urząd który zna i przestrzega stosowanie prawa.
więcejW Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw

Date: 26 Jun 2005 08:44:09
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>
Subject: Bartoszyce Rybnik!
To: webmaster@umtsno.de

Szanowny Panie!

Niech pan poda pełną informację, stacji bazowej telefonii komórkowej nie będzie w Bartoszycach, zbyt dużo uchybień formalnych i żle prowadzone postępowanie przez władze.

Doskonale pan wie, że bez powodu nie chciałbym usunięcia jakiekolwiek materiału, nie ma bardziej zaangażowanego człowieka w Polsce niż ja i pan, który walczy z łamaniem prawa i są efekty.

Ma pan dowód Urząd Miasta Żory wstrzymał na rok załatwianie sprawy Centertelowi.

Jeżeli w taki sposób będzie się postępować to ci co obawiają się nigdy już nie zwrócą się o pomoc, wie pan doskonale, że żyjemy w skorumpowanym kraju, gdzie władze straszą ludzi.

Posyłam panu kolejne porównanie- w sprawie Ochojca strony i społeczeństwo zostało zlekceważone przez Urząd Miasta Rybnik, a w przypadku Niedobczyc całkowicie coś innego, to presja strony zrobiła, a ja urzędników nie boję się.

Z posiadanych informacji uzyskanych u Wojewody wynika, że Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali to oszust i wystąpił przeciwko ludności Rybnika pomagając w przestępstwie Era GSM, to samo w przypadku Ochojca. Niech pan porówna w Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw publicznych, a w Niedobczycach pan Fudali chce robić się dobry.

Ponadto przesyłam dokument PLUS GSM, który świadczy o tym, że nie umie odpowiedzieć na wnioski ludzi, stron, stowarzyszenia oraz przyznaje stacje bazowe to proces budowy i pozwolenie na budowę jest wymagane i tym samym sami przyznali, że na zgłoszenia łamią prawo i wiedzą o tym i to potwierdzają.

Może przeprowadzi pan głosowanie czy Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali będąc oszustem, powinien dalej pełnić swoją funkcję czy powinien odejść. Naruszył cały KPA, ale pobierając pensje ponad 10 tysięcy na pewno nie odejdzie. Może takie głosowanie pokaże naszym władzom i klubom poselskim co ludzie sądzą i jakie mają zdanie.

Takie głosowanie pozwoli innym zastanowić się nad swoim działaniem..Szczególnie dotyczy najwyższych przedstawicieli władzy publicznej.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku

organizuje spotkanie przeciwników budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM nr BT - 24253 na budynku szkoły. Spotkanie odbędzie się w dniu 20.06.2005 r. o godz. 17 w budynku szkoły podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191

Dyrektor Szkoły
Ilona Czaja Holona
Organisator Arkadiusz Zimonia

patrz odpowiedź prezydenta, pdf, 128 KB
czasowe zawieszenie postępowania, pdf, 133 KB
Grycz woli zabijać dzieci zgodnie z prawem? pdf, 171 KBWyrok-kompromitacja Instytutu po raz drugi.

Panie Krzysztofie

To bardzo ważny wyrok, całkowicie podważający Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu i pana docenta Marzec.

Pokazuje on, iż placówka ta została skorumpowana przez operatorów telefonii komórkowej.

Wyrok ma ogromne znaczenie w sprawie pola elektromagnetycznego i jest najnowszy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
12 Jun 2005

Wyrok sądu administracyjnego w Gliwicach, 26 kwietnia 2005, .pdf, 401 KBPanie Krzysztofie

To pismo jednoznacznie wyjaśnia czy stacje bazowe mogą być robione na zgłoszenie, -.doc, ca. 41 KB.
Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Żory przyznał mi racje, teraz tylko muszę otrzymac pisemne potwierdzenie ze szczegółowym wyjaśnieniem.

5 Jun 2005W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM nie miały żadnego pozwolenia, nawet we wstępnej fazie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. To totalne bezprawie PLUS i Centertel złamał stare pozwolenie na budowę. Gdy uszanuje się zasady prawa to wieża będzie zdemontowana.

Stacja Plus GSM w obecnej chwili nie jest czynna, operator będzie próbował wmówić Inspektorowi Nadzóru Budowlanego, że nigdy nie była uruchomiona i jeżeli Nadzór Budowlany w Rybniku w to uwierzy to jest skorumpowany.

Ponadto jednoznacznie wyjaśniło się w Żorach, że stacje działające na kościele Św. Stanisława są nielegalne o czym Nadzór Budowlany w Żorach już jest przekonany, tylko co zrobi?

Spotkanie w Zawierciu 9 czerwca.
Bardzo ciekawe czasy w Rybniku, wchodzi stacja nielegalna w Świerklanach.
Operatorzy mają olbrzymie problemy. To przestępcy.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
02 Jun 2005Kolejne bandyckie działania PLUS GSM

Przesyłam panu artykuł z dzisiejszego Super Express "Maszt z zaskoczenia" nie ma go w internecie. To kolejne bandyckie działania PLUS GSM i w tym wypadku z udziałem Urzędu Miasta Wodzisław, który złamał prawo, zignorował całkowicie ludzi, widocznie mają służyć operatorom.

Ponadto na kościele w Kokoszycach jest nielegalna stacja bazowa, wkrótce tam dotrę.
Pozostało tylko pytanie czy łamanie prawa jest bezineteresowne, czy jest to typowa sprzedaż ludzi za pieniądze.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
30.5.05W Żorach teraz wojna

Komenda Miejska Policji w Rybniku podjęła zdecydowanie działania i prawdopodobnie we wtorek zamilknie stacja ERA GSM na ELROW w Rybniku.

W piątek w tym biurowcu mieli wolne i przedstawiciel syndyka Zenon Lokaj dostał wezwanie do stawienia się na komendę Policji z dokumentami takimi jak prawomocne pozwolenie na budowę i zgodę na użytkowanie stacji bazowej.

Wyszedł przy okazji kolejny absurd jeszcze większy od PLUSa GSM, ponieważ pan Zenon Lokaj chciał wmówić Policji iż stacja bazowa ERY GSM może działać na pozwoleniu TV POLSAT, którego już tam nie ma..

Ponadto potwierdza się koszmarna prawda przy kościele w Żorach, jest poszkodowana trzy osobowa rodzina z małym dzieckiem. Stwierdzono brak układu odpornościowego.

Zaczyna się walka o życie!

Ponadto mam informacje z rybnickich szkół o zachorowalności wśród nauczycieli i dlatego w trybie pilnym chcę poznać osobę odpowiedzialną za najohydniejszą z możliwych rzeczy: narażenie dzieci i nauczycieli na utratę zdrowia przez przestępczą firmę PTK CENTERTEL/Vodafone.

Na podstawie samego Rybnika mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że operatorzy złamali prawo i nie mają prawa budować nowych stacji.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Interpelacja poselska posła B. Piechy
więcej
oraz
str. 1, str. 2, str. 3
patrz też
Odpowiedź na interpelacjęNie damy operatorom odpocząć !

Drugie Stowarzyszenie w Rybniku atakuje, nieostatnie zapewne.

Dość uśmiercania ludzi, tym bardziej, że stacje są lokalizowane w pobliżu ludzkich skupisk, co jest sprzeczne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.Słupsk ma oflagować się na barwy śmierci czyli czarne.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

21.05.05Złapani w sieć

Żadne badania

przeprowadzane do tej pory nie potwierdziły, że stacje bazowe telefonii komórkowej są bezpieczne dla życia i zdrowa ludzi. Protestujący przeciwko ich instalacji mieszkańcy twierdzą, że obecność fal znacznie pogarsza odporność organizmu człowieka. Są i tacy, którzy mówią o masowych zachorowaniach. Przez lata z tym walczą i nie zamierzają poprzestać.

Póki sił mi starczy

Zbigniew Gelzok z Rybnika-Kłokocina pięć lat pracował jako monter stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2002 roku poczuł się bardzo źle. Cierpiałem na bezsenność, bóle głowy. Okazało się, że mam strasznie zniszczony kręgosłup. Miałem 33 lata, a czułem się jak wrak człowieka - wspomina rybniczanin. Musiał zażywać środki uspokajające. Obecnie jest na rencie i walczy o uznanie choroby zawodowej. W podobnej sytuacji jest wielu jego kolegów. Gelzok uważa, że stracił zdrowie z powodu szkodliwego oddziaływania stacji BTS. więcejPoważne naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali

Panie Krzysztofie.

Po raz drugi doczekałem się poważnego naruszenia prawa przez operatora oraz Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali. Wydał on pozwolenie budowę istniejącej bezprawnie stacji, wobec tego decyzja ta nie ma prawa nabrać mocy prawnej, gdyż operator nie może zrobić zgłoszenia prac do Nadzoru Budowlanego, a ponadto będą odwołania do Wojewody, któy powinien bezprawną decyzję uchylić.

Ta decyzja pokazuje również, jak łamane są prawa konstytucyjne, Prawo Ochrony Środowiska oraz artykuły Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W tej sprawie mieszkańcy miasta Rybnik w tym i ja składaliśmy wnioski, oparte o opinie najwyższych władz, Sądu Administracyjnego oraz opracowania pana mgr inżyniera Kłoszewskiego i inne. Pan Janusz Piekarczyk kierownik referatu wydziału architektury w Urzędzie Miasta przyznał, że odrzucił wnioski tylko dlatego, że nie ma zielonego pojęcia o polu elektromagnetycznym i to jest postawą jego całkowitego zignorowania mieszkańców.

Ten urzędnik mam nadzieję długo już nie będzie pracował w urzędzie, stracił zaufanie społeczeństwa, złamał prawo, więc nie może dalej wykonywać swojej pracy.

W sprawie ELROW sytuacja jest jeszcze ciekawsza. W Urzędzie Miasta przyznano, że pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nie zostanie wydane, pomimo że było już podpisane przez urzędnika, którego od tej pory nie ma.. Inwestor chce to pozwolenie legalizować przez ponowne zgłoszenie łamiąc przy tym jeszcze prawo. Stacja działająca od września 2004 nie ma jakiejkolwiek decyzji. Jest to przestępcza działalność operatora, mieszkańcy nie mają wątpliwości, a Prokuratura prowadzi śledztwo.

W sprawie Ochojca urząd wpadł, ponieważ wszystkie wnioski z innych stacji wysyłane są do inwestora, a w tej jednej sytuacji nie, odmówiono stowarzyszeniu statusu strony, mimo że minął okres miesiaca, i to wszystko skłoniło mnie do wyciągniecia wniosków, że coś jest nie tak z tą stacją.

Wiadomo teraz co i pokazuje to jednoznacznie, że w tym przestępczym procederze na pewno uczestniczy pan Piekarczyk bo musiał wiedzieć o tym, i dlatego tak się spieszył.

Zobaczymy czy Rada Miasta Rybnika stanie po stronie mieszkańców, czy przestępców. Stanowisko ich zostanie zaprezentowane mieszkańcom.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

W załączniku bezprawna decyzja Prezydenta Miasta Rybnika.


Komentarz

Informacje o zagrożeniu zdrowia i życia nie jednego mizernego, czy niemizernego pana Fudali, ale tysięcy mieszkańców Rybnika są wystarczającym powodem do najwyższego alarmu. Także dla służb bezpieczeństwa. Opłacane są one przecież przez pieniądze podatników, którzy teraz potrzebują pomocy służb specjalnych zorganizowanych dla mieszkańców Rybnika i obywateli Polski, a nie przeciwko nim !

Jeśli urzędnicy państwowi działają przeciwko interesom większości, przeciwko zdrowiu i życiu ludzi, świadczy to o ich podłości oraz o ich korupcji. Informacje o szkodliwości dla zdrowia stacji bazowych telefonii komórkowej działających na zasadzie promieniowania elektromagnetycznego są przecież przyjęte do wiadomości.

Zapisy na http://iddd.de/logs/
dowodzą ładowanie wyników badań przez urząd miasta Rybnika
takich jak

"Universität Wien-Studie" (Kundi i inni) - udowadnia problemy wegetatywno-naczyniowe w otoczeniu stacji bazowych
"Universität Valencia-Studie" ( Navarro i inni) - udowadnia zaburzenia psychiczno-neurologiczno-wegetatywne i jest powtórzeniem badań profesora Kundi.
"Niederländische Regierungs-Studie", (TNO Laboratory, The Hague, NL) - udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
"La Nora, Murcia-Studie" (Oberfeld i inni), - udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
"Tel-Aviv-University, Medical Center-Studie" (Wolf i inni) - udowadnia zwiększona umieralność na raka.

i dalsze, więcej na stronie http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60
(oryginalne dokumenty są dostępne przez stronę
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base)

Prezydent Miasta Adam Fudali i kierownik referatu wydziału architektury w Urzędzie Miasta Janusz Piekarczyk nie są wyjątkami, tylko potwierdzają oni praktycznie fałszywość systemu stworzonego na usługi lobbystów przemysłu amerykańskiego.

Walczcie póki macie jeszcze te możliwości !!!

One zostaną wam w przypadku akceptacji konstytucji europejskiej zabrane przez Reżim Uni Europejskiej.

Parlamentarny system przedstawicielski nie jest systemem demokratycznym !

To tylko zmyła marketingowa na usługi amerykańskich parazytów- czyli tych co drukują pieniądze za darmo i bez pokrycia.

Nie głosujcie na konstytucję europejską, która was wywłaszcza. Ona pozbawia ludzi ostatecznie jakichkolwiek demokratycznych praw do samoorganizacji i zarządzania własnego kraju!

więcej http://iddd.de/idb.htm

pozdrawiam
Krzysztof PuzynaMamy nowy protest w Rybniku-Niedobczycach

gdzie Polkomtel S.A. chce postawić stacje bazową na szkole, ale już jest protest, którym pokieruje pan Alojzy Masarczyk radny dzielnicy Niedobczyce, szanse na postawienie stacji, Plus ma zerowe.

Pozdrawiam Gelzok Zbigniew. patrz zawiadomienie (.doc, 23 KB)
Przesyłam panu potwierdzenie Gotartowic, artykuł ma swoją wymowę, nie mogąc potwierdzić bezpieczeństwa stacji wycofali się. Teraz pora na Urząd w Żorach. Pewna porażka Plusa również pod Krakowem oraz protest w Krakowie, to już wkrótce.Korruption - Skandal in Polen

Info. Corruption Scandal in Poland, 14.3.05
http://omega.twoday.net/stories/568043/

Das größte dänische Mobilfunkunternehmen TDC ist in einen
Korruptionsskandal in Polen verwickelt. Beteiligt ist der polnische Staatspräsident und seine Frau.

Anscheinend, hat die Firma dem Präsidentenehepaar ganz große Menge Geld gegeben und dafür die Mobilfunklizenz für Polen erhalten. Kwaśniewski leugnet alles und nennt die Schmiergelder einen Beitrag zu den Projekten seiner Ehefrau..

Anmerkung webmaster
Der polnische Staatspräsident ist von dem gleichen Zuschnitt wie die Schwarzgeldtonne, ehemaliger Bundeskanzler H. Kohl. Aber dieser Kohl kann mindestens, auf welchem Niveau auch immer, eine Doktorarbeit seine eigene nennen. Über Kwaśnieski gibt es Zeugnisse der Professoren von der Universität Gdańsk, daß er die Uni aus Mangel an Fähigkeiten verlassen mußte. Mit seiner angelogenen Studierten-Image hat er den ehrlichen Lech Wałęsa bei den Wahlen als dummen Arbeiter verunglimpft und die Wahlen gewonnen.. Jetzt am Ende seiner Kadenz, hat er mehrere Korruptionsaffären am Hals wie z.B. mit dem Ölkonzern Orlen

Corruption Scandal in Poland

The largest Danish telecompany TDC is involved in a corruption scandal in Poland, which involves the Polish president and his wife. They have given her a large amount of money and got in return the licences for mobile telephone traffic in Poland. They deny everything and call it a contribution to the projects of the president's wife.

Jeszcze jedna afera Kwaśniewskiego

Podobnież Kwaśniewski i jego żona dostali dużo pieniędzy od największego koncernu komunikacji bezprzewodowej w Dani TDC . W rewanżu otrzymał koncern duński polską licencję telefonii komórkowej.
Kwaśniewski zaprzecza i mówi, że pieniądze dostał na projekty dobroczynne swojej żony..Panie Puzyna w Rybniku przełom

Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie w sprawie Ery GSM w sytuacji kiedy pozwolenie na budowę nie jest prawomocne, zostało anulowane. więcej

Wkrótce kolejny protest przeciwko budowie stacji Plus w Rybniku-Gotartowicach, już zbierane są podpisy.List otwarty do Sejmu RP

więcejSygnały z Parlamentu

Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwość miał się przyjrzeć sprawie- do dzisiaj nic nie zrobił ?
uwaga administratora patrz
Odp. Piechy
więcejKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków"

W dniu dzisiejszym ( 3. 1. 2005) miałem telefon z Kancelarii Premiera że oni nie wiedzą, kto odpowiada za taki stan faktyczny i pisemnej odpowiedzi nie otrzymam, bo jak wiadomo pozostanie ślad.
Zareagowano bardzo szybko ale przypuszczam, że bojąc się odpowiedzialności próbuje zrzucić winę na innych, w tym na Ministerstwo Środowiska, Infrastruktury lub wręcz na Wójta, Prezydentów miast, Wojewodów.

Jedne słowo jakie się nasuwa na usta to że Prezydent, Premier Rzeczypospolitej są figurantami i naprawdę nic nie mogą zrobić w sprawie życia i zdrowia obywateli tego kraju to naprawdę żenujące.

Okazuje się że w Polsce nie ma winnych a Konstytucja RP to zaledwie nic nie znaczący zapis.
Jednym słowem każdy Polak powinien wiedzieć że w sprawach życia i zdrowia Prezydent i Premier nic nie mogą zrobić, jednak ważniejsza jest Ukraina i Irak.

Polacy jesteście dla władzy nikim, wasze zdrowie i życie wymienionych urzędników nie obchodzi..

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dla Polaków.


Uważam że ci panowie staną do odpowiedzialności za taką postawę wobec narodu Polskiego. Życie i zdrowie obywateli Rzeczypospolitej nie ma żadnej wartości.

Kto w takim razie rządzi w tym kraju bezprawia i korupcji !!!

Może to was zmusi do działania.

Gelzok Zbigniew.Odpowiedź Biura Prezydenta patrz tutaj
Źródło: -Odpowiedź Biura Prez. RP als ( .doc ) - tutaj


Profesor Marek Belka

Dotyczy- Telefonii Komórkowej w Polsce.
cały list do premieraWybór protestów w Polsce przeciwko masztom telefonii komórkowej od roku 1998

Zawiedli się na maszcie
Maszt stanął mimo protestów mieszkańców
Szanowny Panie Prezydencie !!!

Zwracam się do pana w obliczu wielkiej tragedii, do jakiej dochodzi w Polsce i to za pana kadencji.

więcejDate: 26 Nov 2004 20:05:35 +0100
From: Gelzok <gelzok@interia.pl>

Apel o prawo do życia

Panie Puzyna !!!

To, co opisują w kulisach nie odzwierciedla nawet w jakimś stopniu tego, co dzieje się w Słupsku.

Pani Bartos codziennie zbiera następne informacje o zgonach mieszkańców. Z tego, co mówi tam panuje psychoza strachu, szczególnie starsi ludzie i to dotyczy również innych obiektów gdzie znajdują się stacje bazowe, z których jedna była zakładana siłą.
Pani Bartos wysłała dokumenty oraz zdjęcia, lecz ich na razie nie dostałem, tylko dotrą a zaraz panu wyślę.

Opis ludzkiej tragedii oparty na liczbie chorych i liczbie zgonów wkrótce, lecz podjęliśmy również działania wraz z innymi regionami w Polsce i mając pana oraz pana Kłoszewskiego i wszystkie argumenty przeciwko operatorom telefonii komórkowej zaczynamy akcje propagandowa polegająca na uświadomieniu ludziom, iż w Polsce dopuszczono firmy, których działalność można uznać za wymierzoną w naród Polski.
W obecnej chwili zwrócę się do Prezydenta, Premiera oraz wszystkich kół poselskich, prasy o zobowiązanie operatorów do natychmiastowego potwierdzenia nieszkodliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe i jeżeli nie maja wiarygodnych dowodów o natychmiastowe wyłączenie wszystkich stacji w pobliżu miejsc gdzie przebywają ludzie.

Jednocześnie powinno być wyjaśnione, kto odpowiada, że wpuszczenie operatorów telefonii komórkowej na teren Polski bez potwierdzenie, iż stacje są bezpieczne praktycznie nie oparte na domniemaniu teoretycznym.


Jak mogło dojść do sytuacji, w której Sąd podważa Głównego Inspektora Sanitarnego, który twierdzi, iż istnieje teoretyczne bezpieczeństwo"
We wszystkich pismach do władz zamierzam podawać pana stronę internetową, która jest rozpowszechniana w poszczególnych regionach Polski i powinna stać się najbardziej znana stroną internetową w Polsce.


Dołączam panu pismo, które wysłałem do Prymasa Polski, ponieważ prosiła mnie o to pani Monika oraz inni i myślę, że kościół będzie wiedział, po której stronie ma stanąć.

Nie ma pan chyba nic przeciwko temu, bo stał się pan motorem napędowym dla Polaków i zakończymy akcję dopiero wtedy, gdy winni ludobójstwa zostaną ukarani.
Operatorzy znają pana stroną internetowa może w końcu odezwą się, bo ich byt jest zagrożony a gdy przyjdzie czas to odpowiedzą za zbrodnie.
Z uwagi, iż w przyszłym roku wybory do Sejmu myślę, że znajdzie się partia gotowa poprzeć nasze działania.
Może w końcu dowiemy się ile płaci operator za chorego a ile za martwego Polaka, sam jestem ciekawy jak nas wyceniono.

W obecnej chwili jeżeli to się potwierdzi to będziemy mieli do czynienia z największą zbrodnią dokonaną na własnym narodzie i to w XXI wieku.

Winni musza ponieść karę nie damy zamknąć ust nam z Rybnika, Gliwic, Słupska, Brodnicy, Polanicy Zdrój, Świdnicy, Żor, Ruskiego Brodu oraz innych miejscowości mniejszych lub większych.

Jeżeli może pan to zamieścić na stronie jako apel do władz o zajęcie stanowiska oraz dla ciągle przybywających osób bezprawnie poddanych napromieniowaniu.

Jako osoba poszkodowana mam konstytucyjne prawa aby żądać wyjaśnienia od osób odpowiedzialnych i niech to prześlą na pana stronę aby Polacy poznali co mają do powiedzenia i jakie argumentów użyją tym bardziej że tak jak pan zamieścił Kancelaria Premiera nazwała już stacje bazowe jako powodujące zagrożenie.
Potwierdzone jest, że praktycznie każde pozwolenie na budowę nie spełnia wymogów formalnych.

Pozdrawiam
Gelzok Zbigniew

Szanowny Panie, polskie normy nie są bezpieczne !

11 Nov 2004

Pozdrawiam i chcę panu tylko przekazać, że biegły sądowy słuchany przed Sądem potwierdził, iż za uszczerbek na zdrowiu może być odpowiedzialne pole elektromagnetyczne i gdyby przyjąć wyniki to można również wskazać, iż mógłby otrzymać chorobę zawodową, czym całkowicie podważył Instytut Medycyny Pracy tym bardziej jak pisałem a co udowodnione oni nie mieli prawa prowadzić postępowania w sprawie choroby zawodowej z uwagi na brak specjalisty z dziedziny gonad. Oni nie wykonali nawet żadnego badania w tym kierunku to świadczy tylko o ich kwalifikacjach i można powiedzieć o korupcji.
Rzeczą najważniejszą jednak jest, że biegły stwierdził na podstawie prac naukowych z całego świata oraz posiadanej wiedzy, że z całą pewnością można powiedzieć w dniu dzisiejszym, że pole elektromagnetyczne powoduje uszkodzenie gonad i w żadnym wypadku nie można mówić, że przyjęte w Polsce normy są bezpieczne a nawet, że względu na to, że wymieniony czynnik podnosi temperaturę narządów płciowych można uznać, iż od natężenie pola zależy tylko jak szybko zostaną uszkodzone trwale.

więcejPrezes Zarządu ERA GSM

W związku z twierdzeniem pana Jerzego Hawro prezesa "GAWINEX" złożonym już niejednokrotnie przed Sądem również w dniu 2004-11-10 iż za narażenie pracowników na działanie pola elektromagnetycznego odpowiedzialność ponoszą inwestorzy z racji, że to na ich stacjach doszło do szkodliwej i niebezpiecznej ekspozycji pracowników informuję jako osoba poszkodowana oraz przedstawiciel osób poszkodowanych i członek Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom, że zgadzam się z prezesem i wszystkie kroki skierowane zostaną przeciwko operatorom, którzy co potwierdzone jest w Rybniku zatrudniali firmę nie posiadająca uprawnień do zatrudniania pracowników w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego oraz wiedząc nie poinformowali ich, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe i niebezpieczne.
więcejStanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera

31 Oct 2004
Szanowny Panie!

Przesyłam panu stanowisko radcy prawnego Kancelarii Premiera dotyczącego
stacji bazowej telefonii komórkowej w Gliwicach. Na pewno pan i inni zauważą, że stacja bazowa według Kancelarii Premiera jest uważana jako powodująca zagrożenie dla
mieszkańców i najwyższa władza podaje, jakie kroki należy podjąć, aby ją zlikwidować.

Kto w takim razie dał pozwolenie operatorom na prowadzenie zbrodniczej działalności "!!.

więcejPrzed AIDS można się bronić i zapobiegać a przed stacjami bazowymi emitującymi niebezpieczne promieniowanie nie sposób


19 Sep 2004

Szanowny panie!

W kwestii pana pytania dotyczącego objawów przypominających AIDS to rzeczywiście pojawiało się takie twierdzenie, ponieważ w naszym przypadku pole elektromagnetyczne od samego początku oddziaływało na układ odpornościowy i pod koniec naszej pracy w firmie zniszczyło go całkowicie i w obecnej chwili nawet krótkotrwałe przebywanie w pobliżu stacji bazowej telefonii komórkowej natychmiast negatywnie wpływa na organizm, czego niedawno doświadczyłem będąc w Gliwicach w mieszkaniu kobiety, która od lat walczy o likwidację stacji bazowej na razie bezskutecznie.

więcej
Biegły sądowy: uszkodzenie narządów płciowych jest spowodowane polem elektromagnetycznym

11 Sep 2004

Szanowny Panie!

W związku z tym, że jest pan zainteresowany współpracą pragnę panu przedstawić bliżej jak doszło do sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz.
W roku 1997 rozpocząłem pracę przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie południowej Polski dla Era i Idea, GSM.
Z początku budowaliśmy nowe stacje, lecz poprawki wykonywaliśmy już na czynnych i w połowie roku 1997 doszło już do montażu stacji jednego operatora na istniejącym innego.
Pracowaliśmy również na czynnych obiektach radiowo-telewizyjnych.

Do roku 2002 byliśmy zapewniani przez inwestora, jaki firmę, że pole elektromagnetyczne jest nieszkodliwe i nie wiąże się z tym żadne niebezpieczeństwo.
Z uwagi na brak szkoleń, oceny ryzyka, nie zdawaliśmy sobie sprawy, czym taka praca się może skończyć i tu zaczyna się bolesny rozdział życia mojego i kolegów.

Ja w marcu 2002 udałem się do lekarza celem wykonania badań i wykrycia przyczyny stale pogarszającego się zdrowia i przeżyłem szok, usłyszawszy, że nigdy nie będę pracował już w swoim zawodzie.

Obecnie w wieku 34 lat ja wraz z kolegą jesteśmy na rencie inwalidzkiej a dwóch innych utraciło zdolność do wykonywania prac na wysokości. Siedem osób ma potwierdzone uszkodzenie narządów płciowych, co zgodnie z opinią Sądową lekarza specjalisty może być spowodowane polem elektromagnetycznym a z uwagi, iż sprawa dotyczy grupy osób jest to ewidentne uszkodzenie płodności spowodowane wymienionym czynnikiem. Pozostaje jeszcze udowodnić tą samą przyczynę w przypadku układu nerwowego, a to będzie również wyjaśniane w Sądzie.
więcejStacje bazowe szkodzą

Piotr Rymarowicz

Może zainteresuje Pana nastepująca informacja pochodząca z reportażu
TVP, który obejrzałem kilka miesięcy temu: u kilku monterów stacji
bazowych telefonii komórkowej stwierdzono bezpłodność. Przypadkowa
zbieżność jest wykluczona, sprawą zajmuje się Inspekcja Pracy.

Pięć lat temu rybnicka firma Gawinex szukała ludzi do pracy na wysokościach przy montażu anten telefonii komórkowej. Zgłosili się, bo można było nieźle zarobić. Dziś są chorzy i bezpłodni.

Od Bieszczad po Śląsk montowali stacje bazowe telefonii komórkowej. Umieszczali anteny na istniejących już wieżach radiowo-telewizyjnych. Pracowali m.in. na Świętym Krzyżu koło Kielc, górze Wdżar niedaleko Nowego Targu.

W marcu zeszłego roku Marek (imię zmienione) poczuł się źle. Miał bóle i zawroty głowy. Zbigniew też narzekał na zdrowie. Zdarzyło mu się stracić przytomność. Dziś jest na rencie. Z trudem się porusza i mówi. Lekarze stwierdzili u niego padaczkę, zapalenie kręgosłupa i uszkodzenie układu nerwowego. Marek ma kłopoty z koncentracją i zaburzenia depresyjne. Łyka tabletki.

Obaj są przekonani, że zaszkodziło im promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wieże radiowo-telewizyjne. - Gdy pracowaliśmy, nikt nie wyłączał urządzeń, bo to zbyt kosztowne. Pracowaliśmy po 10, 12 godzin dziennie - twierdzą.

więcej


Mobilfunkbasisstationen schaden der Gesundheit

Vielleicht interessiert Sie eine Information über eine Reportage des polnischen Fernsehens TVP, die ich vor einigen Monaten gesehen hatte. Bei mehreren Installateuren der Mobilfunksendeanlagen wurde Zeugungsunfähigkeit festgestellt. Ein Zufall ist ausgeschlossen. Die Sache prüft das Amt für Arbeitsschutz. Leider ich habe nur das Ende der Reportage gesehen und kenne die Einzelheiten nicht. Diese Information erscheint mir unheimlich und ich wundere mich, daß um diese Geschichte nichts passiert. Mindestens, ich weiß nichts. Vielleicht, versuchen die Betreiber diese Geschichte zu unterdrücken.

Herzliche Grüße
Piotr Rymarowicz

Vor fünf Jahren suchte polnische Firma Gawinex Handwerker für Montage der Mobilfunksendeanlagen. Sie haben sich gemeldet, weil sie dort gut verdienen könnten. Heute sind sie krank und zeugungsunfähig.

Von Bieszczady bis Schlesien installierten sie Basisstationen für Mobilfunk. Sie brachten diese auch an bestehende Radio-Fernseh-Türme an. Sie arbeiteten u.a. bei Swiety Krzyz zu Kielce und auf dem Berg Wdzar in der Nähe von Nowy Targ.

mehr


Gonada

Gonady to gruczoły płciowe, które spełniają funkcje generatywne, produkując komórki płciowe męskie, bądź żeńskie, a także funkcje wewnątrzwydzielnicze, produkując hormony płciowe.
więcej


Zwycięstwo członków spółdzielni mieszkaniowej

Mieszkańcy wieżowca przy ul. Orzegowskiej 26 sprzeciwiają się budowie anteny telefonii komórkowej na dachu ich bloku. Wszystkie fale radiowe są szkodliwe dla zdrowia, twierdzą lokatorzy.

Dwa lata temu firma Polkomtel poprosiła zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zgodę na wybudowanie na dachu wieżowca przy ul. Orzegowskiej 26, stacji bazowej telefonii komórkowej.
więcej